Puheenjohtaja Donald Tuskin kommentit tapaamisesta presidentti Nicos Anastasiadesin kanssa Nikosiassa

Eurooppa-neuvosto
  • 15.3.2016
  • 12:25
  • Lausunto ja kommentit
  • 136/16
  • Sisäasiat
  • Ulkoasiat ja kansainväliset suhteet
15.3.2016
Lehdistöyhteydet

Preben Aamann
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tiedottaja
+32 22815150
+32 476850543

Hyvää huomenta. Haluaisin ensiksi kiittää teitä, presidentti Anastasiades, siitä, että otitte minut tänään vastaan täällä Nikosiassa, ja juuri päättyneestä hyvästä ja rehellisestä kokouksestamme.

Tämänpäiväisen Kyproksen-vierailuni päätarkoitus on keskustella siitä, miten Euroopan unioni jatkaa yhteistyötä Turkin kanssa ja siitä, miten muuttoliikekriisiä olisi käsiteltävä. En ole täällä painostamassa Kyprosta. Olen täällä kuulemassa kantanne ennen tällä viikolla pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta.

Viimeviikkoisessa EU:n huippukokouksessa keskustelimme yhteistyömme vahvistamisesta Turkin kanssa. Se on tärkeä pilari yhteisessä ja kattavassa eurooppalaisessa strategiassamme. Mutta ei ole koskaan viisasta rakentaa vain yhden pilarin varaan. Meidän ei pitäisi tehdä niin emmekä me tee niin. Yhteisen eurooppalaisen strategiamme muut pilarit ovat palaaminen Schengeniin ja perusteettoman läpikulun sallivan menettelyn lopettaminen, myös Länsi-Balkanin reitillä. Lisäksi yhtenä pilarina on humanitaarisen avun merkittävä lisääminen eniten kärsiville maille, ei vähiten Kreikalle.

Viime viikolla minulle annettiin tehtäväksi valmistella Turkin ja Euroopan unionin välistä sopimusta yhteistyön vahvistamiseksi muuttoliikekriisissä. Nyt olen työstämässä yksityiskohtia. Sen vuoksi olen tänään täällä Nikosiassa. Ja sen vuoksi jatkan tänä iltana Ankaraan.

Turkin ehdotusta, joka on laadittu yhdessä Saksan ja Alankomaiden kanssa, on vielä tasapainotettava, niin että kaikki 28 jäsenvaltiota ja EU:n toimielimet voivat sen hyväksyä. Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen tulevana torstaina ja perjantaina, mutta sitä ennen meillä on vielä tehtävää. Yksi selvitettävistä asioista on keskeinen laillisuutta koskeva kysymys. Meidän on varmistettava, että mahdollinen uusi mittavan palauttamisen järjestelmä Kreikan ja Turkin välillä on täysin EU:n lainsäädännön ja kansainvälisten sitoumusten mukainen. Toisin sanoen meidän on varmistettava, että kaikille muuttajille tehdään Kreikassa yksilöllinen arviointi ennen kuin heidät päätetään palauttaa Turkkiin. Lisäksi meidän on varmistettava, että kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat saavat asiankuuluvaa suojelua Turkissa. Toinen käsiteltävä asia ovat mahdolliset vaihtoehtoiset reitit Turkista muihin EU-maihin, kuten Bulgariaan. Myös tämä on otettava huomioon, jotta sopimuksesta tulisi tehokas.

Yhteistyömme Turkin kanssa menee kuitenkin paljon muuttoliikettä pidemmälle. Nykydynamikka antaa tilaisuuden piristää uudelleen Euroopan unionin ja Turkin välisiä suhteita. Mutta haluan olla tässä suhteessa selväsanainen. Euroopan unioni on 28 jäsenvaltion unioni. Kypros on yhtä tärkeä kuin Saksa, Ranska, Alankomaat tai mikä tahansa muu jäsenvaltio. Mikään kolmas maa ei voi koskaan olla minulle tärkeämpi kuin mikä tahansa jäsenvaltioistamme. Meidän olisi käytettävä tämä tilaisuus hyväksemme ja varmistettava, että kaikki hyötyvät tästä uudesta dynamiikasta, myös Kypros.

EU:hun liittymisen osalta haluan sanoa selvästi, että säännöt eivät ole muuttuneet. Sama tiukka ehdollisuus on edelleen voimassa ja eteneminen edellyttää yhä kaikkien 28:n suostumusta.

Tänä aamuna keskustelimme myös Kyproksen tilanteen ratkaisemista koskevien neuvottelujen jatkamispyrkimyksistä, jotka saavat täyden tukeni. Kuuntelin tarkasti presidentti Anastasiadesia ja vakuutin hänelle, että ymmärrämme täysin, että neuvottelut ovat tärkeässä vaiheessa ja että EU:n toimilla pyritään helpottamaan niitä. Onnistunut lopputulos, jota tukevat saaren molemmat puolet, antaisi uuden alun paitsi Kyprokselle myös koko Euroopalle ja sitä laajemmalle alueelle.

Haluaisin lopuksi ottaa esille Kyproksen taloudellisen elpymisen. Vain kolme vuotta sitten olitte rahoituskuilun partaalla. Nyt seisotte taas jaloillanne ettekä ole käyttäneet kaikkia resursseja, joita euroalueen kumppaninne ja IMF antoivat käyttöönne. Tämä onnistuminen on teidän omien ponnistelujenne tulosta. Tämä on hyvä merkki Kyprokselle, euroalueelle ja Euroopalle. Kiitos.