Aikajana – toimet muuttopaineisiin vastaamiseksi

Seuraavassa aikajanassa esitetään keskeiset vaiheet neuvoston ja Eurooppa-neuvoston työssä, jolla pyritään saamaan aikaan EU:n vastaus muuttopaineisiin.

Muuttovirrat hallinnassa

Videolla esitellään EU:n vuoden 2016 toimia, joiden tavoitteena oli saada muuttovirrat hallintaan.

2016

7. joulukuuta

Sopimus järjestelmällisistä tarkastuksista ulkorajoilla

Pysyvien edustajien komitea (Coreper) hyväksyi Euroopan parlamentin kanssa sovitun kompromissitekstin Schengenin rajasäännöstön muuttamisesta niin, että vahvistetaan asiaankuuluvista tietokannoista tehtäviä tarkastuksia ulkorajoilla.

7. joulukuuta

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto käynnistää nopean toiminnan reservin

Nopean toiminnan reservi koostuu 1500 rajavartijasta, jotka EU:n jäsenmaat ja Schengenin säännöstöön osallistuvat maat ovat antaneet reservin käyttöön. Kriisitilanteissa reservi asetetaan Frontexin välittömään käyttöön viiden työpäivän kuluessa.

6. lokakuuta

Euroopan raja- ja merivartiosto aloittaa toimintansa

Euroopan raja- ja merivartiosto aloitti toimintansa virallisesti 6. lokakuuta 2016. Toiminta käynnistyi Kapitan Andreevo -rajatarkastusasemalla Bulgarian Turkin-vastaisella rajalla.

"Olemme luomassa uutta todellisuutta ulkorajoillemme. Tämä on konkreettinen tulos Bratislavan etenemissuunnitelmassa sovitusta yhteisestä sitoumuksesta ja käytännön osoitus jäsenmaiden yhtenäisyydestä," totesi Slovakian pääministeri ja neuvoston tämänhetkinen puheenjohtaja Robert Fico. "Se auttaa meitä palauttamaan Schengenin," hän lisäsi.

Euroopan raja- ja merivartiosto valvoo tarkasti EU:n ulkorajoja ja työskentelee yhdessä jäsenmaiden kanssa voidakseen nopeasti tunnistaa mahdolliset EU:n ulkorajoihin kohdistuvat turvallisuusuhkat ja reagoida niihin.