Politiikat

Alennetut alv-kannat sähköisille kirjoille, sanomalehdille ja aikakauslehdille

Tärkeimmät tapahtumat ja asiakirjat, jotka liittyvät sähköisten julkaisujen alv-kantojen alentamisehdotusta koskevaan neuvoston työhön.

Athene – turvallisuus- ja puolustusalan sotilasoperaatioiden rahoitus

Athene on EU:n järjestelmä, jolla rahoitetaan EU:n yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kuuluvien EU:n sotilasoperaatioiden yhteisiä kustannuksia

Brexit

EU ja Iso-Britannia 23. kesäkuuta 2016 järjestetyn kansanäänestyksen jälkeen Selvitetään Brexit-neuvotteluja, mukaan lukien kaikki neuvotteluasiakirjat ja suuntaviivat.

Cotonoun sopimus

Cotonoun sopimus on EU:n suhteita Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maihin (AKT-maat) koskeva kokonaisvaltainen puitesopimus.

Eläin- ja kasvinterveyspaketti: turvallisempaa ruokaa fiksummilla säännöillä

EU:n eläin- ja kasvinterveysaloitteen tavoite: tuottaa turvallisempaa ruokaa uudistamalla nykyisiä sääntöjä ja elintarviketurvallisuuden vaatimuksia.

Energiaunioni: varmaa, kestävää ja kohtuuhintaista energiaa Euroopalle

Energiaunionipaketti kattaa tärkeitä aloja: energiaturvallisuus, energian sisämarkkinat, energiatehokkuus, hiilestä irtautuminen ja kilpailukyky.

EU YK:n yleiskokouksessa

EU on sitoutunut monenvälisyyteen, jonka ytimessä on vahva ja tehokas Yhdistyneet kansakunnat. EU:n neuvosto määrittelee joka vuosi EU:n prioriteetit YK:ssa ja YK:n yleiskokouksessa ja ottaa tuolloin huomioon YK:n asialistan ja globaalit kysymykset.

EU:n budjetti

Vuosibudjetissa määrätään EU:n vuotuiset menot ja tulot ja varmistetaan EU:n ohjelmien ja toimien rahoitus.

 

EU:n ja Afrikan suhteet

Afrikka on EU:n keskeinen kumppani. Afrikan maat ja EU tekevät yhteistyötä monissa eri puitteissa, joihin kuuluvat Cotonoun sopimus ja yhteinen EU–Afrikka-strategia.

EU:n kalakantojen hoito

EU:n kalakantojen hoidon tavoite on tehdä kalastuksesta kestävää saalisrajoituksilla ja kiintiöillä sekä suojella meriekosysteemiä ja kalakantoja.

EU:n kauppapolitiikka

Vienti EU:n ulkopuolelle työllistää yli 30 miljoonaa ihmistä, joten kauppapolitiikka luo kasvua ja on keskeinen prioriteetti.

EU:n laajentuminen

EU ottaa uusia jäseniä laajentumisprosessin kautta maiden täytettyä tietyt demokratiaan ja talouteen liittyvät ehdot sekä poliittiset ehdot.

EU:n menot: monivuotinen rahoituskehys

Monivuotisessa rahoituskehyksessä (MRK) asetetaan Euroopan unionin vuotuisille talousarvioille rajat 5–7 vuodeksi.

EU:n pankkisektorin rakenneuudistus: luottolaitosten häiriönsietokyky paremmaksi

Pankkisektorin rakenneuudistuksella vähennetään riskejä, joita aiheutuu pankeista, jotka ovat liian suuria kaatumaan, ja liiasta riskiotosta kaupankäynnissä. 

EU:n tulot: omat varat

Omia varoja koskevissa EU-säännöissä määritellään EU:n tulojen tyypit, kuten sokerimaksut ja alv-perusteiset omat varat, ja niiden laskentamenetelmät.

EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyö

Syyskuussa 2016 Bratislavan huippukokouksessa 27 EU-johtajaa päätti antaa uutta pontta Euroopan ulkoiselle turvallisuudelle ja puolustukselle: haastavassa geopoliittisessa toimintaympäristössä EU:n yhteistyötä ulkoisen turvallisuuden ja puolustuksen alalla oli määrä vahvistaa.

 

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) yksinkertaistaminen

Keskustelua käydään EU:n pyrkimyksestä helpottaa viljelijöiden ja EU:n varojen saajien elämää yksinkertaistamalla YMP:hen liittyvää lainsäädäntöä.

Euroopan digitaaliset sisämarkkinat

Digitaalisten sisämarkkinoiden tavoite on auttaa kuluttajia ja yrittäjiä ostamaan ja myymään verkossa sekä digitaaliverkkoja ja -palveluja kasvamaan.

Euroopan investointiohjelma

Euroopan investointiohjelma on EU:n aloite, jolla pyritään lisäämään investointeja EU:ssa ja tukemaan pitkäkestoista talouskasvua

 

Euroopan unionin tulevaisuutta koskeva poliittinen pohdinta

Rooman huippukokouksen jälkeen pohditaan, miten Euroopasta saadaan turvallisempi ja suojatumpi edistäen samalla kasvua ja poliittista yhtenäisyyttä.