EU–Ukraina-huippukokous , 12.–13.7.2017

Kansainvälinen huippukokous
  • Kansainvälinen huippukokous
  • 12.–13.7.2017
  • Kiova

Kokoustiedot

Tärkeimmät tulokset

Kiovassa pidetyssä huippukokouksessa johtajat ilmaisivat tyytyväisyytensä assosiaatiosopimuksen ratifioinnin loppuunsaattamiseen ja Ukrainan kansalaisten viisumivapauden äskettäiseen voimaantuloon. Molemmat ovat avainasemassa EU:n ja Ukrainan kumppanuuden vahvistamisessa.

"Tämä huippukokous on hyvä hetki juhlistaa Euroopan unionin ja Ukrainan vahvaa ja syvenevää ystävyyttä."

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk

Johtajat keskustelivat

  • sen tärkeydestä, että toteutetaan kunnianhimoinen uudistusprosessi erityisesti korruption torjunnan alalla;
  • Ukrainan itäosan konfliktista, Krimin ja Sevastopolin laittomasta liittämisestä Venäjään sekä Minskin sopimusten täytäntöönpanosta;
  • keinoista maksimoida EU–Ukraina-assosiaatiosopimuksen edut/potentiaali.

Euroopan unionia edustivat Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ja Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. Ukrainaa edusti presidentti Petro Porošenko.

EU–Ukraina-assosiaatiosopimus

Johtajat ilmaisivat tyytyväisyytensä siihen, että kaikki EU-maat ovat ratifioineet assosiaatiosopimuksen, pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue mukaan lukien. Sopimus tulee voimaan 1. syyskuuta 2017.

"Minulle assosiaatiosopimuksen keskeisin lause on edelleen, että 'Euroopan unioni tunnustaa Ukrainan Eurooppaan suuntautuvat pyrkimykset ja pitää tervetulleena sen eurooppalaisia valintoja', kuten sopimuksessa sanotaan."

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk

Assosiaatiosopimus on pääosiltaan jo käytössä. Monia sopimuksen poliittisia ja alakohtaisia osia on sovellettu jo 1. syyskuuta 2014 alkaen, ja sen kauppaa koskeva osa, pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue, on ollut tilapäisesti voimassa 1. tammikuuta 2016 lähtien. Tänä aikana EU:n ja Ukrainan välinen kauppa on jatkuvasti kasvanut ja EU on vahvistanut asemaansa Ukrainan tärkeimpänä kauppakumppanina. Kauppa niiden välillä kasvoi lähes 30 % vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2016.

Kriisi ja konflikti Ukrainassa

EU muistutti tukevansa Ukrainan itsenäisyyttä, suvereeniutta ja alueellista koskemattomuutta. Johtajat kehottivat Minskin sopimusten kokonaisvaltaiseen täytäntöönpanoon ja korostivat Venäjän erityistä vastuuta sopimusten täytäntöönpanossa.

Koska Minskin sopimusten täytäntöönpanossa ei ole edistytty, kesäkuussa Brysseliin huippukokouksen kerääntyneet EU:n johtajat päättivät jatkaa tiettyihin Venäjän talouden aloihin kohdistuvia taloudellisia pakotteita.

"Tänään EU on tehnyt uudelleen selväksi, että seisomme vankasti Ukrainan takana, kun Venäjä kohdistaa maahanne voimatoimia tai yrittää horjuttaa itsenäisyyttänne", puheenjohtaja Tusk sanoi huippukokouksen jälkeen.

Lisäksi neuvosto on hiljattain jatkanut Krimin ja Sevastopolin laittoman Venäjään liittämisen johdosta määrättyjä pakotteita vuodella. Kiovassa pidetyssä EU–Ukraina-huippukokouksessa EU toisti sitoutumisensa tunnustamattomuuspolitiikkaansa.

Uudistusohjelma

EU:n johtajat kehottivat Ukrainaa jatkamaan uudistustensa täytäntöönpanoa ja erityisesti toimenpiteitä korruption torjumiseksi.

Johtajat korostivat EU:n tukiohjelmilla saavutettuja konkreettisia tuloksia sekä sitä, että on tärkeää panna täytäntöön kaikki ohjelman viimeisen erän maksamiseksi edellytetyt toimenpiteet vuoden loppuun mennessä.

Lisäksi keskusteltiin vuonna 2017 annettavan EU:n avun prioriteeteista, joita ovat julkiseen varainhoitoon , itäisen Ukrainan alueille ja energiatehokkuuteen myönnettävä tuki sekä tekninen apu keskeisten uudistusten tukemiseksi ja assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

Viisumivapaus

Huippukokous tarjosi johtajille hyvän tilaisuuden ilmaista tyytyväisyytensä siihen, että EU:n ukrainalaisille myöntämä viisumivapaus on hiljattain tullut voimaan.

Kaikki Ukrainan kansalaiset, joilla on biometrinen passi, ovat 11. kesäkuuta 2017 lähtien voineet matkustaa EU:hun ilman viisumia jopa 90 päivän ajaksi liike- tai vapaa-ajan matkalle tai perhettä tapamaan.

Päivitetty viimeksi 17.7.2017