Eurooppa-neuvosto, 19.–20.10.2017

Eurooppa-neuvosto
 • Eurooppa-neuvosto
 • 19.–20.10.2017
 • Bryssel
 • Puheenjohtaja: Donald Tusk

Tietoja lehdistölle

EU-johtajat keskustelivat 19. lokakuuta muuttoliikkeestä, digitaalisesta Euroopasta, puolustuksesta ja ulkosuhteista. He hyväksyivät päätelmät näistä neljästä aiheesta.

Perjantaina EU-johtajat kokoontuvat uudestaan epävirallisesti keskustelemaan EU-johtajien asialistasta, joka on EU:n toimintaa tulevaisuudessa ohjaava konkreettinen työohjelma. Eurooppa-neuvosto (artikla 50) tarkastelee EU27-kokoonpanossa brexit-neuvottelujen tilannetta.

Tärkeimmät tulokset 19. lokakuuta 2017

Muuttoliike

EU-johtajat katsoivat, että EU:n "kokonaisvaltainen, käytännönläheinen ja määrätietoinen" muuttoliikestrategia, jonka tavoitteena on saada ulkorajojen valvonta takaisin hallintaan ja vähentää maahantulijoiden ja hukkuneiden määrää, tuottaa tuloksia ja sitä olisi vahvistettava.

Samalla he korostivat tarvetta kaikkien muuttoreittien valppaaseen seuraamiseen ja valmiuteen reagoida uusiin suuntauksiin.

Huippukokouksessa vaadittiin muun muassa seuraavia lisätoimia:

 • tuki muuttoliikekriisistä suoraan kärsiville EU-maille
 • vankka yhteistyö lähtö- ja kauttakulkumaiden, kuten Turkinja Länsi-Balkanin maiden kanssa
 • lisätoimet palautusten lisäämiseksi
 • tarvittavien vipuvaikutusten käyttö EU-politiikkojen, kuten kauppa- ja kehityspolitiikan avulla, palauttamisasteen nostamiseksi ja laittoman muuttoliikkeen ehkäisemiseksi

EU-johtajat vahvistivat myös tukensa Schengen-järjestelmälle. He ilmoittivat aikovansa palata "takaisin Schengeniin" mahdollisimman pian ottaen huomioon EU-maiden turvallisuusintressit.

Lisäksi he lupasivat jatkaa joulukuun huippukokouksessaan keskustelua Dublin-järjestelmän uudistuksesta pyrkien pääsemään siitä yhteisymmärrykseen vuoden 2018 alkupuoliskolla.

Infografiikka – Migration flows: Central Mediterranean route

Irregular arrivals in Italy per month, from January 2015-2017

Keskisen Välimeren reitti

Laittomien muuttajien määrä laski lähes 70% keskisen Välimeren reitillä vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan jaksoon verrattuna EU:n ja sen jäsenmaiden, erityisesti Italian, toimien ansiosta.

"EU-johtajat lupasivat pääministeri Gentilonille vahvempaa tukea Italian työhön Libyan viranomaisten kanssa. Meillä on todellinen mahdollisuus sulkea keskisen Välimeren reitti."

Puheenjohtaja Donald Tusk Eurooppa-neuvoston lehdistötilaisuudessa 19. lokakuuta 2017

EU-johtajat vaativat huippukokouksessa muun muassa seuraavia lisätoimia:

 • työskentely Libyan ja sen naapurimaiden kanssa rajatarkastusten tehostamiseksi ja muuttoreittien varrella olevien paikallisyhteisöjen tukemiseksi
 • lisätoimet pysyvän EU:n läsnäolon toteuttamiseksi Libyassa
 • riittävän ja kohdennetun rahoituksen tarjoaminen muuttoliikkeeseen liittyviin hankkeisiin Pohjois-Afrikassa

Digitaalinen Eurooppa

Eurooppa-neuvosto korosti 29. syyskuuta pidetyn Tallinnan digitaalihuippukokouksen päätelmien pohjalta olevansa "valmis tekemään sen, mitä Euroopan digitalisoituminen edellyttää".

Johtajat pohtivat, miten EU voi hyödyntää digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet ja ratkaista sen asettamat haasteet. He sopivat seuraavista, digitaalisen Euroopan luomisen edellyttämistä prioriteeteista:

 • viranomaisen ja julkisten sektorien tuominen täysin digiaikaan
 • digitaalisten sisämarkkinoiden strategian viimeistely vuoden 2018 loppuun mennessä
 • ensiluokkaisen infrastruktuurin ja viestintäverkoston rakentaminen
 • yhteisen lähestymistavan vahvistaminen kyberturvallisuuteen
 • toimien tehostaminen terrorismin ja verkkorikollisuuden torjumiseksi
 • digiaikaan soveltuvan tehokkaan ja oikeudenmukaisen verotusjärjestelmän luominen

Eurooppa-neuvosto pyysi toimielimiä vauhdittamaan lainsäädäntötyötä ja jäsenmaita panemaan täytäntöön EU-lainsäädännön ja toteuttamaan kaikki tarpeelliset toimenpiteet uuden digiajan muovaamiseksi.

Puolustus

EU-johtajat jatkoivat keskustelua puolustusta koskevasta pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä (PRY). Jäsenmaita, jotka haluavat osallistua PRY-yhteistyöhön, kehotetaan ilmoittamaan aikomuksistaan neuvostolle ja ulkoasianedustajalle. Näin PRY-yhteistyö voidaan aloittaa ennen vuoden loppua.

Eurooppa-neuvosto pyysi neuvostoa sopimaan Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelmasta vuoden loppuun mennessä.

Lisäksi Eurooppa-neuvosto pani tyytyväisenä merkille, että puolustuksen koordinoidusta vuotuisesta tarkastelusta (CARD), jonka tavoitteena on parantaa puolustusyhteistyötä EU:ssa, on järjestetty kokeilukierros.

Ulkosuhteet

Eurooppa-neuvosto kehotti Pohjois-Koreaa luopumaan ydinohjelmistaan ja ballististen ohjusten ohjelmistaan korostaen, että kestävä rauha ja ydinaseriisunta Korean niemimaalla on saavutettava rauhanomaisin keinoin.

Lisäksi Eurooppa-neuvosto vahvisti olevansa täysin sitoutunut Iranin ydinsopimukseen ja hyväksyi ulkoasiainneuvoston 16. lokakuuta 2017 antaman julkilausuman.

Esityslistalla 20. lokakuuta 2017

EU-johtajien asialista

Perjantaiaamun epävirallisella aamiaisella johtajat keskustelevat EU-johtajien asialistasta. Se on EU:n toimintaa kesäkuuhun 2019 saakka ohjaava konkreettinen työohjelma. Sen on laatinut puheenjohtaja Tusk kaikkia EU:n jäsenmaita kuullen.

Brexit-neuvottelut

Eurooppa-neuvosto (artikla 50) tarkastelee EU27-kokoonpanossa Ison-Britannian eroilmoituksen jälkeen käytävien neuvottelujen etenemistä.

Ohjelma

20.10.2017 08:00

Saapumiset

9.00

Eurooppa-neuvoston työaamiainen

10:30

Eurooppa-neuvoston (art. 50) työistunto

13:00

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja Euroopan komission puheenjohtajan lehdistötilaisuus

Päivitetty viimeksi 20.10.2017