Siirry sisältöön
Tilaa sähköpostit
Ylimääräisen Eurooppa-neuvoston (50 art.) pääkohdat

Tietoa medialle

Tärkeimmät tulokset

Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto (50 artikla) hyväksyi EU27-kokoonpanossa suuntaviivat brexit-neuvotteluja varten.

"Haluan korostaa, että kaikki 27 johtajaa olivat huomattavan yksimielisiä brexit-neuvottelujen suuntaviivoista. (…) Meillä on nyt kaikkien 27 jäsenmaan ja EU:n toimielinten yksimielinen tuki, joka antaa meille vahvan poliittisen neuvottelumandaatin."

Puheenjohtaja Donald Tusk huippukokousta seuranneessa lehdistötilaisuudessa

Suuntaviivoissa määritellään neuvottelupuitteet ja vahvistetaan yleiset kannat ja periaatteet, joita EU noudattaa neuvotteluissa. Eurooppa-neuvosto päivittää suuntaviivoja tarvittaessa neuvottelujen aikana.

Pääperiaatteet

Eurooppa-neuvosto toteaa suuntaviivoissa, että EU27 pysyy neuvottelujen aikana yhtenäisenä ja toimii yhtenäisesti. Johtajat

  • toistavat toivovansa, että Iso-Britannia säilyy läheisenä kumppanina
  • toistavat, että mahdollisten tulevien sopimusten on perustuttava oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoon ja taattava tasapuoliset toimintaedellytykset
  • tähdentävät, että sisämarkkinoiden yhtenäisyys on säilytettävä, mikä merkitsee neljän vapauden jakamattomuutta ja sulkee pois parhaiden palojen poimimisen
  • toteavat, että EU:n ulkopuoliset maat eivät voi nauttia samoista oikeuksista ja eduista kuin jäsenet

"SEU 50 artiklan mukaiset neuvottelut käydään avoimesti ja yhtenä pakettina. Noudattaen periaatetta, jonka mukaan mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu, yksittäisiä kysymyksiä ei voida ratkaista erikseen."

Eurooppa-neuvoston (50 art.) suuntaviivat brexit-neuvotteluja varten

Neuvottelujen vaiheittaisuus

Valtion- ja hallitusten päämiehet sopivat, että neuvottelujen ensimmäisessä vaiheessa olisi pyrittävä

  • luomaan mahdollisimman paljon selvyyttä ja oikeusvarmuutta
  • järjestämään Ison-Britannian irtautuminen EU:sta

Eurooppa-neuvosto seuraa tarkasti edistymistä ja päättää, milloin on edistytty riittävästi neuvottelujen seuraavaan vaiheeseen siirtymiseksi.

Sopimus EU:n ja Ison-Britannian tulevista suhteista voidaan tehdä vasta, kun Isosta-Britanniasta on tullut kolmas maa. Johtajat ovat kuitenkin valmiita aloittamaan neuvottelujen toisessa vaiheessa alustavat ja valmistelevat keskustelut näiden tulevien suhteiden puitteista.

SEU 50 artiklassa vahvistettu 2 vuoden määräaika päättyy 29. maaliskuuta 2019.

Hallittu ero

"Kansalaiset, jotka ovat rakentaneet elämänsä Yhdistyneen kuningaskunnan EU-jäsenyyteen perustuville oikeuksille, saattavat menettää nuo oikeudet. (…) Tämän vuoksi meidän on edettävä vaiheittain ja näin huolehdittava, että ero EU:sta sujuu hallitusti."

Eurooppa-neuvoston (50 art.) suuntaviivat brexit-neuvotteluja varten

Eurooppa-neuvosto korosti, että on tärkeää turvata niiden kansalaisten oikeudet, joihin brexit vaikuttaa. Se tähdensi, että on pyrittävä ehkäisemään liiketoimintaa haittaava oikeudellinen tyhjiö, ja viittasi yhtenäiseen rahoitusratkaisuun, jolla olisi varmistettava, että niin EU kuin Iso-Britannia noudattavat velvoitteitaan.

Irlannin saarella vallitsevien ainutlaatuisten olosuhteiden vuoksi Eurooppa-neuvosto korosti, että pitkänperjantain sopimusta ja Pohjois-Irlannin rauhanprosessia on tuettava.

"Vaaditaan joustavia ja luovia ratkaisuja, muun muassa tiukan rajavalvonnan välttämiseksi, kunnioittaen samalla unionin oikeusjärjestyksen loukkaamattomuutta."

Eurooppa-neuvoston (50 art.) suuntaviivat brexit-neuvotteluja varten

Vilpittömän yhteistyön periaate

Siihen asti, kun Iso-Britannia eroaa unionista, se säilyy EU:n täysivaltaisena jäsenenä, johon sovelletaan kaikkia perussopimuksissa määrättyjä ja EU:n lainsäädännön mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Kaiken meneillään olevan EU:n toiminnan on jatkuttava mahdollisimman sujuvasti 28 jäsenvaltion kesken. Ison-Britannian kanssa käytävät neuvottelut pidetään erillään muusta meneillään olevasta EU:n toiminnasta, eivätkä ne saa haitata sen etenemistä.

Seuraavat vaiheet

Eurooppa-neuvoston nyt hyväksyttyä suuntaviivat 22. toukokuuta 2017 kokoontuvan yleisten asioiden neuvoston on tarkoitus komission suosituksen pohjalta

  • antaa lupa aloittaa neuvottelut
  • nimittää komissio EU:n neuvottelijaksi
  • antaa neuvotteluohjeet (yksityiskohtainen mandaatti komissiolle)

Taustaa

Iso-Britannia ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 Eurooppa-neuvostolle virallisesti aikomuksestaan erota EU:sta.

"Pidämme valitettavana, että Yhdistynyt kuningaskunta jättää Euroopan unionin, mutta olemme valmiita tähän prosessiin, jota meidän on nyt noudatettava. (...) Unioni toimii neuvotteluissa yhtenäisesti ja suojelee etujaan. Kiireellisin tehtävämme on lieventää epävarmuutta, jota Yhdistyneen kuningaskunnan päätös on aiheuttanut EU:n kansalaisille, yrityksille ja jäsenvaltioille."

Eurooppa-neuvoston julkilausuma, 29. maaliskuuta 2017