G20-huippukokous Hampurissa Saksassa, 7.–8.7.2017

Kansainvälinen huippukokous
 • Kansainvälinen huippukokous
 • 7.–8.7.2017
 • Saksa

G20-johtajat kokoontuivat Saksan Hampurissa 7.–8. heinäkuuta. EU:ta huippukokouksessa edustivat Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ja Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. Tämän vuoden huippukokouksen teemana oli "verkottuneen maailman rakentaminen".

Kokouksessa annettiin julistus, jonka keskeisiä kohtia ovat

 • globalisaation etujen jakaminen
 • selviytymiskyvyn kehittäminen
 • kestävän toimeentulon parantaminen
 • vastuun ottaminen

Lisäksi G20-johtajat hyväksyivät suunnitelman terrorismin vastaista yhteistyötä koskevan toimintaohjelman kehittämiseksi ja vierastaistelijoiden vastaisiksi toimiksi.

Energia- ja ilmastotoimien osalta osallistujat panivat merkille Yhdysvaltojen vetäytymisen Pariisin sopimuksesta. Muiden G20-maiden johtajat totesivat, että Pariisin sopimus on peruuttamaton, ja hyväksyivät kasvuun tähtäävän Hampurin G20-kokouksen ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelman.

Muuttoliike- ja pakolaiskriisin osalta kokouksessa sovittiin koordinoinnin tehostamisesta sekä ihmissalakuljettajien ja -kauppiaiden vastaisista toimista. Keskeisiä tavoitteita ovat myös puuttuminen muuttoliikkeen perimmäisiin syihin sekä lähtö- ja kauttakulkumaiden tukeminen.

"Ihmisten salakuljetus on organisoitua liiketoimintaa. Viime vuonna se tuotti pelkästään Libyassa 1,6 miljardia dollaria. Tuotot antavat salakuljettajille mahdollisuuden pitää osia maasta omassa valvonnassaan. Lisäksi he tekevät yhteistyötä terroristien kanssa ja vaikeuttavat entisestään Libyan vakauttamista".

Puheenjohtaja Donald Tusk lehdistötilaisuudessa ennen G20-huippukokousta, 7 heinäkuuta 2017

G20-johtajat korostivat, että ihmisiä on autettava hyödyntämään talouden globalisoitumisen tarjoamia tilaisuuksia ja etuja. Lisäksi keskusteltiin siitä, miten avoimen ja selviytymiskykyisen rahoitusjärjestelmän rakentamista voidaan jatkaa.

G20-johtajat sitoutuivat myös tehostamaan kansainvälistä verotusyhteistyötä ja lisäämään rahoituksen avoimuutta sekä ratkaisemaan terästuotannon ylikapasiteettiongelman.

Afrikan kehitys oli edelleen tärkeä prioriteetti G20-ryhmälle. Johtajat käynnistivät G20-maiden Afrikan kumppanuusaloitteen, jonka tarkoituksena on lisätä kasvua ja työpaikkoja Afrikassa. Aloitteeseen sisältyy G20-maiden maaseudun nuorison työllisyysaloite, jolla pyritään luomaan 1,1 miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2022 mennessä.

G20-johtajat korostivat digitalisoinnin hyödyntämisen merkitystä osallistavan ja kestävän kasvun saavuttamisessa. Digitaalisen lukutaidon ja osaamisen edistäminen on olennaista, jotta ihmiset voivat valmistautua paremmin tulevaisuuden työelämään.

G20-johtajat sopivat myös lisätoimista sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi. He korostivat digitalisoinnin ja tietotekniikan tarjoamaa tukea naisten voimaannuttamisessa.

Lisäksi kokouksessa korostettiin terveydenhuoltoalan kansainvälisen yhteistyön merkitystä mikrobilääkeresistenssin torjunnan tehostamisessa.

Argentiina järjestää 13. G20-huippukokouksen vuonna 2018.

Muut hyväksytyt asiakirjat

G20-johtajat hyväksyivät myös useita muita asiakirjoja:

EU:n prioriteetit G20-huippukokouksessa

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ja Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esittelivät EU:n valtion- tai hallitusten päämiehille lähetetyssä yhteisessä kirjeessä huippukokouksen keskeiset kysymykset:

 • G20-ryhmän rooli siinä, että maailmantalous saadaan hyödyttämään kaikkia
 • avoin ja sääntöihin perustuva monenvälinen kauppajärjestelmä ja kestävä kansainvälinen valuutta- ja rahoitusjärjestelmä
 • ilmastotoimien taloudelliset hyödyt ja digitaalisen vallankumouksen mahdollisuudet
 • veronkierto ja veropetokset
 • terrorismin ja terrorismin rahoituksen torjunta
 • yhteinen vastuu pakolaisista ja muuttajista sekä kumppanuus Afrikan kanssa investointeja, kasvua ja työllisyyttä varten

Taustatietoa

G20-ryhmään kuuluu 19 maata ja EU. G20-jäsenten osuus maailman bruttokansantuotteesta (BKT) on yli 80%, ja lähes kaksi kolmasosaa maailman väestöstä asuu näissä maissa.

G20-huippukokoukset aloitettiin vuonna 2008 maailmanlaajuisen talouskriisin keskellä kansainvälisen taloudellisen yhteistyön lisäämiseksi. G20-ryhmän jäsenet ovat siitä lähtien kokoontuneet vuosittain keskustellakseen monenlaisista kysymyksistä, jotka liittyvät taloudelliseen ja rahoitusyhteistyöhön.

EU G20-ryhmän jäsenenä

Euroopan unioni on G20-ryhmän täysjäsen samoin kuin neljä sen jäsenmaata eli Ranska, Saksa, Italia ja Iso-Britannia. Lisäksi Espanja on G20-ryhmän pysyvä kutsuvieras ja Alankomaat kumppanimaa.

EU:lla on oma paikkansa G20-pöydässä – onhan se yksi maailman suurimmista talouden toimijoista ja sillä on erityistä toimivaltaa kauppakysymyksissä, talouspolitiikassa, rahoitusalan sääntelyssä sekä kehitys-, energia- ja ilmastonmuutospolitiikassa.

Päivitetty viimeksi 10.7.2017