Eurooppa-neuvosto, 20.–21.10.2016

Eurooppa-neuvosto
 • Eurooppa-neuvosto
 • 20.–21.10.2016
 • Bryssel
 • Puheenjohtaja: Donald Tusk
 • Kuvahakemisto 

Tietoja lehdistölle

Tärkeimmät tulokset

EU-johtajat tapasivat 20.–21. lokakuuta Brysselissä. He keskustelivat kaikkein kiireellisimmistä kysymyksistä.

Torstaina EU-johtajat keskustelivat muuttoliikkeestä sekä Venäjästä ja sen roolista Syyriassa. Perjantaina EU-johtajat kokoontuivat keskustelemaan kauppakysymyksistä.

”Sen lisäksi, että olen huolissani hyvästä kauppasopimuksesta Kanadan kaltaisen perinteisen yhteistyökumppanin kanssa, olen huolissani EU:n maineesta. Kaikki jäsenvaltiot yhtä lukuun ottamatta ovat hyväksyneet sopimuksen”, puheenjohtaja Tusk totesi kokouksen jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Muuttoliike

Keskisen Välimeren reitti

EU-johtajat totesivat, että keskisen Välimeren kautta tapahtuva laiton maahanmuutto on saatava vieläkin tiukempaan kuriin ja että palautusastetta on parannettava. He korostivat tässä yhteydessä Afrikan lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä ja totesivat, että tarvittavaa vipuvaikutusta voitaisiin soveltaa käyttämällä kaikkia asiaankuuluvia EU:n politiikkoja ja välineitä, mukaan lukien kehitys ja kauppa.

He pyysivät EU:n korkeaa edustajaa Federica Mogherinia esittämään joulukuun huippukokouksessa alustavia tuloksia yhteistyöstä viiden valitun Afrikan maan kanssa.

He muistuttivat myös, että on tärkeää puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin, ja kehottivat kaikkia globaaleja toimijoita kantamaan vastuunsa tältä osin.

Ulkorajat  

EU-johtajat totesivat, että eurooppalaisen raja- ja merivartioston toiminnan äskettäinen käynnistäminen ja kansalliset toimet ovat tärkeitä askelia kohti EU:n ulkorajojen tehokkaampaa valvontaa ja palaamista Schengeniin mukauttamalla väliaikaiset sisärajatarkastukset, jotta voidaan vastata nykyisiin tarpeisiin.

He keskustelivat myös ulkorajojen suojelusta. He kehottivat ripeästi hyväksymään tarkistetun Schengenin rajasäännöstön, jolla otetaan käyttöön järjestelmälliset tarkastukset EU:n ulkorajoilla. He pyysivät lisäksi komissiota esittämään ehdotuksen EU:n järjestelmästä, joka koskee viisumivaatimuksesta vapautetuille matkustajille tehtäviä etukäteistarkastuksia ja tarvittaessa heidän maahanpääsynsä epäämistä.

Itäisen Välimeren reitti  

EU-johtajat kehottivat

 • nopeuttamaan palautuksia Kreikan saarilta Turkkiin
 • EU-maita auttamaan Kreikkaa, kun EU:n virastot katsovat sen tarpeelliseksi
 • jatkamaan työtä EU:n ja Turkin julkilausumaan sisältyvien sitoumusten, myös viisumipakon poistamisen, täyttämiseksi

Johtajat pyysivät EU-maita tehostamaan muuttajien ja etenkin ilman huoltajaa olevien alaikäisten sisäisiä siirtoja.

He kehottivat myös jatkamaan työtä EU:n turvapaikkasääntöjen uudistamiseksi, myös vastuullisuuden ja solidaarisuuden periaatteiden soveltamiseksi.

Kauppa

Eurooppa-neuvosto arvioi keskeisten kumppanien kanssa meneillään olevien vapaakauppaneuvottelujen tilannetta. EU-johtajat korostivat EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen allekirjoittamista ja väliaikaista soveltamista koskevan nopean päätöksen merkitystä. He kannustivat jatkamaan neuvotteluja avoinna olevista kysymyksistä mahdollisimman pian.

EU-johtajat kehottivat komissiota jatkamaan aktiivisesti neuvotteluja vapaakauppasopimuksesta Japanin kanssa. Lisäksi he kehottivat komissiota esittämään kunnianhimoisen, tasapainoisen ja laaja-alaisen Yhdysvaltojen kanssa neuvoteltavan vapaakauppasopimuksen.

Eurooppa-neuvosto painotti, että epäterveisiin kauppatapoihin on puututtava tehokkaasti ja että on ensisijaisen tärkeää, että EU:n kaupan suojatoimet ovat tehokkaita globaalien haasteiden edessä. He totesivat, että on neuvoston on päästävä vuoden 2016 loppuun mennessä sopimukseen kaikkien näiden välineiden kokonaisvaltaisesta nykyaikaistamisesta.

Globaalit ja taloudelliset kysymykset

EU-johtajat olivat tyytyväisiä Pariisin ilmastosopimuksen ratifioimiseen unionin puolesta. Sopimus tuli voimaan unionin ratifioitua sen. Eurooppa-neuvosto antaa jatkossakin strategisia linjauksia asiaan liittyvistä säädösehdotuksista.

Eurooppa-neuvosto toisti pyyntönsä, että sisämarkkinastrategiat pantaisiin täytäntöön vuoteen 2018 mennessä. Näitä ovat

 • digitaaliset sisämarkkinat
 • pääomamarkkinaunioni
 • energiaunioni
 • sisämarkkinaohjelma

Eurooppa-neuvosto kehotti lisäksi neuvostoa sopimaan 6. joulukuuta pidettävässä istunnossaan neuvottelukannastaan, joka koskee uutta ehdotusta Euroopan strategisten investointien rahastosta.

Suhteet Venäjään ja Syyrian tilanne

Eurooppa-neuvosto tuomitsi ankarasti Syyrian hallinnon ja sen liittolaisten, erityisesti Venäjän, iskut Aleppon siviiliväestöä vastaan.

Se vaati, että

 • kiireellistä humanitaarista apua on voitava toimittaa esteettömästi Aleppoon ja maan muihin osiin
 • vihamielisyydet on lopetettava välittömästi ja YK:n alaisuudessa toteutettava poliittinen prosessi on aloitettava uudelleen

EU-johtajat painottivat, että kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön rikkomiseen syyllistyneet on asetettava vastuuseen teoistaan. EU harkitsee kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, mikäli julmuudet jatkuvat.

Johtajat kehottivat korkeaa edustajaa jatkamaan EU:n humanitaarisen aloitteen ja lääkinnällisten evakuointien toteuttamista yhteistyössä YK:n kanssa.

EU pitää yhteyttä alueen keskeisiin toimijoihin poliittisesta siirtymäprosessista sekä konfliktin jälkeisen sovittelun ja jälleenrakentamisen valmisteluista.

Bratislavan jatkotoimet

Johtajat arvioivat Bratislavan etenemissuunnitelman toteutuksen tilannetta. Pääministeri Robert Fico tiedotti heille tähänastisista tuloksista, joihin kuuluvat Pariisin sopimuksen ratifiointi ja eurooppalaisen raja- ja merivartioston toiminnan käynnistäminen.

Illallisella pääministeri Theresa May esitti lyhyen päivityksen brexitistä ja pääministeri Mark Rutte kertoi johtajille Ukrainaa koskevan kansanäänestyksen tilanteesta Alankomaissa.

Päivitetty viimeksi 24.10.2016