Valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallinen kokous 23.9.2015 - Julkilausuma

Eurooppa-neuvosto
 • 24.9.2015
 • 01:30
 • Lausunto ja kommentit
 • 673/15
 • Oikeus
 • Sisäasiat
 • Ulkoasiat ja kansainväliset suhteet
24.9.2015
Lehdistöyhteydet

Jüri Laas
Lehdistöavustaja
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tiedottaja
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Lehdistöavustaja
+32 22815361
+32 473630723

Kokoonnuimme tänä iltana vastataksemme ennennäkemättömään muuttoliike- ja pakolaiskriisiin. Sovimme joistakin välittömistä prioriteeteista ja keskustelimme perusteellisesti siitä, kuinka päästäisiin kestäviin ratkaisuihin pitkällä aikavälillä. Olimme kaikki yhtä mieltä siitä, että helppoja ratkaisuja ei ole ja että voimme vastata haasteeseen vain työskentelemällä yhdessä solidaarisuuden ja vastuuntunnon hengessä. Sillä välin meidän kaikkien on noudatettava, sovellettava ja pantava täytäntöön voimassa olevia sääntöjämme, mukaan lukien Dublin-asetusta ja Schengenin säännöstöä. 

Pyydämme EU:n toimielimiä ja hallituksiamme edistämään nopeasti komission ehdottamia prioriteettitoimia. Haluamme ennen lokakuun Eurooppa-neuvostoa operatiivisia päätöksiä kiireellisimmistä kysymyksistä keskittyen seuraaviin: 

 • vastataan pakolaisten kiireellisiin tarpeisiin alueella antamalla Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetulle, Maailman elintarvikeohjelmalle ja muille virastoille vähintään 1 miljardi euroa lisäavustusta;
 • autetaan Libanonia, Jordaniaa, Turkkia ja muita maita Syyrian pakolaiskriisin hoitamisessa, mihin kuuluu myös merkittävien lisävarojen ohjaaminen Euroopan unionin alueelliseen erityisrahastoon Syyrian kriisin johdosta (Madad-rahastoon);
 • tehostetaan vuoropuhelua Turkin kanssa kaikilla tasoilla, myös tapaamisessa Turkin presidentin kanssa 5. lokakuuta, muuttovirtojen ehkäisemiseen ja hallintaan pyrkivän yhteistyömme vahvistamiseksi;
 • autetaan Länsi-Balkanin maita pakolaisvirtojen käsittelyssä muun muassa liittymistä valmistelevien tukivälineiden avulla ja varmistetaan 8. lokakuuta pidettävän Länsi-Balkanin reittiä käsittelevän konferenssin nopea ja tehokas valmistelu;
 • lisätään jäsenvaltioilta saatavan lisärahoituksen avulla rahoitusta hätärahastoon, jonka tarkoituksena on vakauttaa tilannetta Afrikassa ja puuttua laittoman muuttoliikkeen ja henkilöiden siirtymään joutumisen perussyihin, ja varmistetaan 11.-12. marraskuuta pidettävän Vallettan huippukokouksen optimaalinen valmistelu, jotta siinä edistyttäisiin mahdollisimman tehokkaasti;
 • hallitaan dramaattinen tilanne ulkorajoillamme ja tehostetaan rajavalvontaa muun muassa antamalla Frontexille, EASOlle ja Europolille lisäresursseja ja hyödyntämällä jäsenvaltioiden henkilöstöä ja laitteita;
 • vastataan ensimmäisten saapumisjäsenvaltioiden pyyntöihin saada apua toimielimiltä, virastoilta ja muilta jäsenvaltioilta, jotta voidaan huolehtia muuttajien tunnistamisesta, rekisteröimisestä ja heidän sormenjälkiensä ottamisesta (järjestelykeskukset), ja samalla taataan sisäiset siirrot ja palautukset viimeistään marraskuuhun 2015 mennessä;
 • lisätään turvapaikka-, kotouttamis- ja muuttoliikeasioiden hätärahaston ja sisäisen turvallisuuden rahaston (rajat) rahoitusta.

Syyrian osalta tarvitsemme uusia YK-johtoisia kansainvälisiä ponnistuksia, jotta saataisiin loppumaan sota, joka on aiheuttanut niin paljon kärsimyksiä ja pakottanut arviolta 12 miljoonaa ihmistä lähtemään kodeistaan. EU on sitoutunut tekemään oman osansa tältä osin samoin kuin kansallisen yhtenäisyyden hallituksen muodostamiseksi Libyaan. 

Tänään sovittuja suuntaviivoja on täydennettävä sillä, että jäsenvaltiot saattavat osaksi lainsäädäntöään ja panevat täytäntöön Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän säännöt. Tässä yhteydessä on tärkeää luoda edellytykset sille, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat täysimääräisesti Dublin-järjestelmään. 

Kehotamme toimielimiä, virastoja ja jäsenvaltioita jouduttamaan muuttoliikekriisin kaikkien näkökohtien käsittelyä. Komissio tulee tekemään ehdotuksia EU:n talousarvion käyttöönotosta näiden suuntaviivojen tueksi. Jäsenvaltiot antavat niiden lisäksi omat rahoitusosuutensa. 

Käsittelemme muuttoliikehaastetta uudelleen lokakuun Eurooppa-neuvostossa.