Turvallisemmat henkilönsuojaimet, kaasulaitteet ja köysiradat: neuvosto hyväksyy uusia EU:n laajuisia sääntöjä

EU:n neuvosto
  • 12.2.2016
  • 11:30
  • Lehdistötiedote
  • 36/16
  • Liikenne
  • Sisämarkkinat
  • Yritys- ja teollisuustoiminta
  • Kuluttajansuoja
12.2.2016
Lehdistöyhteydet

Víctor Flavián
Lehdistöavustaja
+32 22816715
+32 473640390

Neuvosto on päivittänyt henkilönsuojaimia, kaasulaitteita ja köysiratoja koskevia sisämarkkinasääntöjä lisätäkseen kuluttajien turvallisuutta ja taatakseen yritysten välisen terveen kilpailun.

Uusilla säännöillä myös parannetaan viranomaisten suorittamaa markkinavalvontaa aiheuttamatta teollisuudelle tarpeetonta taakkaa ja kustannuksia.

Neuvosto hyväksyy kyseessä olevat kolme asetusta 12. helmikuuta 2016, sillä neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät asiasta yhteisymmärrykseen ensimmäisessä käsittelyssä lokakuussa 2015. Asetukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Henkilönsuojaimet

Henkilönsuojaimet suojaavat kaikenlaisilta vaaratekijöiltä (kuumuus, liekit, kemikaalit, lentävät hiukkaset, mekaaniset iskut jne.) useissa eri ympäristöissä niin kotona, työpaikalla kuin urheilun alalla.

Henkilönsuojaimia ovat esimerkiksi pään, korvien tai silmien suojaimet (kypärät, kupusuojaimet ja suojalasit), hengityssuojaimet (kaasu- ja pölysuojaimet), kehon suojaimet (kemikaaleilta suojaava vaatetus, moottoripyöräasut ja huomiovaatteet), käsi- ja jalkasuojaimet (puutarhakäsineet, polvisuojaimet ja turvakengät). Uunikintaat kuuluvat uuden asetuksen soveltamisalaan, mutta yksityiseen käyttöön tarkoitetut astianpesukäsineet eivät.

Uudella asetuksella päivitetään nykyisiä direktiivin 89/686/ETY sääntöjä. Uusia sääntöjä sovelletaan jokaiseen yksittäiseen tuotteeseen, joka tuodaan ensimmäistä kertaa EU:n markkinoille ja/tai otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön unionissa.

Säännöt koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, ja niissä säädetään vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, joita valmistajien on noudatettava. Kyseiset menettelyt on kytketty asiaan liittyvän riskin suuruuteen. "CE"-merkintä kiinnitetään tuotteisiin, jotka noudattavat terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.

Kaasulaitteet

Uuden asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että kaasulaitteet ja niiden varusteet noudattavat EU:n laajuisia vaatimuksia, jotka koskevat ihmisten ja kotieläinten terveyden ja turvallisuuden sekä omaisuuden korkeatasoista suojaa, samoin kuin järkevää energiankäyttöä.

Kaasumaisia polttoaineita käyttäviä tyypillisiä laitteita ovat kattilat, kaasukeittimet/-uunit/-grillit ja terassilämmittimet.

Uuden asetuksen mukaan kaasulaitteille ja niiden varusteille annetaan vakiomuotoinen EU:n suoritustasoilmoitus sen osoittamiseksi, että ne noudattavat yhdenmukaista järjestelmää.

Asetuksella saatetaan ajan tasalle kaasulaitedirektiivin (2009/142/EY) nykyiset säännöt. Niitä sovelletaan laitteisiin, jotka tuodaan ensimmäistä kertaa EU:n markkinoille ja/tai otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön unionissa.

Köysiratalaitteistot

Yleisimpiä köysiratalaitteistoja ovat raiteilla kulkevat köysiradat, korihissit, tuolihissit, köysiriippuradat, kahden köyden varassa olevat korihissit, vetohissit ja yhdistelmälaitteistot, jotka koostuvat useista köysiratatyypeistä.

Direktiiviä 2000/9/EY sovelletaan 3. toukokuuta 2004 jälkeen rakennettuihin ja käyttöön otettuihin laitteistoihin. Direktiivin soveltamisalan määrittämisessä käytetyt keskeiset kriteerit ovat vetoköysien käyttö ja matkustajien kuljettaminen.

Uudella asetuksella korvataan direktiivi 2000/9/EY, joka jo sisälsi turvallisuutta, ympäristöä ja markkinoille soveltuvuutta koskevia vaatimuksia, ja se lisää sääntöjen yhdenmukaisuutta kaikkialla EU:ssa.

Köysiratalaitteistot ovat yksilöllisiä tuotteita, jotka on mukautettu paikallisiin olosuhteisiin. Niissä on aina kiinteä rakenne ja liikkuva koneisto. Turvakomponentteihin ja osajärjestelmiin sovelletaan tavaroiden vapaan liikkuvuuden sääntöjä, ja niistä on tehtävä vaatimustenmukaisuusarviointi ja -vakuutus.