EU:n budjetti 2017

Neuvosto antoi 28. marraskuuta lopullisen hyväksyntänsä EU:n vuoden 2017 budjetille vahvistamalla Euroopan parlamentin kanssa 17. marraskuuta saavutetun yhteisymmärryksen. EU:n vuoden 2017 budjetti hyväksyttiin 1. joulukuuta 2016, jolloin Euroopan parlamentti vahvisti sopimuksen.

EU:n vuoden 2017 budjetin maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärä on 157,86 mrd. € ja maksumäärärahojen 134,49 mrd. €.

157,86mrd. € maksusitoumuksina
134,49mrd. € maksuina

 

EU:n vuoden 2017 budjetissa jätetään 1,1 mrd. € liikkumavaraa ennalta arvaamattomiin tarpeisiin reagointia varten. Maksumäärärahojen määrä on 1,6% alhaisempi kuin EU:n vuoden 2016 budjetissa sen jälkeen, kun maksut on mukautettu todellisiin tarpeisiin.

Muuttoliike- ja pakolaiskriisin ratkaiseminen

Muuttopaineen lievittämiseen ja Euroopan kansalaisten turvallisuuden lisäämiseen on käytettävissä maksusitoumusmäärärahoja lähes 6 mrd. € eli noin 11,3% enemmän kuin vuonna 2016. Varat käytetään

  • jäsenmaiden auttamiseen pakolaisten uudelleensijoittamisessa
  • vastaanottokeskusten perustamiseen
  • oleskeluoikeuden saaneiden henkilöiden kotouttamiseen ja niiden palauttamiseen, joilla ei tätä oikeutta ole
  • rajavalvonnan tehostamiseen
  • rikosten ehkäisemiseen ja terrorismin vastaiseen toimintaan
  • kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen

Tutkimus ja kasvu

Talouskasvun vauhdittamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen osoitetaan 21,3 mrd. € maksusitoumusmäärärahoja eli 12% enemmän kuin vuonna 2016. Tähän osaan budjettia sisältyvät muun muassa Erasmus+, jonka rahoitusta lisätään 19%:lla 2,1 mrd. €:oon, ja Euroopan strategisten investointien rahasto, jonka määrärahoja lisätään 25%:lla 2,7 mrd. €:oon.

Lisää rahaa nuorille

Sen lisäksi, että Erasmus+ saa huomattavasti lisää määrärahoja, EU:n vuoden 2017 budjetilla tuetaan myös monia muita erityisesti nuorten hyväksi toteutettavia toimenpiteitä. Näitä ovat muun muassa nuorisotyöllisyysaloite, johon on lisätty 500 milj. € nuorten auttamiseksi löytämään työpaikkoja. EU:n vuoden 2017 budjetin ansiosta komissio voi myös käynnistää aloitteen, jolla tuetaan nuorten matkustamista ja tutustumista muihin Euroopan maihin.

Maatalous

EU:n vuoden 2017 budjetti sisältää myös heinäkuussa sovitun 500 milj. €:n tukipaketin maidon- ja kotieläintuottajien tukemiseksi.

 

Yhteenveto EU:n budjetista 2017:

Määrärahat otsakkeittainmrd. €
maksusitoumuksetmaksut

1. Älykäs ja osallistava kasvu:

a) Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky

b) Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio

74,899

21,312

53,587

56,522

19,321

37,201

2. Kestävä kasvu58,58454,914
3. Turvallisuus ja kansalaisuus4,2843,787
4. Globaali Eurooppa10,1629,483
5. Hallintomenot (kaikki EU:n toimielimet)9,3959,395
Erityisvälineet:534390
Määrärahat yhteensä           157,858134,490