Eurooppa-neuvosto, 26.–27.6.2014

Eurooppa-neuvosto
 • Eurooppa-neuvosto
 • 26.–27.6.2014
 • Bryssel
 • Puheenjohtaja: Donald Tusk

Juncker EU-päämiesten valinta luotsaamaan EU:ta eteenpäin

EU-maiden päämiehet valitsivat 26.–27. kesäkuuta pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa ehdokkaansa Euroopan komission puheenjohtajaksi. He keskustelivat myös EU:n strategisesta ohjelmasta ja Ukrainaan ehdotetusta rauhansuunnitelmasta ja onnittelivat Kreikkaa tämän puheenjohtajakauden keskeisistä saavutuksista. 

Eurooppa-neuvosto hyväksyi virallisessa äänestyksessä määräenemmistöllä päätöksen, jossa Euroopan parlamentille ehdotetaan Jean-Claude Junckeria Euroopan komission puheenjohtajaksi.

Ennen päätöksen tekoa Herman Van Rompuy oli käynyt perusteellisia keskusteluja Euroopan parlamentin tärkeimpien poliittisten ryhmien ja jäsenvaltioiden edustajien kanssa siitä, kuka olisi paras mahdollinen ehdokas tuohon tehtävään.

Eurooppa-neuvosto päätti kokoontua uudelleen 16. heinäkuuta sopimaan muista nimityksistä EU:n johtotehtäviin.

EU:n strateginen ohjelma

Belgian Ypresissä 26. kesäkuuta ensimmäisen maailmansodan alkamisen satavuotispäivän muistoksi järjestetyssä juhlatilaisuudessa EU-päämiehet keskustelivat EU:n tulevaisuudesta sekä sen prioriteeteista ja tarkoituksesta lähivuosina.

He sopivat strategisesta ohjelmasta, joka sisältää seuraavat 5 päätavoitetta ja keinoja niiden saavuttamiseen:

 • vahvemmat taloudet, joissa on enemmän työpaikkoja
 • voimaannuttamaan ja suojelemaan kykenevät yhteiskunnat
 • turvattu tulevaisuus energia- ja ilmastoasioissa
 • luotettava perusvapauksien alue
 • tehokas yhteinen toiminta maailmassa

Päämiehet toistivat pitävänsä uudistuksia ja julkisen talouden vakauttamista tärkeinä, mutta toivat esiin myös halunsa tehdä tulevaisuuden vaatimia investointeja. Jotta julkisen talouden kurinalaisuus ja tarve tukea kasvua saataisiin keskenään tasapainoon, EU:n nykyisen finanssipoliittisen kehyksen tarjoamia mahdollisuuksia olisi hyödynnettävä.

Puheenjohtaja Van Rompuy totesi: "Olemme kaikki sitoutuneet vakaus- ja kasvusopimukseen, ja tarkoitus on hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla nykyisen vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöihin sisältyvää joustoa."

"Olemme kaikki sitoutuneet vakaus- ja kasvusopimukseen, ja tarkoitus on hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla nykyisen vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöihin sisältyvää joustoa", sanoi puheenjohtaja Van Rompuy.

 

Ukrainan kriisi

EU-päämiehet olivat tyytyväisiä presidentti Porošenkon rauhansuunnitelmaan. Eurooppa-neuvosto pitää kuitenkin valitettavana sitä, että tulitauko ei ole johtanut sotilaallisten vihamielisyyksien täydelliseen lopettamiseen.

Pakotteiden osalta Eurooppa-neuvosto on valmis kokoontumaan uudelleen milloin tahansa päättämään uusista merkittävistä rajoittavista toimenpiteistä, jos Venäjä ja separatistit eivät ole toteuttaneet maanantaihin 30. kesäkuuta mennessä seuraavia konkreettisia toimia:

 • sovitaan Etyjin seurannassa olevasta tarkastusjärjestelmästä, jolla tarkkaillaan tulitauon noudattamista ja rajavalvonnan toimivuutta
 • palautetaan kolme rajatarkastusasemaa Ukrainan viranomaisille
 • vapautetaan panttivangit, mukaan lukien kaikki Etyjin tarkkailijat
 • käynnistetään neuvottelut presidentti Porošenkon rauhansuunnitelman täytäntöönpanon yksityiskohdista.

Assosiaatiosopimukset Georgian, Moldovan tasavallan ja Ukrainan kanssa

EU-päämiehet allekirjoittivat 27. kesäkuuta assosiaatiosopimukset Georgian ja Moldovan tasavallan kanssa. Ukrainan kanssa vietiin nyt päätökseen sopimuksen allekirjoitus. Tilaisuudessa oli läsnä Ukrainan vastavalittu presidentti Petro Porošenko.

Puheenjohtaja Van Rompuy korosti allekirjoitustilaisuuden historiallisuutta: "Nämä eivät ole mitä tahansa sopimuksia vaan merkittäviä virstanpylväitä keskinäisten suhteidemme ja koko Euroopan kannalta. Kiovassa ja muualla useat ihmiset ovat antaneet henkensä sen puolesta, että tämä tiiviimpi yhteys Euroopan unioniin saadaan luotua. Emme unohda heitä."

Hän muistutti lisäksi: "Euroopan unioni on valmis käymään Venäjän kanssa vuoropuhelua niin tiivisti kuin on tarve mahdollisten väärinkäsitysten hälventämiseksi (...)."

Muita aiheita

Eurooppalainen ohjausjakso

Eurooppa-neuvosto vahvisti maakohtaiset suositukset ja saattoi siten vuoden 2014 eurooppalaisen ohjausjakson päätökseen. EU-maiden olisi noudatettava näitä suosituksia talousarvioittensa laadinnassa, rakenneuudistusten suunnittelussa sekä työllisyys- ja sosiaalipolitiikassaan.

EU-päämiehet korostivat myös, että julkisen talouden vakauttamista on jatkettava "kasvua edistävällä ja eriytetyllä tavalla" ja että on toteutettava kasvua lisääviä rakenneuudistuksia.

Euroalueen laajentuminen

Eurooppa-neuvosto hyväksyi komission ehdotuksen, että Liettua ottaisi euron käyttöön 1. tammikuuta 2015. Lopullisen päätöksen asiasta tekee EU:n neuvosto sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti on antanut sitä koskevan lausunnon.

Strategiset suuntaviivat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella 

Eurooppa-neuvosto määritteli tuleviksi vuosiksi strategiset suuntaviivat lainsäädännön ja operatiivisen toiminnan eteenpäin viennille. Suuntaviivat koskevat muun muassa muuttoliike-, turvapaikka- ja rajapolitiikkaa, poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä, perusoikeuksia sekä vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa.

Tämän kauden yleisenä prioriteettina on saattaa jo voimassa olevat oikeudelliset välineet ja toimenpiteet johdonmukaiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä, panna ne tehokkaasti täytäntöön ja vakiinnuttaa ne.

Ilmasto ja energia

EU:n päämiehet tarkastelivat edistymistä vuoteen 2030 ulottuvien ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiden toteutuksessa ja korostivat, että niiden pääkohdat on määriteltävä nopeasti. He keskustelivat myös komission ehdottamasta Euroopan energiaturvallisuusstrategiasta.

Eurooppa-neuvosto vahvisti, että se tekee viimeistään lokakuussa 2014 lopullisen päätöksen vuoteen 2030 ulottuvista puitteista, myös energiaturvallisuutta vahvistavista toimenpiteistä ja yhteenliitäntätavoitteista.

Albaniasta EU:n jäsenehdokas

Eurooppa-neuvosto vahvisti 24. kesäkuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät, joiden mukaan Albania hyväksytään EU:n jäsenehdokkaaksi.

Päivitetty viimeksi 7.11.2014