Eurooppa-neuvosto, 25.–26.6.2015

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto ilmaisi osanottonsa ja solidaarisuutensa Ranskalle, Kuwaitille ja Tunisialle, jotka joutuivat raakalaismaisten terrori-iskujen kohteiksi 26. kesäkuuta 2015.

Eurooppa-neuvoston pääaiheina olivat Kreikka, muuttoliike, tuleva Ison-Britannian kansanäänestys, turvallisuus ja puolustus sekä talouskysymykset.

Kreikka

Euroryhmän puheenjohtaja esitti EU-johtajille yhteenvedon Kreikan kanssa käytävien neuvottelujen tilanteesta. Johtajat toistivat tukevansa instituutioiden työtä ja käynnissä olevaa neuvotteluprosessia. 

He odottavat, että euroryhmä saattaa prosessin päätökseen lauantain kokouksessaan.

Muuttoliike

Eurooppa-neuvosto keskittyi kolmeen keskeiseen ulottuvuuteen, joita on edistettävä yhtä aikaa:

  • sisäiset siirrot / uudelleensijoittaminen 60 000 ihmisen auttamiseksi
  • palauttaminen/takaisinottaminen/uudelleenkotouttaminen
  • yhteistyö lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa

EU-johtajat päättivät turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista ja uudelleensijoittamisesta, että 40 000 selvästi suojelun tarpeessa olevaa henkilöä siirretään Italiasta ja Kreikasta muihin jäsenmaihin seuraavan kahden vuoden aikana, ja toiset 20 000 asuinsijoiltaan siirtymään joutunutta, selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevaa henkilöä sijoitetaan uudelleen.

Eurooppa-neuvosto määritteli palauttamispolitiikan niiden muuttajien osalta, joilla ei ole laillista oikeutta saapua EU:hun.

Johtajat korostivat myös, että takaisinottoa käsitteleviä neuvotteluja lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa on syytä vauhdittaa, ja päättivät vahvistaa Frontexin toimivaltuuksia, jotta se voi auttaa laittomien muuttajien palauttamisessa.

Ison-Britannian kansanäänestys

David Cameron esitteli suunnitelmansa EU:ssa pysymistä tai siitä eroamista koskevasta kansanäänestyksestä. Tämä oli ensimmäinen vaihe neuvotteluprosessissa, ja Eurooppa-neuvoston on tarkoitus palata asiaan joulukuussa.

Turvallisuus ja puolustus

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg osallistui johtajien keskusteluun esittääkseen näkemyksensä uudesta turvallisuusympäristöstä. Valtion- ja hallitusten päämiehet keskittyivät Euroopan unionin turvallisuushaasteisiin.

EU-johtajat kehottivat esittämään Eurooppa-neuvostolle kokonaisvaltaisen EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen strategian kesäkuuhun 2016 mennessä. He sopivat myös, että tehokkaampaa, näkyvämpää ja tuloshakuisempaa yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevaa työskentelyä jatketaan.

Talouskysymykset

Johtajat saattoivat päätökseen talouspolitiikan EU-ohjausjakson 2015 hyväksymällä kokonaisuudessaan maakohtaiset suositukset.

He olivat myös tyytyväisiä Euroopan parlamentin ja neuvoston sopimukseen Euroopan strategisten investointien rahastosta.

Eurooppa-neuvosto pani merkille talous- ja rahaliitosta (EMU) laaditun kertomuksen, jonka Euroopan komission, eurohuippukokouksen, euroryhmän ja Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajat laativat lokakuun 2014 eurohuippukokouksen pyynnöstä. Johtajat pyysivät neuvostoa tarkastelemaan kertomusta pian.

EU-johtajat antoivat tukensa komission hiljattain julkistamalle digitaalisia sisämarkkinoita koskevalle strategialle ja totesivat, että sitä olisi käytettävä "osallistavan kasvun" edistäjänä EU:n kaikilla alueilla. He kehottivat toimiin, joilla puututaan markkinoiden hajanaisuuteen, rakennetaan tarvittavaa digitaalista infrastruktuuria ja edistetään EU:n teollisuuden digitalisointia.

Eurooppa-neuvosto antoi myös tunnustusta Jacques Delorsille hänen merkittävästä panoksestaan Euroopan yhdentymiseen. EU-johtajat olivat tyytyväisiä voidessaan nimittää hänet Euroopan kunniakansalaiseksi.

Puheenjohtaja Donald Tusk kiitti henkilökohtaisesti pääministeri Laimdota Straujumaa Latvian onnistuneesta kaudesta neuvoston puheenjohtajana, ja kertoi odottavansa mielenkiinnolla yhteistyötä tulevan puheenjohtajavaltion Luxemburgin kanssa.

Taustatietoa

Päivitetty viimeksi 6.8.2015