EU–Japani-huippukokous, 6.7.2017

Kansainvälinen huippukokous
  • Kansainvälinen huippukokous
  • 6.7.2017

EU–Japani-huippukokous järjestettiin Brysselissä 6. heinäkuuta. Huippukokouksessa johtajat ilmoittivat päässeensä poliittiseen yhteisymmärrykseen EU:n ja Japanin kunnianhimoisesta vapaakauppasopimuksesta ja tiiviimmästä poliittisesta yhteistyöstä, jonka perustana ovat yhteiset arvot, ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltioperiaate.

EU:ta edustivat huippukokouksessa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ja Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker.

Johtajat antoivat huippukokouksen tuloksista julkilausuman ja toisen julkilausuman Pohjois-Koreasta.

Talouskumppanuussopimus

EU:n ja Japanin johtajat sopivat periaatteellisesti talouskumppanuussopimuksesta. Sopimus edistää EU:n ja Japanin kauppa- ja talouskumppanuutta ja kattaa muun muassa seuraavat alat:

  • tavaroiden (esim. autojen ja maitotaloustuotteiden), palvelujen ja investointien markkinoille pääsy
  • julkiset hankinnat, mukaan lukien rautatiet
  • muut kuin tariffitoimenpiteet
  • maantieteellisten merkintöjen suoja
  • teollis- ja tekijänoikeudet

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus luo pohjan vapaan ja oikeudenmukaisen kaupan edistämiseksi kahden maailman tärkeimmän talousalueen välillä sekä torjuu kaikenlaista protektionismia. Se lujittaa myös EU:n ja Japanin sitoutumista nykyistäkin tiiviimpään yhteistyöhön, kun tulevaisuudessa laaditaan uusia kansainvälisiä normeja.

"Vaikka joskus kuulee sanottavan, että eristäytymisen ja hajaantumisen aika on palaamassa, me osoitamme, että näin ei ole. Että maailman ei todellakaan tarvitse siirtyä sataa vuotta ajassa taaksepäin. Päinvastoin, niin ei tarvitse tehdä. Sen me todistamme nyt Japanin kanssa."

Puheenjohtaja Donald Tuskin kommentit EU–Japani-huippukokouksen lehdistötilaisuudessa

Sopimuspuolten neuvotteluryhmät viimeistelevät sopimuksen, joten sisäiset menettelyt päästään aloittamaan pikaisesti sekä EU:ssa että Japanissa.

Strateginen kumppanuussopimus

Japani ja EU pääsivät periaatteelliseen yhteisymmärrykseen myös strategisesta kumppanuussopimuksesta. Sopimus muodostaa puitteet EU:n ja Japanin vieläkin syvemmälle ja entistä strategisemmalle yhteistyölle.

Strateginen kumppanuussopimus ilmentää yhteisiä arvoja ja periaatteita, jotka ovat EU:n ja Japanin välisen kumppanuuden perusta. Tähän kuuluvat myös ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltioperiaate.

"Tämä yhteinen arvoperusta, jota me emme ainoastaan noudata vaan olemme myös sitoutuneita edistämään strategisen kumppanuussopimuksen mukaisesti, on mahdollistanut näiden neuvottelujen loppuunviemisen. Ja mikä tärkeintä, tässä kukaan ei hävinnyt."

Puheenjohtaja Donald Tuskin kommentit EU–Japani-huippukokouksen lehdistötilaisuudessa

Pohjois-Korea

Huippukokouksessa EU:n johtajat kehottivat hyväksymään nopeasti uuden YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman Korean demokraattisesta kansantasavallasta (Pohjois-Korea) maan laukaistua hiljattain ballistisia, mahdollisesti mannertenvälisiä ohjuksia.

He kehottivat lisäksi Pohjois-Koreaa luopumaan kaikista ydinaseisiin, muihin joukkotuhoaseisiin ja ballistisiin ohjuksiin liittyvistä ohjelmista ja aloittamaan uskottavan vuoropuhelun kansainvälisen yhteisön kanssa.

Katso myös

Päivitetty viimeksi 7.7.2017