Puheenjohtaja Donald Tuskin selvitys Euroopan parlamentille helmikuun Eurooppa-neuvoston tuloksista

Eurooppa-neuvosto
  • 24.2.2016
  • 16:00
  • Puhe
  • 82/16
  • Sisäasiat
  • Ulkoasiat ja kansainväliset suhteet
  • Institutionaaliset asiat
24.2.2016
Lehdistöyhteydet

Preben Aamann
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tiedottaja
+32 22815150
+32 476850543

Avauspuheenvuoro

Viimeisin Eurooppa-neuvoston kokous oli yksi monista vaikeista huippukokouksista toimikauteni aikana. Vaikka onnistuimme löytämään yhteisen ratkaisun, todellinen haaste on vielä edessä päin. Tarkoitan tietenkin Yhdistyneessä kuningaskunnassa järjestettävää kansanäänestystä Euroopan unionin jäsenyydestä. Sen päätöksen voivat tehdä vain britit. Me puolestamme saatoimme vain sopia Britanniaa koskevasta uudesta järjestelystä EU:ssa, ja sen me teimme.

28 valtion- tai hallitusten päämiestä tekivät yksimielisen sopimuksen ja hyväksyivät oikeudellisesti sitovan ja peruuttamattoman Britanniaa koskevan järjestelyn EU:n sisällä. Uutta järjestelyä koskeva päätös on perussopimusten mukainen, eikä Euroopan unionin tuomioistuin voi mitätöidä sitä. Päätös tulee kuitenkin voimaan vain, jos britit äänestävät EU-jäsenyyden puolesta. Mikäli he äänestävät jäsenyyttä vastaan, järjestely mitätöityy.

Kaikesta on sovittu tavalla, joka ei vaaranna Euroopan unionin perusarvoja, kuten vapaata liikkuvuutta ja syrjimättömyysperiaatetta. Sopimus ei myöskään vaaranna talous- ja rahaliiton tulevaa kehitystä. Jos minulla olisi ollut pienintäkään epäilystä näiden periaatteiden suhteen, en olisi missään tapauksessa ehdottanut tätä järjestelyä.

Monista vaikeuksista huolimatta päättäjät eivät poistuneet neuvottelupöydästä, koska kaikki olivat tietoisia siitä, mitä oli pelissä. Kyse oli Britannian pitämisestä EU:n jäsenenä ja Euroopan tulevaisuuden geopolitiikasta.

Haluan vilpittömästi kiittää puheenjohtaja Junckeria ja hänen avustajiaan, jotka työskentelivät rinnallani koko prosessin ajan. Haluan kiittää myös neuvotteluihin osallistuneita parlamentin edustajia, jotka pääsivät haluamaansa tulokseen. Olen vakaasti sitä mieltä, että Euroopan parlamentin oli tärkeää osallistua tähän prosessiin. Tulen aina muistamaan ratkaisevat keskustelut puhemies Schulzin ja ryhmänjohtaja Verhofstadin sekä arvostettujen parlamentin jäsenten Gualtierin ja Brokin kanssa. Teidän ansiostanne sopimuksessa pystyttiin huomioimaan koko unionin edut, eikä sopimus olisi ollut edes mahdollinen ilman teidän apuanne. Lämpimät kiitokset vielä kerran.

Euroopan unioni tulee kunnioittamaan brittien päätöstä. Jos enemmistö äänestää unionista eroamisen puolesta, niin tulee käymään. Se muuttaisi Eurooppaa lopullisesti. Ja valitettavasti huonompaan suuntaan. Tämä on tietenkin henkilökohtainen mielipiteeni. Pääministeri Cameron totesi maanantaina parlamentin alahuoneessa, että juuri nyt ei ole aika jakaa länsimaita kahteen leiriin. Olen täysin samaa mieltä ja siksi aion tehdä parhaani estääkseni jaon.

Jos Britannia taas päättää jäädä unionin jäseneksi, toivon että Euroopan parlamentti auttaa meitä varmistamaan, että sovittu järjestely muunnetaan tarvittavaksi lainsäädännöksi ja että se astuu voimaan.

Seuraavaksi muutama sana muuttoliikekriisistä. Päättäjät katsoivat, että yhteinen toimintasuunnitelmamme Turkin kanssa on ensisijaisen tärkeä ja että meidän on tehtävä kaikkemme sen onnistumiseksi. Tämä tarkoittaa, että tulijoiden suuren lukumäärän olisi käännyttävä nopeasti laskuun. Tämän vuoksi Turkin kanssa päätettiin järjestää erityiskokous 7. maaliskuuta.

Päättäjien keskusteluissa käsiteltiin erityisesti yhteisymmärryksen luomista tässä kriisitilanteessa. Tätä varten meidän on vältettävä sitä, että riitelemme vaihtoehdoista A, B tai C. Se ei johda mihinkään, vaan luo ainoastaan jakolinjoja Euroopan sisälle ilman että olemme yhtään lähempänä ratkaisua. Meidän on sen sijaan etsittävä keinoja yhdistää eri lähestymistapoja. Mikään vaihtoehto ei ole parempi kuin kattava yleiseurooppalainen suunnitelma.

Toiseksi, eurooppalainen ratkaisu ei tarkoita vain Brysselissä tehtyjä päätöksiä, vaan myös, ja jopa ensisijaisesti, jäsenmaissa tehtyjä päätöksiä. Tämä meidän on hyväksyttävä, mutta samalla tulisi pyrkiä parantamaan näiden päätösten koordinointia. Euroopan unionin tarkoitus on toimia yhteistyöelimenä.

Lopuksi haluan todeta, että yhdessä hyväksyttyjä sääntöjä ja lakeja on noudatettava. Tämä koskee sekä päätöksiä sisäisistä siirroista että tarvetta palata vähitellen tilanteeseen, jossa kaikki Schengen-alueen jäsenet soveltavat Schengenin rajasäännöstöä kokonaisuudessaan. Ei ole epäilystäkään, että Schengen on palautettava entiselleen. Tämä tulee olemaan kallista ja aikaa vievää ja vaatimaan suuria poliittisia ponnisteluja. Jotkut maat eivät ehkä pysty vastaamaan tähän haasteeseen, mutta Euroopan tehtävä on avustaa niitä. Meidän on investoitava Schengeniin, ei sen hajoamiseen. Schengenin tulevaisuus tulee olemaan yksi päättäjien tärkeimmistä keskustelunaiheista 7. maaliskuuta pidettävässä kokouksessa.

Päättäjät vahvistivat myös, että humanitaarista apua Syyrialle ja alueen syyrialaisille pakolaisille on jatkettava. Olemme tyytyväisiä Lontoossa pidetyn avunantajien konferenssin tuloksiin. Kaksi kolmasosaa konferenssissa tehdyistä sitoumuksista oli peräisin Euroopasta. Päättäjät totesivat, että vuodeksi 2016 luvatut 3,3 miljardia euroa on maksettava nopeasti, kuten myös sovitut 3 miljardia euroa Turkissa olevien pakolaisten auttamiseksi. Vastuu ei kuitenkaan ole yksin Euroopan. Aionkin jatkaa tätä kriisiä koskevan maailmanlaajuisen ratkaisun pohjustamista myöhemmin tänä vuonna järjestettävissä G7- ja G20-kokouksissa.

Haluan lopuksi vedota kaikkiin, jotta emme luopuisi ponnisteluistamme vaikeista ajoista huolimatta. Emme voi vain odottaa ja katsoa, mitä tapahtuu. Olemme astuneet erittäin vaaralliseen aikakauteen Euroopan historiassa. Meidän on toimittava päättäväisesti ja luotan teiltä saamaani tukeen. Kiitos. 

Päätössanat

Päivän kaksi aihetta, Britannian järjestely ja muuttoliike, ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. On päivänselvää, että toimilla, joilla pyrimme ratkaisemaan muuttoliikekriisin, on keskeinen merkitys kansanäänestyskampanjan kannalta. Kaikkien niiden, jotka toivovat Euroopan unionin ja koko lännen pysyvän yhtenäisenä ja kokevat, että elämme ratkaisevia aikoja, olisi tuettava mahdollisimman määrätietoisesti yhteistä suunnitelmaa.

Yhteisellä suunnitelmalla tarkoitan päätöksemme tehokasta täytäntöönpanoa, Schengenin säännöstön tinkimätöntä noudattamista ja yhteisiä toimia Turkin kanssa. Jos joku rikkoo muuttoliikekriisin osalta syntymässä olevan yhteisymmärryksen, Britannian ero EU:sta saattaa olla entistä lähempänä.

Kuten olen todennut, Britannian järjestely tulee voimaan vain, jos britit äänestävät EU:ssa pysymisen puolesta. Mikäli he päättävät erota, järjestely mitätöityy. Silloin ei kannata enää elätellä toiveita. Tämä ei ollut yksi monista Britannian järjestelyä koskevista neuvottelukierroksista, vaan tämä oli ensimmäinen ja samalla viimeinen. Uusia kierroksia ei tule. Kiitos.