Puheenjohtaja Donald Tuskin kommentit 27 EU:n valtion- tai hallitusten päämiehen epävirallisen kokouksen jälkeen

Eurooppa-neuvosto
  • 29.6.2016
  • 15:20
  • Lausunto ja kommentit
  • 396/16
  • Brexit
  • Institutionaaliset asiat
29.6.2016
Lehdistöyhteydet

Preben Aamann
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tiedottaja
+32 22815150
+32 476850543

Hyvää iltapäivää. Tänään 27 EU-johtajaa keskusteli Ison-Britannian kansanäänestyksen seurauksista Euroopalle. Keskustelu oli rauhallinen ja vakavahenkinen, koska tämä on vakava hetki yhteisessä historiassamme. Keskustelujen pohjalta voidaan varmuudella todeta yksi asia. Johtajat haluavat ehdottoman määrätietoisesti pysyä yhtenäisinä ja toimia tiiviissä yhteistyössä 27 jäsenvaltion kokoonpanona.

Vahvistimme, että Ison-Britannian eron Euroopan unionista pitää sujua hallitusti ja että minkäänlaisia neuvotteluja ei käydä ennen kuin Iso-Britannia ilmoittaa virallisesti eroaikomuksestaan. Toivomme Ison-Britannian pysyvän läheisenä kumppanina tulevaisuudessa. On Ison-Britannian hallituksen asia ilmoittaa Eurooppa-neuvostolle maan aikomuksesta erota EU:sta. Johtajat tekivät tänään täysin selväksi, että sisämarkkinoille pääsy edellyttää kaikkien neljän vapauden, myös vapaan liikkuvuuden hyväksymistä. Ei tule olemaan mitään sisämarkkinoita "à la carte".

Keskustelimme myös siitä, että liian monet ovat Euroopassa tyytymättömiä asioiden nykytilaan ja odottavat meiltä parempaa. Monet muistuttivat, että vuosikymmenten ajan Euroopan nähtiin tuovan toivoa. Meillä on velvollisuus palata siihen rooliin.

Kuten tiedätte, kävimme keskustelua 27 johtajan kokoonpanossa vasta ensimmäistä kertaa Britannian kansanäänestyksen jälkeen. Näin ollen olisi liian aikaista tehdä johtopäätöksiä. Tämän vuoksi olemme aloittaneet 27 jäsenvaltion kanssa poliittisen pohdinnan EU:n tulevaisuudesta. Kokoonnumme 16. syyskuuta Bratislavaan jatkamaan keskusteluja. Kiitos.