Terrorismi uhkaa turvallisuuttamme, demokraattisten yhteiskuntiemme arvoja sekä Euroopan kansalaisten oikeuksia ja vapauksia.

Terrorismin torjunta on EU:n, sen jäsenmaiden ja kansainvälisten kumppanien keskeinen prioriteetti.

142epäonnistuneet, estetyt tai toteutuneet terrori-iskut vuonna 2016
1002terrorismirikosten vuoksi pidätettyjen määrä vuonna 2016

EU:n terroristiluettelo

EU laati 11. syyskuuta 2001 tehtyjen terrori-iskujen jälkeen luettelon terroritekoihin osallistuneista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

Vierastaistelijat

EU vahvisti kokonaisvaltaisen toimintamallin vierastaistelijoiden ongelmaan puuttumiseksi.

Tähän liittyviä viimeaikaisia toimia ovat

  • vahvistetut säännöt terrorismin uusien muotojen torjumiseksi
  • tehokkaammat tarkastukset ulkorajoilla
  • tiukempi ampuma-aseiden valvonta
  • erillisen elimen perustaminen terroristien internetissä levittämän propagandan torjumiseksi

Terrorismintorjunnan koordinaattori

Gilles de Kerchove on ollut EU:n terrorismintorjunnan koordinaattori vuodesta 2007 alkaen.

Hänen tehtävänään on

  • koordinoida EU:n neuvoston terrorismintorjuntatyötä
  • seurata EU:n terrorisminvastaisen strategian täytäntöönpanoa
  • huolehtia EU:n aktiivisesta osallistumisesta terrorismintorjuntaan

EU:n terrorisminvastainen strategia

Neuvosto vahvisti vuonna 2005 EU:n terrorisminvastaisen strategian pyrkimyksenä torjua terrorismia koko maailmassa ja tehdä Euroopasta turvallisempi.

Strategiassa on neljä pääpilaria:

  • ennaltaehkäisy
  • suojaus
  • toiminnan estäminen
  • varautuminen

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuminen

Neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyivät toukokuussa 2015 uusia sääntöjä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi.

Euroopan komissio esitti heinäkuussa 2016 nykyisten sääntöjen muuttamista koskevan ehdotuksen terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi entisestään. Ehdotus on neuvoston ja Euroopan parlamentin tarkasteltavana.

Matkustajarekisteritiedot

Neuvosto hyväksyi 21. huhtikuuta 2016 direktiivin matkustajarekisteritietojen (PNR) käytön yhdenmukaistamiseksi EU:ssa.

PNR-tietoja saa direktiivin mukaan käyttää vain terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisyä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyvää syytteeseenpanoa varten.