EU:n kauppapolitiikka

Tavaroiden ja palvelujen kauppa edistää merkittävällä tavalla kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista. EU:n ulkopuolelle suuntautuva vienti työllistää nykyään suoraan tai välillisesti yli 30 miljoonaa ihmistä EU:ssa. Tulevaisuudessa 90% globaalista kasvusta tapahtuu EU:n ulkopuolella. Kauppa luo kasvua ja on siis EU:lle keskeinen prioriteetti.

Neuvosto on sitoutunut vahvaan, sääntöihin perustuvaan monenväliseen kauppajärjestelmään. Vastuulliseen EU:n kauppapolitiikkaan liittyy erittäin suuri avoimuus ja tehokas viestintä kansalaisten kanssa kaupankäynnin ja avoimien markkinoiden hyödyistä ja haasteista.

Kauppapolitiikka kuuluu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan. Se tarkoittaa, että jäsenmaiden sijaan EU säätää kauppaan liittyvistä asioista ja tekee kansainväliset kauppasopimukset. Jos sopimukseen sisältyy jaettuun toimivaltaan kuuluvia asioita, neuvosto voi tehdä sopimuksen vasta, kun kaikki jäsenmaat ovat ratifioineet sen.

EU:lla on vahva asema maailmankaupassa, kun se esiintyy maailmalla yhdellä äänellä sen sijaan, että ajaisi monia erillisiä kaupallisia strategioita.

EU hoitaa kauppasuhteita kolmansiin maihin kauppasopimuksilla. Niillä on tarkoitus luoda parempia mahdollisuuksia kaupankäyntiin ja poistaa kaupan esteitä.

EU haluaa varmistaa, että tuontituotteet myydään EU:ssa kohtuulliseen ja oikeudenmukaiseen hintaan niiden alkuperästä riippumatta. Kaupan sääntely kaupan suojatoimien avulla on keino suojella EU:n tuottajia vahingolta ja puuttua ulkomaisten yritysten epäreiluun kilpailuun, kuten polkumyyntiin ja valtiontukiin.