EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyö

EU:n neuvosto

Syyskuussa 2016 Bratislavan huippukokouksessa 27 EU-johtajaa päätti antaa uutta pontta Euroopan ulkoiselle turvallisuudelle ja puolustukselle: haastavassa geopoliittisessa toimintaympäristössä EU:n yhteistyötä ulkoisen turvallisuuden ja puolustuksen alalla oli määrä vahvistaa.

He asettivat tavoitteekseen joulukuun Eurooppa-neuvoston, jossa oli määrä päättää turvallisuutta ja puolustusta koskevasta käytännön täytäntöönpanosuunnitelmasta ja siitä, miten perussopimusten tarjoamia vaihtoehtoja voitaisiin hyödyntää paremmin erityisesti voimavarojen suhteen, ja päättivät aloittaa välittömästi Naton kanssa yhteisesti annetun julistuksen täytäntöönpanon.

Tämän sitoumuksen täyttämiseksi Eurooppa-neuvosto keskusteli joulukuun kokouksessaan turvallisuus- ja puolustuspaketista, johon sisältyy 3 osa-aluetta:

 • EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian täytäntöönpanosuunnitelma ja neuvoston päätelmät EU:n globaalistrategian täytäntöönpanosta turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla
 • ehdotukset EU:n ja Naton yhteistyön lisäämiseksi panemalla täytäntöön Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin, Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin ja Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin yhteinen julistus kaikilla sen 7 alalla
 • Euroopan komission ehdottama Euroopan puolustusalan toimintasuunnitelma, jolla lisätään tutkimusta ja voimavaroja sekä kilpailukykyä paremmin toimivien sisämarkkinoiden avulla

2017

22. kesäkuuta

Eurooppa-neuvosto kehottaa pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön

EU-johtajat olivat kesäkuun Eurooppa-neuvostossa yhtä mieltä siitä, että Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen vahvistamiseksi on tarpeen aloittaa osallistava ja kunnianhimoinen pysyvä rakenteellinen yhteistyö.

Yhteistyön aloittamiseksi jäsenmaat laativat kolmen kuukauden kuluessa yhteisen luettelon vaatimuksista ja velvoittavista sitoumuksista sekä konkreettisista voimavarahankkeista.

"Tämä on historiallinen askel, sillä tällaisen yhteistyön ansiosta EU voi siirtyä kohti syvempää yhdentymistä puolustuksen alalla. Pyrimme kunnianhimoiseen ja osallistavaan yhteistyöhön, joten kaikki EU-maat ovat tervetulleita mukaan", Donald Tusk sanoi Eurooppa-neuvoston lehdistötilaisuudessa.

19. kesäkuuta

Neuvosto tyytyväinen EU:n ja Naton yhteistyöhön

Ulkoministerit keskustelivat EU:n ja Naton yhteistyöstä Naton apulaispääsihteerin Rose Gottemoellerin kanssa. Keskustelu käytiin EU:n ulkoasiainedustajan ja Naton pääsihteerin yhteisen tilanneselvityksen pohjalta. Selvityksestä antamissaan päätelmissä neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä edistymiseen yhteisten ehdotusten täytäntöönpanossa ja kehotti jatkamaan samansuuntaisia toimia.

8. kesäkuuta

Neuvosto perustaa sotilaskriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran

Neuvosto hyväksyi päätöksen, jolla perustetaan sotilaskriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavara (MPCC) EU:n sotilasesikuntaan.

MPCC parantaa EU:n kriisinhallintarakenteita. Se toimii muiden kuin suoraa täytäntöönpanoa sisältävien EU:n sotilasoperaatioiden komentajana. Näitä ovat tällä hetkellä EU:n sotilaskoulutusoperaatiot Somaliassa, Keski-Afrikassa ja Malissa.

Brysselin vahvemman tuen ansiosta kentällä toimiva operaatiohenkilöstö voi keskittyä operaationsa varsinaiseen toimintaan.

18. toukokuuta

EU:n globaalistrategia: neuvoston päätelmät turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta

Neuvosto hyväksyi päätelmät turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta EU:n globaalistrategian yhteydessä. Päätelmissä tarkastellaan turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa saavutettua edistystä ja annetaan ohjausta tulevaa työtä varten.

Niissä käsitellään muun muassa seuraavia toimia:

 • YTPP:n kriisinhallintarakenteiden parantaminen, erityisesti sotilaskriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran perustaminen
 • YTPP-yhteistyön tehostaminen kumppanimaiden kanssa
 • turvallisuuden ja kehityksen edistäminen valmiuksia kehittämällä
 • siviilivoimavarojen kehittäminen ja siviilikriisinhallinnan reagointikyvyn tehostaminen
 • nopean sotilaallisen toiminnan vahvistaminen
 • Euroopan puolustusyhteistyön syventäminen

18. toukokuuta

Neuvosto keskusteli EU:n ja Naton yhteistyöstä Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa

Puolustusministerit arvioivat yhteistyön toteutumista erityisesti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, Euroopan komission puheenjohtajan ja Naton pääsihteerin yhteisessä julistuksessa esitettyjen, seitsemään eri alaan liittyvien 42 yhteisen ehdotuksen osalta.

He olivat tyytyväisiä edistymiseen useilla aloilla, erityisesti hybridiuhkien torjumisessa sekä tiedon jakamisessa, strategisessa viestinnässä ja merialan yhteistyössä.

2016

15. joulukuuta

Eurooppa-neuvoston mielestä Euroopan turvallisuutta ja puolustusta on vahvistettava

Eurooppa-neuvosto vahvisti sitoumuksensa Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategiaan 2015–2020. Se käsitteli EU:n ulkoista turvallisuutta ja puolustusta koskevan yhteistyön tehostamista ja erityisesti kolmea prioriteettia:

 • EU:n globaalistrategia turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla
 • Euroopan puolustusalan toimintasuunnitelma
 • Varsovassa heinäkuussa 2016 allekirjoitetun EU:n ja Naton yhteisen julistuksen jatkotoimina annettujen yhteisten ehdotusten täytäntöönpano

6. joulukuuta

Yhteiset ehdotukset EU:n ja Naton yhteisen julistuksen panemiseksi täytäntöön

Neuvosto antoi päätelmät EU:n ja Naton yhteisen julistuksen täytäntöönpanosta ja hyväksyi samalla 40 ehdotusta sen 7 alalla. Pohjois-Atlantin neuvosto hyväksyi kyseiset ehdotukset samana päivänä.

30. marraskuuta

Euroopan komissio esittelee Euroopan puolustusalan toimintasuunnitelman

EU:n puolustusrahaston ja muiden toimien avulla pyritään tukemaan jäsenmaita, jotta ne käyttäisivät varojaan tehokkaammin puolustusvoimavaroihin. Lisäksi niiden tavoitteena on parantaa EU:n kansalaisten turvallisuutta ja edistää kilpailukykyisen ja innovatiivisen teollisen perustan ylläpitämistä.

14. marraskuuta

Turvallisuus- ja puolustusalan täytäntöönpanosuunnitelma

EU:n ulko- ja puolustusministerit keskustelivat EU:n globaalistrategiaan kuuluvasta turvallisuutta ja puolustusta koskevasta täytäntöönpanosuunnitelmasta. He määrittelivät EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämisen tavoitetason ja tulevat toimet.

8. heinäkuuta

EU:n ja Naton yhteisen julistuksen allekirjoittaminen

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, Euroopan komission puheenjohtaja ja Naton pääsihteeri allekirjoittivat yhteisen julistuksen EU:n ja Naton yhteistyöstä Varsovassa pidetyssä Naton huippukokouksessa.

Julistuksen tavoitteena on vahvistaa entisestään EU:n ja Naton yhteistyötä tilanteessa, jossa ennenäkemättömiä turvallisuushaasteita tulee idästä ja etelästä.

28. kesäkuuta

Euroopan unionin globaalistrategian esittely

Korkea edustaja Federica Mogherini esitteli EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian EU-johtajien huippukokouksessa Brysselissä.

Korkea edustaja sai uuden strategian valmistelun tehtäväkseen kesäkuun 2015 Eurooppa-neuvostolta. Strategiassa "Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa" on otettu huomioon prosessissa esiin tuodut yhteiset näkemykset, ja siinä esitetään strateginen visio EU:n globaalista roolista. Näinä eurooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta haastavina aikoina strategiassa painotetaan yhteisymmärryksen merkitystä ja annetaan tulevaisuudelle suunta.

2013

20. joulukuuta

Puolustuksen ensisijaiset toimet määritetty

Ensimmäistä kertaa Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen Eurooppa-neuvosto käsitteli puolustusta ja määritteli ensisijaisia toimia yhteistyön tiivistämiseksi:

 • lisätään yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tehokkuutta, näkyvyyttä ja vaikutusta
 • tehostetaan voimavarojen kehittämistä
 • vahvistetaan Euroopan puolustusteollisuutta

2009

1. joulukuuta

Lissabonin sopimus tulee voimaan: ETPP muuttuu YTPP:ksi

Vuonna 2007 allekirjoitettu Lissabonin sopimus tuli voimaan, ja sen myötä Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (ETPP) nimettiin uudelleen yhteiseksi turvallisuus- ja puolustuspolitiikaksi (YTPP). Sopimuksella perustettiin Euroopan ulkosuhdehallinto. EU:n ulkopuolella toimivista komission edustustoista tuli EU:n edustustoja.

2004

12. heinäkuuta

Euroopan puolustusviraston perustaminen

Euroopan puolustusvirasto perustettiin tukemaan jäsenmaita ja Eurooppa-neuvostoa. Sen tavoitteena on parantaa Euroopan puolustusvoimavaroja kriisinhallinnan alalla ja vahvistaa ETPP:tä.

2003

12.–13. joulukuuta

Euroopan turvallisuusstrategia hyväksytty

Euroopan turvallisuusstrategia hyväksyttiin huippukokouksessa Brysselissä. Asiakirjan tavoitteena on luoda turvallinen Eurooppa paremmassa maailmassa, yksilöidä EU:hun kohdistuvat uhat sekä määritellä sen strategiset tavoitteet ja poliittiset vaikutukset Eurooppaan.

2002

16. joulukuuta

Berliini plus -järjestelyn allekirjoittaminen

Berliini plus -järjestely allekirjoitettiin. Tämä mahdollisti Naton rakenteiden, mekanismien ja voimavarojen käytön ETPP-operaatioiden toteuttamisessa.

1999

3.–4. kesäkuuta

Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) käynnistäminen

Kölnissä pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa EU:n 15 jäsenmaata päättivät vahvistaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

1991

9.–10. joulukuuta

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perustukset

Maastrichtissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto loi pohjan poliittiselle unionille perustamalla yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja panemalla alulle yhteisen puolustuspolitiikan. Näistä koostui Maastrichtin sopimuksen toinen pilari.

Sopimusteksti allekirjoitettiin helmikuussa 1992, ja se tuli voimaan marraskuussa 1993.