EU kohentaa nuorten työllisyyttä auttamalla alle 25-vuotiaita saamaan koulutusta ja löytämään harjoittelu- ja työpaikkoja.

Faktoja nuorisotyöttömyydestä: EU-28, huhtikuu 2017

 • EU:ssa oli työttömänä 3,9 milj. nuorta (alle 25 v.) helmikuussa 2017
 • nuoria työttömiä oli vuoden 2016 helmikuuhun nähden 475 000 vähemmän
 • helmikuussa 2017 EU:n nuorisotyöttömyysaste oli 17,3%, kun se helmikuussa 2016 oli 19,3%
 • nuorten työttömyysaste vaihtelee EU-maissa suuresti: Saksassa se on 6,6%, mutta Kreikassa lähes 45,2%, Espanjassa 41,5% ja Italiassa 35,2%

Lähde: Eurostat

4 keinoa kohentaa nuorten työllisyyttä

 • nuorisotakuujärjestelmillä pyritään tarjoamaan kaikille alle 25-vuotiaille laadukas työ-, jatkokoulutus-, oppisopimuskoulutus- tai harjoittelupaikka 4 kuukauden sisällä siitä, kun he ovat päättäneet koulun tai jääneet työttömiksi
 • nuorisotyöllisyysaloite: nuoria tuetaan EU-rahoituksen turvin alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on yli 25%
 • laadukkailla harjoittelu- ja oppisopimusjaksoilla helpotetaan siirtymistä koulusta työelämään
 • työvoiman liikkuvuudella helpotetaan nuorten työnsaantia tai harjoittelu- tai oppisopimuspaikan löytämistä toisessa EU-maassa

Eurooppa-neuvosto puuttui nuorisotyöttömyyteen

Eurooppa-neuvosto päätti 27.−28. kesäkuuta 2013 keskeisistä toimista, joilla pyritään helpottamaan vakavaksi ongelmaksi muuttunutta nuorisotyöttömyyttä. Niitä ovat muun muassa

 • nuorisotyöllisyysaloitteen nopeuttaminen ja varojen käyttö etupainotteisesti
 • nuorisotakuun täytäntöönpanon jouduttaminen
 • nuorten liikkuvuuden ja työmarkkinaosapuolten osallisuuden lisääminen

Nuorisotyöllisyysaloite

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen EU-johtajat päättivät käyttää nuorisotyöllisyysaloitteeseen varatut 6 mrd. € vuosien 2014−2020 sijasta jo vuosina 2014−2015.

Lisäksi on sovittu, että käyttämättömät EU-varat käytetään ensisijaisesti työllisyyden, erityisesti nuorisotyöllisyyden tukemiseen, mutta myös kasvualoille, kuten innovointiin ja tutkimukseen.

Nuorten kannustaminen työnhakuun ulkomaille

EU-johtajat sopivat nykyisten aloitteiden tukemisesta. Tällaisia aloitteita ovat "Eka Eures-työpaikka" ja "Erasmus +", johon sisältyy myös rajatylittävä ammattikoulutus.

Eures

Eures-portaalin tietokannassa on tällä hetkellä yli 1,4 miljoonaa työpaikkaa, 300 000 työnhakijan CV:t ja lähes 9 000 rekisteröitynyttä työnantajaa eri puolilla EU:ta.

Lisäksi jäsenmaita kannustettiin käyttämään osa Euroopan sosiaalirahaston määrärahoista rajatylittävien liikkuvuusjärjestelmien tukemiseen.

Oppisopimuskoulutus

EU-päämiehet sopivat harjoittelun laatupuitteiden käyttöönotosta. Laatupuitteiden tarkoituksena on yksityisen sektorin, työmarkkinaosapuolten ja yritysten välisten yhteyksien kehittäminen korkeatasoisen oppisopimuskoulutuksen luomiseksi.