Säännöt verkkovierailuista ja avoimesta internetistä hyväksytty neuvostossa

EU:n neuvosto
  • 1.10.2015
  • 13:00
  • Lehdistötiedote
  • 688/15
  • Televiestintä
  • Sisämarkkinat
  • Kuluttajansuoja
1.10.2015
Lehdistöyhteydet

Helena Gomes
Lehdistöavustaja
+32 22817040
+32 479955079

Päivikki Ala-Honkola
Lehdistöavustaja
+32 22818648
+32 479955086

Neuvosto hyväksyi 1. lokakuuta 2015 virallisesti uudet säännöt, joilla lopetetaan matkapuhelinten verkkovierailumaksut EU:ssa vuoden 2017 puolivälistä alkaen. Uusi laki tulee sisältämään myös ensimmäiset koko EU:n laajuiset säännökset avoimeen internetiin pääsyn turvaamisesta.

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta hyväksyttiin ilman keskustelua kilpailukykyneuvoston istunnossa. Euroopan parlamentin odotetaan hyväksyvän tekstin täysistunnossaan lokakuun lopulla. Menettely siis päättyy tuolloin toiseen käsittelyyn.

Asetus tulee voimaan kolmen päivän kuluttua sen julkaisemisesta EU:n virallisessa lehdessä. Tämä tapahtuu todennäköisesti marraskuussa.