EU pyrkii lisäämään oikeudenmukaista työvoiman liikkuvuutta Euroopassa poistamalla esteitä sen tieltä.

EU tukee liikkuvuutta auttamalla työnhakijoita ja työnantajia Euroopassa löytämään toisensa paikasta riippumatta. EU pyrkii myös estämään liikkuviin työntekijöihin kohdistuvat väärinkäytökset ja koordinoimaan pimeän työn torjuntaa.

EU:n työvoiman liikkuvuus

  • 6,9 milj. EU:n kansalaista asuu ja tekee työtä toisessa EU-maassa
  • EU:ssa on yli 1,1 miljoonaa rajatyöntekijää eli muussa EU-maassa kuin asuinmaassaan työskentelevää EU:n kansalaista

Politiikan sisältö

1. Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston (EURES) uudistaminen

Uudistuksella pyritään saamaan useammat avoimet työpaikat EURES-portaaliin ja helpommiksi löytää. Sillä halutaan myös paremmin tukea työnhakua ja työhönottoa koko Euroopassa ja varmistaa, että työnantajat ja työnhakijat löytävät toisensa.

Pysyvien edustajien komitea hyväksyi uudet säännöt 2. joulukuuta 2015 sen jälkeen, kun niistä oli päästy sopuun Euroopan parlamentin kanssa.

2. Pimeän työn vastaisen EU-foorumin perustaminen

Uusi foorumi tuo yhteen komission edustajat ja pimeän työn torjunnasta vastaavat EU-maiden viranomaiset ja mahdollistaa näin tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihdon. Ajan mittaan foorumilla voidaan edistää eri maiden työntekijöille suunnattua koulutusta sekä maiden rajatylittäviä yhteisiä tarkastuksia.

Päätös foorumin perustamisesta julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 11. maaliskuuta 2016. Foorumi avattiin virallisesti toukokuussa 2016.

Työntekijöiden lähettäminen – EU-sääntöjen tehokkaampi täytäntöönpano

Työntekijöiden lähettämisestä annetun lainsäädännön täytäntöönpanosta hyväksytyllä direktiivillä pyritään edistämään lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia, helpottamaan palvelujen tarjoamista maasta toiseen ja torjumaan sosiaalista polkumyyntiä. Sen tarkoituksena on parantaa nykyisten sääntöjen soveltamista, ei muuttaa niitä.

Neuvosto hyväksyi direktiivin 13. toukokuuta 2014. Direktiivi on jo tullut voimaan. Jäsenmaiden on nyt saatettava direktiivi osaksi omaa lainsäädäntöään viimeistään 18. kesäkuuta 2016 .