Pääomamarkkinaunioni on EU:n aloite, jonka tavoitteena on syventää ja yhtenäistää 28 jäsenvaltion pääomamarkkinoita.

Pääomamarkkinaunionin tavoitteena on

 • tarjota uusia rahoituslähteitä yritystoiminnalle, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille
 • vähentää pääoman hankkimiskustannuksia
 • lisätä säästäjien vaihtoehtoja kautta EU:n
 • helpottaa rajatylittäviä investointeja ja houkutella uusia ulkomaisia investointeja EU:hun
 • tukea pitkän aikavälin hankkeita
 • tehdä EU:n rahoitusjärjestelmästä vakaampi, mukautuvampi ja kilpailukykyisempi

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan komissio on esittänyt toimintasuunnitelman, johon sisältyy vaiheittain rakennettava pääomamarkkinaunioni, jonka on määrä olla valmis vuoteen 2019 mennessä. Useimpien toimien tavoitteena on vähitellen muuttaa rahoituksen välitys pääomamarkkinoiksi ja purkaa rajatylittävien investointien esteet.

Toimintasuunnitelmaan sisältyy joukko työkaluja EU:n säädöksistä toimialajohtoisten aloitteiden tukemiseen. Hanke tukee ja täydentää Euroopan investointiohjelma-aloitetta, jonka on määrä edistää investointeja EU:ssa.

Toimintasuunnitelman lyhyen aikavälin toimenpiteet:

 • kahden arvopaperistamista koskevan säädöksen paketti
 • nykyisten esitteitä koskevien sääntöjen tarkistaminen
 • uudet Solvenssi II -säännöt, joita sovelletaan infrastruktuurihankkeisiin
 • kuuleminen katetuista joukkovelkakirjalainoista
 • kuuleminen riskipääomasta ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista
 • kannanottopyyntö finanssialan uusien sääntöjen kumulatiivisista vaikutuksista

Käsittely neuvostossa

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto ilmaisi 10. marraskuuta 2015 tyytyväisyytensä Euroopan komission ensimmäiseen säädösehdotus- ja -aloitepakettiin, joka julkaistiin 30. syyskuuta 2015, ja korosti, että pitkällä aikavälillä tarvitaan kunnianhimoista ohjelmaa. 

Neuvosto antoi 16. kesäkuuta 2015 päätelmät pääomamarkkinaunionista ja pyysi Euroopan komissiota ehdottamaan toimintasuunnitelmaa ja alustavaa etenemissuunnitelmaa.

Seuraavat vaiheet

Komissio raportoi säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotettujen toimenpiteiden täytäntöönpanon etenemisestä. Vuosikertomusten lisäksi komissio laatii vuonna 2017 kattavan kertomuksen, jonka perusteella päätetään mahdollisesti tarvittavista lisätoimista.