Voidakseen liittyä euroalueeseen EU:n jäsenvaltioiden on täytettävä lähentymiskriteerit. Ne ovat Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1992 hyväksytyt taloudelliset ja oikeudelliset edellytykset, joita kutsutaan myös Maastrichtin kriteereiksi. 

Lopullisen päätöksen EU-maan liittymisestä euroalueeseen tekee EU:n neuvosto komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan.  

Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet ottamaan euron käyttöön, lukuun ottamatta Tanskaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa, joilla on EU-sopimuksissa vahvistettu oikeus jättäytyä euroalueen ulkopuolelle. Nämä 2 maata voivat kuitenkin hakea euroalueen jäsenyyttä niin päättäessään.

Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 jäsenvaltiota: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi ja Viro.

Faktoja eurosta

  • euro on tällä hetkellä 19 jäsenvaltion rahayksikkö, ja sitä käyttää noin 337,5 miljoonaa EU:n kansalaista
  • euro otettiin käyttöön kirjanpitovaluuttana 11 jäsenvaltiossa 1. tammikuuta 1999
  • eurosetelit ja -kolikot laskettiin liikkeeseen 1. tammikuuta 2002