6 onnistunutta laajentumista

 • 2013: Kroatia
 • 2007: Bulgaria ja Romania
 • 2004: Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro
 • 1995: Itävalta, Ruotsi ja Suomi
 • 1986: Portugali ja Espanja
 • 1981: Kreikka
 • 1973: Irlanti, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta

Laajentuminen on prosessi, jossa Euroopan unioniin liittyy uusia maita.

Miten laajentuminen tapahtuu?

Mikä tahansa Euroopan maa, joka kunnioittaa Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen (SEU) sisältyviä EU:n arvoja ja sitoutuu edistämään niitä, voi hakea EU:n jäsenyyttä.

Liittymiskriteerit

Ensimmäiseksi maan on täytettävä liittymiskriteerit. Nämä ehdot määriteltiin Kööpenhaminassa vuonna 1993 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa, ja niitä kutsutaan usein "Kööpenhaminan kriteereiksi".

Kööpenhaminan kriteereissä on vahvistettu useita demokratiaan ja talouteen liittyviä ehtoja sekä poliittisia ehtoja maille, jotka haluavat liittyä EU:hun:

 • vakaat instituutiot, jotka takaavat demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeudet sekä vähemmistöjen kunnioittamisen ja suojelun
 • toimiva markkinatalous ja kyky selviytyä markkinavoimista ja kilpailupaineista EU:ssa
 • kyky täyttää jäsenyydestä johtuvat velvoitteet ja unionin poliittisten sekä talous- ja rahaliittoa koskevien tavoitteiden hyväksyminen

EU:n on puolestaan kyettävä integroimaan uudet jäsenensä.

EU:n laajentumisen hyödyt

 • enemmän vaurautta kaikille jäsenmaille: 3-kertainen kauppavaihto vanhojen ja uusien jäsenmaiden välillä, 5-kertainen uusien jäsenmaiden kesken
  • enemmän vakautta Eurooppaan
  • EU:lle enemmän painoarvoa maailmanlaajuisesti

  Jäsenyysneuvottelut aloitettiin

  Serbia – tammikuu 2014
  Montenegro – kesäkuu 2012
  Turkki – lokakuu 2005

  Ehdokasmaat

  Albania – kesäkuu 2014
  Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia – joulukuu 2005

  Mahdolliset ehdokasmaat

  Bosnia ja Hertsegovina – hakemus jätetty helmikuussa 2016
  Kosovo*

  * Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

  Laajentumisstrategia

  Eurooppa-neuvoston kokouksessa joulukuussa 2006 saavutettiin uusi yksimielisyys laajentumisesta, ja se ohjaa edelleen EU:n laajentumispolitiikkaa. EU-johtajat päättivät noudattaa seuraavanlaista strategiaa:

  • vahvistetaan EU:n sitoumuksia meneillään olevien liittymisneuvottelujen suhteen
  • noudatetaan oikeudenmukaista ja tiukkaa ehdollisuutta ehdokasmaiden kanssa käytävien neuvottelujen kaikissa vaiheissa
  • viestitään avoimemmin ja tehokkaammin laajan ja jatkuvan julkisen tuen saamiseksi
  • EU:lla on oltava valmiudet ottaa vastaan uudet jäsenet.

  Länsi-Balkan

  Thessalonikissa 19.–20. kesäkuuta 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi toistamiseen ehdottoman tukensa Länsi-Balkanin maiden lähentymiselle Eurooppaan.

  Eurooppa-neuvoston kokouksessa joulukuussa 2006 EU-johtajat vahvistivat, että Länsi-Balkanin maiden tulevaisuus on Euroopan unionissa.

  Länsi-Balkanin maista tulee erottamaton osa EU:ta, kun ne täyttävät

  • laajentumiskriteerit
  • vakautus- ja assosiaatioprosessissa vahvistetut edellytykset

  Käsittely neuvostossa

  Yleisten asioiden neuvosto vahvistaa EU:n laajentumisprosessin ja liittymisneuvottelut ja valvoo niitä. Kun maa jättää liittymishakemuksensa EU:lle, neuvosto pyytää Euroopan komissiolta lausuntoa hakemuksesta.

  Yleisten asioiden neuvoston päätökset käynnistävät teknisen arviointiprosessin, jossa määritetään

  • täyttääkö maa kaikki vaaditut kriteerit niin, että se voidaan katsoa viralliseksi EU:n jäsenehdokkaaksi
  • voidaanko viralliset jäsenyysneuvottelut avata ja päättää onnistuneesti
  • voiko ehdokasmaa liittyä EU:hun

  Kaikki yleisten asioiden neuvoston tekemät päätökset ehdokasmaiden edistymisen arvioimiseksi edellyttävät EU:n 28 jäsenen yksimielisyyttä.

  Yleisten asioiden neuvosto arvioi laajentumisprosessin tilannetta vuosittain joulukuussa. Keskustelu ja mahdolliset päätökset perustuvat komission vuosittain esittämään laajentumisstrategiaan ja kunkin maan edistymiskertomuksiin. Nämä julkistetaan lokakuussa.

  Viimeisimmät päätökset

  2016

  Yleisten asioiden neuvosto keskusteli 13. joulukuuta 2016 laajentumisesta sekä vakautus- ja assosiaatioprosessista puheenjohtajan todettua, että asiaa koskevien neuvoston päätelmien antamisesta ei ole päästy yhteisymmärrykseen. Puheenjohtaja laati sen vuoksi päätelmät, joita valtuuskuntien suuri enemmistö kannatti keskustelujen kuluessa.

  2015

  Neuvosto antoi 15. joulukuuta 2015 päätelmät

  • EU:n laajentumispolitiikasta, joka kattaa Turkin, Montenegron ja Serbian
  • EU:n ja Länsi-Balkanin vakautus- ja assosiaatioprosessista, joka kattaa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan sekä Kosovon

  Päätelmissä vahvistetaan neuvoston sitoutuminen laajentumisprosessiin sekä Länsi-Balkanin liittymisnäkymiin.