Rooman sopimusten 60-vuotisjuhla, 25.3.2017

Eurooppa-neuvosto
  • Eurooppa-neuvosto
  • 25.3.2017
  • Rooma
  • Puheenjohtaja: Donald Tusk
  • Osallistujaluettelo 

EU:n valtion- tai hallitusten päämiehet tapasivat Roomassa, Italiassa, 25. maaliskuuta Rooman sopimusten 60-vuotisjuhlassa. Tämä oli tilaisuus pohtia Euroopan unionin tilaa ja tarkastella yhdentymisprosessin tulevaisuutta.

"Tänään täällä Roomassa uusimme vapaiden kansakuntien ainutlaatuisen liiton, jonka merkittävät edeltäjämme panivat alulle 60 vuotta sitten", puheenjohtaja Donald Tusk lausui Capitolium-kukkulalla pidetyssä juhlatilaisuudessa. "Tuolloin edeltäjämme eivät keskustelleet useammasta nopeudesta eivätkä kaavailleet eroamisia. Sen sijaan, lähihistorian kaikista traagisista olosuhteista huolimatta, he panivat kaiken uskonsa Euroopan yhtenäisyyteen."

Puheenjohtaja Tusk korosti, että vuosipäivänä miljoonat ihmiset kaikkialla Euroopassa ilmaisivat tukeaan EU:lle.

"Euroopan unionissa ei ole kyse iskulauseista, menettelyistä eikä sääntelystä. Unionimme on tae siitä, että vapaus, ihmisarvo, demokratia ja itsenäisyys eivät ole meille enää pelkkiä unelmia vaan arkipäivän todellisuutta."

Puheenjohtaja Donald Tusk

Juhlallisuuksien päätteeksi EU-johtajat hyväksyivät ja allekirjoittivat julistuksen, jossa vahvistettiin yhteinen visio tuleviksi vuosiksi.

Julistuksessa he korostivat, että Euroopan unioni on ainutlaatuinen unioni, jolla on yhteiset toimielimet ja vahvat arvot. EU on rauhan, vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen yhteisö ja merkittävä talousmahti, jossa sosiaalinen suojelu ja hyvinvointi ovat korkeammalla tasolla kuin missään muualla.

"Yhtenäinen Eurooppa alkoi harvojen unelmana, josta tuli monien toivo. Sitten Euroopasta tuli jälleen yksi. Olemme tänään yhtenäisiä ja vahvempia: sadat miljoonat ihmiset kaikkialla Euroopassa hyötyvät elämästä laajentuneessa unionissa, joka on voittanut vanhat jakolinjat."

Rooman julistus 

EU-johtajat julistivat, että tietoisina EU:n kansalaisten huolenaiheista he sitoutuvat Rooman agendaan ja lupautuivat tekemään työtä, jotta saavutetaan

  • turvallinen ja suojattu Eurooppa
  • vauras ja kestävä Eurooppa
  • sosiaalinen Eurooppa
  • vahvempi Eurooppa globaalistuneessa toimintaympäristössä

"Poliittisena yksikkönä Eurooppa on joko yhtenäinen tai sitten sitä ei ole. Ainoastaan yhtenäinen Eurooppa voi olla suvereeni suhteessa muuhun maailmaan," totesi puheenjohtaja Tusk.

Taustaa

Rooman sopimuksilla perustettiin Euroopan talousyhteisö (ETY) ja Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom). Nämä perustamissopimukset allekirjoitettiin 25. maaliskuuta 1957, ja ne tulivat voimaan 1. tammikuuta 1958.

Uusien yhteisöjen toimielinrakenne oli Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) kaltainen eli myös ne muodostuivat neljästä toimielimestä. Ne olivat komissio, neuvosto ja EHTY:n kanssa yhteiset edustajakokous ja tuomioistuin.

ETY:n neuvoston ensimmäinen istunto pidettiin 25. tammikuuta 1958, ja sen puheenjohtajana toimi Belgian ulkoministeri Victor Larock.

Tietoja lehdistölle

Päivitetty viimeksi 27.3.2017