Itäisen kumppanuuden huippukokous, 24.11.2017

Kansainvälinen huippukokous
  • Kansainvälinen huippukokous
  • 24.11.2017
  • Bryssel

Tietoa medialle

Viides itäisen kumppanuuden huippukokous pidetään Brysselissä (Europa-rakennuksessa) 24. marraskuuta.

EU:n jäsenmaiden sekä kuuden itäisen kumppanimaan valtion- tai hallitusten päämiehet keskustelevat tulevasta yhteistyöstä.

He myös arvioivat Riiassa vuonna 2015 pidetyn edellisen huippukokouksen jälkeen aikaan saatuja tuloksia ja erityisesti konkreettisia etuja kuuden itäisen kumppanimaan kansalaisille.

Itäinen kumppanuus

Itäinen kumppanuus perustettiin vuonna 2009 edistämään poliittista assosiaatiota ja taloudellista yhdentymistä EU:n ja kuuden itäisen kumppanimaan välillä. Maat ovat Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Moldovan tasavalta, Ukraina ja Valko-Venäjä.

Huippukokouksessa keskustellaan siitä, miten lujittaa edelleen yhteistyötä Riiassa sovituilla neljällä ensisijaisella yhteistyöalalla:

  • vahvempi talous: talouskehitys ja paremmat markkinamahdollisuudet
  • vahvempi hallinto: instituutioiden ja hyvän hallintotavan lujittaminen
  • vahvemmat sidokset: parannetaan yhteenliitäntöjä etenkin liikenteen ja energian aloilla
  • vahvempi yhteiskunta: liikkuvuuden ja ihmisten välisten yhteyksien lisääminen

EUH:n ja Euroopan komission yhteisessä valmisteluasiakirjassa "Itäinen kumppanuus – tärkeimmät prioriteetit ja tavoitteet" näille neljälle ensisijaiselle alalle on määritetty 20 tavoitetta vuoteen 2020. Asiakirja esiteltiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2016 ja sitä tarkistettiin kesäkuussa 2017.

Valmistelut

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean matka Etelä-Kaukasiaan 3.–6. lokakuuta 2017

EU:n poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea muodostuu jäsenmaiden Brysselissä toimivista suurlähettiläistä. Komitea vieraili kolmessa itäisessä kumppanimaassa 3.–6. lokakuuta 2017:

  • Azerbaidžan
  • Armenia
  • Georgia

Vierailu tarjosi tilaisuuden arvioida suhteiden myönteistä kehitystä kaikissa kolmessa Etelä-Kaukasian maassa vain alle kaksi kuukautta ennen huippukokousta.

Kaikissa korkean tason kokouksissa ja tapaamisissa kansalaisjärjestöjen kanssa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea vahvisti EU:n yhtenäisen ja vahvan sitoutumisen itäisiin kumppaneihinsa.

Itäisen kumppanuuden ministerikokous 19. kesäkuuta 2017

Itäisen kumppanuuden ministerikokous pidettiin 19. kesäkuuta 2017 Luxemburgissa. EU:n ulkoministerit keskustelivat kuuden itäisen kumppanuuden maan kollegansa kanssa tulevasta huippukokouksesta ulkoasiainneuvostossa 15. toukokuuta 2017 käytyjen keskustelujen ja 14. marraskuuta 2016 hyväksyttyjen neuvoston päätelmien pohjalta.

Ministerit hyväksyivät myös kumppanuuden uuden visuaalisen ilmeen, jolla tuodaan paremmin esille jäsennellympi lähestymistapa neljään prioriteettialaan ja 20 tavoitteeseen.

Ulkoasiainneuvosto 15. toukokuuta 2017

EU:n ulkoministerit keskustelivat ulkoasiainneuvostossa itäisestä kumppanuudesta. He toistivat, että itäinen kumppanuus on ratkaisevan tärkeä, ja korostivat yhtenäisyyttään tuettaessa itäisen kumppanuuden aluetta ja kutakin sen maata räätälöidysti. Lisäksi ministerit korostivat pyrkivänsä määrätietoisesti konkreettisiin tuloksiin kansalaisten hyväksi sekä EU:ssa että itäisen kumppanuuden maissa.

Oheistapahtumat

Itäinen kumppanuus sisältää hallitustenvälisten suhteiden lisäksi muutakin. Kansalaisyhteiskunta, tiedotusvälineet, liike-elämän ja muut sidosryhmät osallistuvat kumppanuuteen aktiivisesti huippukokouksen erityisissä oheistapahtumissa.

Kolmas itäisen kumppanuuden nuorisofoorumi järjestettiin Varsovassa 22.–23. kesäkuuta 2017. 300 osanottajaa keskusteli aktiivisesta kansalaisuudesta ja nuorten osallistumisesta päätöksentekoon.

Toinen itäisen kumppanuuden mediakonferenssi järjestettiin Kiovassa 13. syyskuuta 2017. Noin 350 media-alan ammattilaista ja tuenantajaa itäisen kumppanuuden maista ja EU:sta keskustelivat media-alan kehityksestä.

Itäisen kumppanuuden sähköisen kumppanuuden konferenssi järjestettiin Tallinnassa 4. lokakuuta 2017. Tapahtumassa keskityttiin parhaisiin käytäntöihin ja poliittisiin suosituksiin sähköisen hallinnon kehittämiseksi itäisen kumppanuuden maissa.

Itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntakonferenssi järjestetään Tallinnassa 25.–26. lokakuuta 2017 itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumin 9. vuosikokouksen yhteydessä. Tapahtumissa käsitellään hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan suhteita, demokraattista hallintoa, disinformaation torjumista ja sähköisiä ratkaisuja.

Itäisen kumppanuuden yritysfoorumi järjestetään Tallinnassa 26.–27. lokakuuta 2017. Siellä arvioidaan itäisen kumppanuuden tuloksia yritysten näkökulmasta ja jatketaan keskustelua itäisen kumppanuuden yhteistyön kehittämisestä edelleen. Erityisesti käsitellään liiketoiminnan uudelleen määrittelyä sähköisten ratkaisujen avulla, rajatylittävän liiketoiminnan helpottamista, avoimuuden lisäämistä, korruption vähentämistä ja rahoituksen saamista pienille ja keskisuurille yrityksille.

Nämä tapahtumat järjestetään yhteistyössä EU:n neuvoston puheenjohtajamaan Viron kanssa.

Edellinen huippukokous

Itäisen kumppanuuden edellinen huippukokous pidettiin Riiassa 21.–22. toukokuuta 2015. Siellä vahvistettiin EU:n pitävän kumppanuutta strategisesti tärkeänä ja pyrkivän määrätietoisesti saamaan aikaan tiiviit ja yksilölliset suhteet kuuteen kumppanimaahan.

Hyödyllisiä linkkejä

Lisätietoja ja tiedotusmateriaalia on saatavilla Euroopan komission ja EUH:n verkkosivustoilla.

Päivitetty viimeksi 17.10.2017