Valtion- ja hallitusten päämiesten epävirallinen kokous, 23.9.2015

Eurooppa-neuvosto

EU on viime kuukausina joutunut kohtaamaan ennennäkemättömän määrän Eurooppaan saapuvia muuttajia ja pakolaisia

EU on yhdessä jäsenmaiden kanssa toteuttanut lukuisia toimia, joilla pyritään vastaamaan muuttoliikkeen tuomiin haasteisiin. Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto tehostavat toimia varmistaakseen, että tämänhetkiseen pakolaiskriisiin vastataan riittävästi ja asianmukaisesti, ja määritelläkseen EU:lle uskottavan muuttoliikepolitiikan.

EU-päämiehet kokoontuivat Brysseliin 23. syyskuuta 2015

  • päättämään ensisijaisista ja välittömistä käytännön toimista
  • keskustelemaan muuttoliikkeen pitkän aikavälin haasteista, EU:n ulkorajojen suojelusta sekä ulkoisen avun toimittamisesta pakolaisille ja naapurialueiden maille

Kokouksessa sovittiin seuraavista prioriteeteista:

  • Libanonia, Jordaniaa, Turkkia ja muita maita tuetaan Syyrian pakolaiskriisin hoitamisessa
  • YK:n pakolaisvaltuutetulle ja Maailman elintarvikeohjelmalle annetaan vähintään 1 miljardin euron lisäavustus
  • yhteistyötä ja vuoropuhelua Turkin kanssa tehostetaan kaikilla tasoilla
  • Länsi-Balkanin maita tuetaan pakolaisvirtojen hallinnassa
  • lisätään rahoitusta niihin perimmäisiin syihin puuttumiseksi, jotka johtavat laittomaan muuttoliikkeeseen ja henkilöiden siirtymiseen kotiseudultaan Afrikassa
  • EU:n ulkorajojen dramaattista tilannetta lievitetään ja rajojen valvontaa tehostetaan 
  • etulinjan jäsenvaltioita tuetaan järjestelykeskusten perustamisessa, jotta muuttajien asianmukainen tunnistaminen sekä sisäiset siirrot ja palautukset voitaisiin varmistaa

Lisäksi kokouksessa kehotettiin lisäämään diplomaattisia ponnistuksia, jotta Syyrian kriisi saataisiin ratkaistua ja Libyaan muodostettua kansallisen yhtenäisyyden hallitus.

Muuttoliike on Eurooppa-neuvoston asialistalla myös 15.–16. lokakuuta 2015.

Päivitetty viimeksi 24.9.2015