Viides Afrikka–EU-huippukokous, 29.–30.11.2017

Kansainvälinen huippukokous
 • Kansainvälinen huippukokous
 • 29.–30.11.2017
 • Abidjan

Tietoja lehdistölle

Akkreditointia huippukokousta varten voi hakea 17. marraskuuta asti seuraavalta sivulta:

Seuraa #AUEU

Investoiminen nuoriin ja kestävään tulevaisuuteen

Afrikan unionin ja Euroopan unionin (AU–EU) viides huippukokous pidetään Abidjanissa Norsunluurannikolla 29.–30. marraskuuta 2017.

Vuosi 2017 on merkittävä EU:n ja Afrikan suhteiden kannalta, sillä yhteisen EU–Afrikka-strategian hyväksymisestä tulee kuluneeksi 10 vuotta.

AU–EU-huippukokous on keskeinen virstanpylväs ja tilaisuus vahvistaa maanosien poliittisia ja taloudellisia siteitä.

Huippukokouksessa Afrikan ja EU:n johtajat keskustelevat maanosien suhteiden tulevaisuudennäkymistä, ja keskeisenä aiheena on investoiminen nuoriin. Kysymys on olennainen Afrikan ja EU:n kannalta, sillä 60% Afrikan väestöstä on alle 25-vuotiaita.

Kokouksessa keskustellaan myös muista EU:n ja Afrikan kumppanuuden prioriteeteista. Niitä ovat muun muassa

 • rauha ja turvallisuus
 • hallinto sekä demokratia, ihmisoikeudet, muuttoliike ja liikkuvuus
 • investoinnit ja kauppa
 • osaamisen kehittäminen
 • työpaikkojen luominen

Oheistapahtumat

Koska nuoriso on huippukokouksen keskeinen aihe, nuoret osallistuvat aktiivisesti johtajien Abidjanin-tapaamisen valmisteluun.

Abidjanissa 9.–11. lokakuuta pidettyyn Afrikan ja Euroopan 4. nuorisohuippukokoukseen osallistui 120 nuorisojohtajaa. Kokouksessa vahvistettiin julkilausuma sekä suosituksia marraskuun huippukokousta varten.

Julkilausuman pohjalta 36 nuorta kummastakin maanosasta jatkaa 12. lokakuuta – 29. marraskuuta työskentelyä AU:n ja EU:n Youth Plug-in -aloitteen kautta. Tänä aikana heidän on tarkoitus laatia ehdotuksia huippukokoukselle.

Lisäksi Abidjanissa järjestetään 27. marraskuuta 6. EU–Afrikka-yritysfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää investointeja, jotka tukevat kehitystä Afrikassa. Foorumin keskeisenä aiheena ovat nuoret ja naispuoliset yrittäjät.

Aiemmin tänä vuonna, 11.–13. heinäkuuta, Tunisissa järjestettiin Afrikan ja EU:n kansalaisyhteiskuntafoorumi. Foorumi järjestettiin kolmannen kerran, ja siihen osallistui kansalaisjärjestöjä molemmista maanosista. Siinä hyväksyttiin julkilausuma, jossa korostetaan kansalaisyhteiskunnan osallisuuden merkitystä EU:n ja Afrikan suhteissa.

Numerotietoa EU:n ja Afrikan yhteistyöstä

EU ja sen jäsenmaat ovat suurin kehityksen, vakauden ja rauhan edistäjä Afrikassa:

 • vuonna 2016 EU ja sen jäsenmaat antoivat Afrikalle 21 mrd. € kehitysapua ja olivat siten maanosan suurimmat tuenantajat
 • vuonna 2015 EU:n yritykset investoivat Afrikkaan 32 mrd. €, mikä on noin kolmasosa kaikista suorista ulkomaisista investoinneista Afrikassa
 • Euroopan kestävän kehityksen rahastoon ohjataan 3,35 mrd. €, joiden on tarkoitus tuottaa 44 mrd. €:n investoinnit
 • eri puolilla Afrikkaa on käynnissä 7 siviili- ja sotilasoperaatiota
 • vuosina 2014–2020 Afrikan koulutusohjelmiin varataan 1,4 mrd. €

Edellinen huippukokous

Neljänteen AU–EU-huippukokoukseen vuonna 2014 osallistui yli 60 EU:n ja Afrikan johtajaa. Siinä käsiteltiin EU:n ja Afrikan suhteiden tulevaisuutta ja vahvistettiin maanosien välisiä yhteyksiä.

Katso myös

Päivitetty viimeksi 18.10.2017