Euroopan unionin ja Kosovon vakautus- ja assosiaatiosopimus allekirjoitettu

EU:n neuvosto
  • 27.10.2015
  • 14:00
  • Lehdistötiedote
  • 762/15
  • Ulkoasiat ja kansainväliset suhteet
27.10.2015
Lehdistöyhteydet

Maja Kocijančič
EUH:n tiedottaja
+32 22986570
+32 498984425

Euroopan unionin ja Kosovon vakautus- ja assosiaatiosopimus allekirjoitettiin tänään Strasbourgissa. EU:n puolesta sopimuksen allekirjoittivat ulkoasioiden korkea edustaja Federica Mogherini ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaava komissaari Johannes Hahn. Kosovon puolelta allekirjoittajina olivat pääministeri Isa Mustafa ja Eurooppaan yhdentymisestä vastaava ministeri, pääneuvottelija Bekim Çollaku.

"Sopimus aloittaa uuden vaiheen EU:n ja Kosovon suhteissa. Se edistää merkittävästi vakautta ja vaurautta Kosovossa ja koko alueella. Odotan kiinnostuneena sen voimaantuloa", totesi korkea edustaja Mogherini allekirjoitustilaisuudessa.

"Sopimus on merkkipaalu EU:n ja Kosovon suhteissa. Se auttaa Kosovoa toteuttamaan välttämättömiä uudistuksia ja luo tilaisuuksia kaupalle ja investoinneille. Se saattaa Kosovon kestävän talouskasvun tielle ja voi tuoda kansalaisille ja erityisesti nuorille kipeästi kaivattuja työpaikkoja", lisäsi komissaari Hahn.

Vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta neuvoteltiin lokakuusta 2013 toukokuuhun 2014, se parafoitiin heinäkuussa 2014, ja EU:n neuvosto hyväksyi sen allekirjoittamisen 22. lokakuuta 2015. Kun Euroopan parlamentti on antanut hyväksyntänsä, sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alkupuoliskolla.

Voimaan tultuaan vakautus- ja assosiaatiosopimus vahvistaa laaja-alaisen sopimussuhteen, johon sisältyy sekä keskinäisiä oikeuksia että velvollisuuksia. Sopimuksessa käsitellään ennen kaikkea keskeisten demokraattisten periaatteiden kunnioittamista ja EU:n sisämarkkinoiden keskeisiä osia. Sillä perustetaan alue, jolla voidaan käydä vapaasti kauppaa ja soveltaa eurooppalaisia normeja muillakin aloilla, joita ovat esimerkiksi kilpailu, valtiontuki ja teollis- ja tekijänoikeudet. Sopimus myös auttaa toteuttamaan uudistuksia, joiden ansiosta Kosovo voi hyväksyä eurooppalaiset normit. Muissa määräyksissä käsitellään poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä lukuisilla eri aloilla aina koulutuksesta ja työllisyydestä energiaan, ympäristöön sekä oikeus- ja sisäasioihin. 

Euroopan unioni tukee Kosovon etenemistä eurooppalaisella tiellä vakauttamis- ja assosiaatioprosessin avulla, joka on EU:n keino edistää Länsi-Balkanin maiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja alueellista yhteistyötä. Vakautus- ja assosiaatiosopimukset ovat keskeinen osa tätä prosessia. Tukeakseen tarvittavia uudistuksia EU antaa vuosina 2014–2020 Länsi-Balkanin ja Turkin käyttöön liittymistä valmistelevana tukena noin 11,7 mrd. €, josta 645,5 milj. € on varattu Kosovolle.

Kosovo*

Viittaukset Kosovoon eivät vaikuta sen asemaa koskeviin kantoihin. Ne ovat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukaisia.