Eurooppa-neuvoston (art. 50) kokouksen yhteydessä 22. kesäkuuta EU27-johtajat hyväksyivät menettelyn Isossa-Britanniassa sijaitsevien EU-virastojen eli Euroopan lääkeviraston (EMA) ja Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) siirtämiseksi muihin jäsenmaihin.

Infografiikka – Brexit: Isossa-Britanniassa sijaitsevien EU-virastojen siirtäminen

Infografiikka – Kahden Isossa-Britanniassa sijaitsevan EU-viraston siirtäminen

Miten menettely virastojen siirtämiseksi etenee?

Menettely on seuraava:

 1. jäsenmaat jättivät tarjouksensa jommankumman tai molempien virastojen isäntämaana toimimisesta 31. heinäkuuta 2017 mennessä
 2. komissio julkaisi sovittujen kriteerien pohjalta laatimansa arvion tarjouksista 30. syyskuuta 2017
 3. komission arvion pohjalta käydään poliittinen keskustelu 17. lokakuuta 2017 pidettävän yleisten asioiden neuvoston (art. 50) yhteydessä
 4. 27 jäsenmaata tekevät päätöksen äänestämällä asiasta 20. marraskuuta 2017 pidettävän yleisten asioiden neuvoston (art. 50) yhteydessä

1. Tarjoukset virastojen isännöimiseksi

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) isännöimiseksi on tehty 8 tarjousta ja Euroopan lääkeviraston (EMA) isännöimiseksi 19 tarjousta.

2. Arviointikriteerit

EU27-johtajat sopivat 22. kesäkuuta seuraavista 6 kriteeristä:

 • tae viraston toimintavalmiudesta sinä päivänä, jona Iso-Britannia eroaa EU:sta
 • valitun paikan helppopääsyisyys
 • viraston henkilöstön lapsille soveltuvat koulut
 • henkilöstön jäsenten puolisoiden ja lasten pääsy työmarkkinoille ja terveydenhuollon piiriin
 • toiminnan jatkuminen
 • maantieteellinen jakauma

Euroopan komissio julkaisi 30. syyskuuta tarjouksista arvion, joka perustuu EU27-maiden hyväksymiin 6 kriteeriin.

Mitkä EU:n virastot sijaitsevat nykyisin Isossa-Britanniassa?

Euroopan unionilla on Isossa-Britanniassa 2 virastoa, jotka kumpikin sijaitsevat Lontoossa.

Euroopan lääkevirasto (EMA)

Vuonna 1995 perustettu Euroopan lääkevirasto (EMA) vastaa lääkkeiden tieteellisestä arvioinnista ja lääkevalvonnasta EU:ssa.

EMA on tärkeä osa toimivia lääkkeiden sisämarkkinoita EU:ssa.

EMAn tärkeimmät tehtävät ovat seuraavat:

 • helpottaa lääkkeiden kehittämistä ja niiden saatavuutta
 • arvioida myyntilupahakemuksia
 • valvoa lääkkeiden turvallisuutta koko niiden elinkaaren ajan
 • antaa tietoja terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille

Euroopan pankkiviranomainen (EPV)

Euroopan pankkiviranomainen (EPV) huolehtii tehokkaasta ja yhdenmukaisesta vakavaraisuuden sääntelystä ja valvonnasta koko EU:n pankkisektorilla. Sen yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

 • ylläpitää rahoitusvakautta EU:ssa
 • turvata pankkisektorin eheys, tehokkuus ja asianmukainen toiminta

EPV:n päätehtävänä on osallistua pankkialan yhteisen eurooppalaisen sääntökirjan laatimiseen.

Yhteisessä sääntökirjassa on tarkoitus vahvistaa yhdenmukaistetut vakavaraisuussäännöt EU:ssa toimiville rahoituslaitoksille. Näin luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja tarjotaan korkeatasoinen suoja tallettajille, sijoittajille ja kuluttajille.

EPV:llä on myös valtuudet arvioida riskejä ja haavoittuvuuksia EU:n pankkisektorilla säännöllisten riskinarviointiraporttien ja EU:n laajuisten stressitestien avulla.