Euroryhmä, 22.5.2017

Euroryhmä
  • Euroryhmä
  • 22.5.2017
  • 15:00
  • Bryssel

Tärkeimmät tulokset

Kokoustiedot

Kreikka

Euroryhmä piti myönteisenä alustavaa yhteisymmärrystä, jonka Kreikka ja instituutiot saavuttivat maan talouden elpymistä tukevista uusista politiikan uudistuksista. Tämä yhteisymmärrys on tärkeä vaihe Kreikan makrotalouden sopeutusohjelman toisen tarkastelun loppuun viemisessä.

Euroryhmä antoi Kreikalle tunnustusta sen edistyttyä niin, että huomattavaa osaa sovituista etukäteistoimista ollaan jo toteuttamassa.

Kreikan säätämät uudistustoimet koskevat eläkkeitä, tuloveroa, työmarkkinoita ja energiasektoria. Niillä tuetaan kasvua edistävää talouden tasapainottamista ja lujitetaan Kreikan keskipitkän aikavälin finanssipoliittista strategiaa.

Euroryhmä keskusteli perusteellisesti Kreikan julkisen velan kestävyydestä mutta ei päässyt asiasta yhteisymmärrykseen. Työ jatkuu lähiviikkoina toukokuussa 2016 sovituissa puitteissa, jotta asiasta voitaisiin sopia lopullisesti seuraavassa euroryhmän kokouksessa.

Euroalueen taloustilanne

Euroryhmä keskusteli euroalueen taloustilanteesta ja viimeaikaisesta inflaatiokehityksestä komission esiteltyä kevään 2017 talousennusteensa, joka julkaistiin 11. toukokuuta 2017.

Espanja: seitsemäs ohjelman jälkeinen valvontakäynti

Euroryhmälle tiedotettiin lyhyesti seitsemännen, Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin henkilöstön 24.–26. huhtikuuta Espanjaan tekemän ohjelman jälkeisen valvontakäynnin tärkeimmistä tuloksista.

Valvontakäynti vahvisti, että ei olemassa riskiä, että Espanja ei kykenisi maksamaan takaisin lainoja, jotka se sai Euroopan vakausmekanismin tuella vuosina 2012–2014 toteuttamastaan ohjelmasta pankkialansa pääomapohjan vahvistamiseksi.

Päivitetty viimeksi 2.6.2017