EU:n valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallinen kokous, Malta, 3.2.2017

Eurooppa-neuvosto
 • Eurooppa-neuvosto
 • 3.2.2017
 • Malta
 • Puheenjohtaja: Donald Tusk
 • Valokuvahakemisto 

Tietoja lehdistölle

Tärkeimmät tulokset

Maltan epävirallista huippukokousta isännöi Maltan pääministeri Joseph Muscat, ja sen puheenjohtajana toimi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk. Kokous oli kaksiosainen. Aamulla johtajat sopivat Libyasta Italiaan suuntautuvan laittoman muuttovirran pysäyttämistoimista. Iltapäivällä he keskustelivat 25. maaliskuuta 2017 pidettävän Rooman sopimusten 60-vuotisjuhlan valmisteluista.

EU:n ja Libyan yhteistyö: muuttovirran pysäyttäminen

Aamulla EU:n 28 valtion- tai hallitusten päämiestä käsittelivät muuttoliikkeen ulkoista ulottuvuutta. He hyväksyivät Maltan julistuksen, joka keskittyy Libyasta Italiaan suuntautuvan muuttovirran pysäyttämistoimiin.

Julistuksessa todettiin, että keskisen Välimeren reitillä laittomia maahantulijoita oli vuonna 2016 yli 181 000, ja hukkuneiden tai merellä kadonneiden määrä on vuodesta 2013 alkaen noussut vuosi vuodelta.

Talven kääntyessä kevääseen johtajat päättivät toteuttaa lisätoimia muuttovirtojen vähentämiseksi huomattavasti, salakuljettajien liiketoimintamallin hajottamiseksi ja ihmishenkien pelastamiseksi. Erityisesti johtajat päättivät lisätä yhteistyötä Libyan viranomaisten kanssa.

"Ponnistelut Libyan vakauttamiseksi ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan, ja EU tekee kaikkensa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Libyassa valmiuksien kehittäminen on ratkaisevaa, jotta viranomaiset saavat maa- ja merirajat hallintaan ja pystyvät torjumaan kauttakulku- ja salakuljetustoimintaa."

Maltan julistus

EU-johtajat vahvistivat tukevansa presidenttineuvostoa sekä kansallisen sovinnon hallitusta Yhdistyneiden kansakuntien myötävaikutuksella. He totesivat myös olevansa valmiita yhteistyöhön Libyan alue- ja paikallisyhteisöjen sekä maassa toimivien kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Prioriteetteja ovat muun muassa

 • Libyan kansalliselle rannikkovartiostolle ja muille asiaankuuluville elimille annettava koulutus, varusteet ja tuki
 • lisätoimet salakuljettajien liiketoimintamallin hajottamiseksi tehostetun operatiivisen toiminnan avulla, jossa ovat mukana Libya ja keskeiset kansainväliset kumppanit
 • Libyan paikallisyhteisöjen sosioekonomisen tilanteen parantaminen erityisesti muuttoreittien varrella sijaitsevilla rannikkoalueilla ja Libyan maarajoilla
 • pyrkimys varmistaa Libyassa muuttajille asianmukaiset vastaanottovalmiudet ja -olosuhteet yhdessä UNHCR:n ja IOM:n kanssa
 • IOM:n tukeminen sen pyrkiessä tehostamaan vapaaehtoiseen paluuseen liittyvää toimintaa
 • muuttajille suunnattujen tiedotuskampanjoiden lisääminen

Johtajat korostivat myös, että Libyan maarajoihin kohdistuvia paineita on saatava vähennettyä. Tässä voidaan auttaa parantamalla Libyan valmiuksia rajaturvallisuuden alalla ja tekemällä yhteistyötä naapurimaiden kanssa.

"Panimme tyytyväisinä merkille Italian ja Libyan pääministerien eilen allekirjoittaman yhteisymmärryspöytäkirjan, koska se on tärkeä ja rohkaiseva osoitus siitä, että asiat ovat menossa parempaan suuntaan", puheenjohtaja Donald Tusk sanoi muuttoliikettä käsitelleen työistunnon jälkeisessä lehdistötilaisuudessa. "Euroopan unioni ja meidän toimintamme tulee tukemaan Italiaa ja Libyaa. Jaamme vastuun tässä asiassa."

Johtajat pitivät myönteisenä puheenjohtajavaltio Maltan aikomusta esittää neuvostolle mahdollisimman pian konkreettinen täytäntöönpanosuunnitelma, viedä työtä eteenpäin sekä huolehtia tulosten tarkasta seurannasta. Eurooppa-neuvoston olisi arvioitava yleisen toimintamallin edistymistä maalis- ja kesäkuun 2017 kokouksissaan puheenjohtajavaltio Maltan laatiman selvityksen pohjalta.

Puheenjohtaja Tusk tapasi huippukokouksen edellä Libyan pääministerin Fayez al-Sarrajin. He keskustelivat keinoista tehostaa EU:n ja Libyan yhteistyötä.

Rooman sopimusten 60-vuotispäivän valmistelut

Iltapäivän istunnossa 27 johtajaa valmistelivat 25. maaliskuuta 2017 pidettävää Rooman sopimusten 60-vuotisjuhlaa.

Keskustelujen runkona oli poliittinen pohdinta 27 jäsenvaltion EU:n tulevaisuudesta. Pohdinta käynnistettiin välittömästi sen jälkeen, kun Iso-Britannia äänesti Euroopan unionista eroamisen puolesta 23. kesäkuuta 2016, ja sitä jatkettiin 16. syyskuuta 2016 Bratislavassa.

"Rakentava keskustelu Maltan huippukokouksessa EU27:n tulevaisuudesta, yhtenäisyyden merkityksestä ja Rooman huippukokouksen valmistelusta."

Puheenjohtaja Donald Tusk Twitterissä kokouksen jälkeen

Puheenjohtaja Donald Tusk esitteli 27 valtion- tai hallituksen päämiehelle Euroopan tulevaisuudesta 31. tammikuuta 2017 lähettämässään kirjeessä kolme pääasiallista Euroopan vakauden vaarantavaa uhkaa. Nämä ovat

 • uusi geopoliittinen tilanne: Kiinan entistä päättäväisempi toiminta, Venäjän aggressiivinen politiikka Ukrainaa ja naapureitaan kohtaan, sodat, terrori ja anarkia Lähi-idässä ja Afrikassa (ja radikaalin islamin suuri rooli näissä) ja Yhdysvaltojen uuden hallinnon huolestuttavat lausunnot tekevät kaikki tulevaisuudesta erittäin vaikeasti ennakoitavan
 • sisäinen tilanne: nationalististen ja yhä muukalaisvastaisempien tuntemusten nousu EU:n sisällä
 • Eurooppa-myönteisen eliitin mielentila: usko poliittiseen yhdentymiseen on rapistunut, populistisia argumentteja myötäillään ja liberaalin demokratian perusarvoja kyseenalaistetaan

Kirjeessään puheenjohtaja Donald Tusk kehotti johtajia säilyttämään yhtenäisyytensä.

"On tehtävä täysin selväksi, että Euroopan unionin hajoaminen ei johda sen jäsenvaltioiden myyttisen, täyden suvereniteetin palautumiseen, vaan niiden todelliseen ja käsin kosketeltavaan riippuvaisuuteen mahtavista suurvalloista: Yhdysvalloista, Venäjästä ja Kiinasta. Vain yhdessä voimme olla todella itsenäisiä."

Päivitetty viimeksi 14.2.2017