EU–Intia-huippukokous, New Delhi, 6.10.2017

Kansainvälinen huippukokous
  • Kansainvälinen huippukokous
  • 6.10.2017

Intia isännöi 6. lokakuuta 2017 New Delhissä 14. EU–Intia-huippukokousta. Johtajat keskustelivat ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, muuttoliikkeestä, kaupasta, ilmastosta, tutkimuksesta ja innovoinnista.

EU:ta edustivat Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ja Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. Intiaa edusti pääministeri Narendra Modi.

Huippukokouksella juhlistettiin EU:n ja Intian 55-vuotisia diplomaattisuhteita.

"Olen iloinen, että olemme tänään päättäneet viedä eteenpäin suhteidemme poliittista ulottuvuutta ja kehittää dynaamisia kauppa- ja investointisuhteitamme, ja että olemme päättäneet tehostaa yhteistyötä globaaleissa ja alueellisissa kysymyksissä."

Puheenjohtaja Donald Tusk EU–Intia-huippukokouksen lehdistötilaisuudessa

Johtajat hyväksyivät yhteisen julkilausuman, jossa he vahvistivat sitoutumisensa EU:n ja Intian entistä vahvempaan strategisen kumppanuuteen.

EU:n ja Intian johtajat hyväksyivät myös yhteisiä aihekohtaisia julkilausumia:

Strateginen kumppanuus

Huippukokouksessa johtajat vahvistivat sitoutumisensa EU:n ja Intian entistä syvempään ja vahvempaan strategiseen kumppanuuteen.

He olivat tyytyväisiä edistymiseen kohti EU:n ja Intian toimintasuunnitelman 2020 toteuttamista. Se muodostaa etenemissuunnitelman edellisessä EU–Intia-huippukokouksessa sovitulle kahdenväliselle yhteistyölle.

Turvallisuus

EU:n ja Intian johtajat tuomitsivat jyrkästi viimeaikaiset terrori-iskut eri puolilla maailmaa. He kehottivat kansainvälistä yhteisöä yhdistymään terrorismin uhkaa vastaan.

Johtajat hyväksyivät yhteisen julkilausuman terrorismin vastaisesta yhteistyöstä terrorismiin syyllistyvien vierastaistelijoiden, terrorismin rahoituksen ja aseistamisen torjumiseksi.

EU ja Intia myös vahvistivat sitoutumisensa merellistä turvallisuutta koskevan yhteistyön lisäämiseen Intian valtamerellä ja laajemmin. Johtajat olivat tyytyväisiä taktisten harjoitusten uudelleenkäynnistämiseen Adeninlahdella EU:n merivoimien Atalanta-operaation ja Intian laivaston välillä.

Ulkopolitiikka

Johtajat vaativat lopettamaan Myanmarissa rohingya-vähemmistöön kohdistuvat väkivaltaisuudet ja palauttamaan rauhan Rakhinen osavaltioon viipymättä.

"Rohingya-väestön on voitava palata vapaaehtoisesti, turvallisesti ja ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla. Kansainvälisen Rakhinen neuvoa-antavan komitean suositukset on pantava täytäntöön kriisin perimmäisiin syihin puuttumiseksi."

Puheenjohtaja Donald Tusk EU–Intia-huippukokouksen lehdistötilaisuudessa

Korean niemimaan tilanteen osalta molemmat osapuolet tuomitsivat Pohjois-Korean 3. syyskuuta 2017 tekemän ydinkokeen. EU ja Intia vaativat Korean niemimaan ydinaseriisuntaa ja YK:n turvallisuusneuvoston kaikkien pakotteiden täysimääräistä täytäntöönpanoa koko kansainvälisen yhteisön toimesta.

"Euroopan unionilla, Intialla ja koko kansainvälisellä yhteisöllä on velvollisuus määrätietoisesti edistää Korean niemimaan rauhanomaista ydinaseriisuntaa.”

Puheenjohtaja Donald Tusk EU–Intia-huippukokouksen lehdistötilaisuudessa

Iranin ydinohjelman osalta Intia ja EU vahvistivat tukensa yhteisen kattavan toimintasuunnitelman (JCPOA) täysimääräiselle toteuttamiselle.

Ukrainan osalta johtajat korostivat vahvaa tukeaan diplomaattiselle ratkaisulle, johon kuuluu se, että kaikki osapuolet huolehtivat Minskin sopimusten täysimääräisestä täytäntöönpanosta.

Globaalit haasteet

EU:n ja Intian johtajat keskustelivat globaalista muuttoliike- ja pakolaiskriisistä ja sopivat toimiensa tiiviistä koordinoinnista.

"Kansainvälisellä yhteisöllä on velvollisuus puuttua ihmissalakuljettajien toimintaan, koska siinä on kyse hädänalaisten hyväksikäytöstä ja suvereenien rajojen rikkomisesta."

Puheenjohtaja Donald Tusk EU–Intia-huippukokouksen lehdistötilaisuudessa

Johtajat vahvistivat tukensa YK:n uudistussuunnitelmalle ja sitoutumisensa vahvempaan globaalihallintaan.

Ilmastonmuutoksen osalta johtajat korostivat sitoutumistaan Pariisin sopimukseen ja sopivat yhteistyön tehostamisesta sen täytäntöönpanossa. EU ja Intia hyväksyivät yhteisen julkilausuman puhtaasta energiasta ja ilmastonmuutoksesta.

EU ja Intia toistivat myös sitoutuvansa yhteistyöhön yhteisillä prioriteettialoilla kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kauppa

EU:n ja Intian johtajat ilmaisivat yhteisen sitoutumisensa EU:n ja Intian välisen talouskumppanuuden lujittamiseen.

Johtajat panivat merkille meneillään olevat molemminpuoliset pyrkimykset aloittaa uudelleen neuvottelut Intian ja EU:n laaja-alaisesta kauppa- ja investointisopimuksesta.

Katso myös

Päivitetty viimeksi 9.10.2017