Neuvoston päätelmät Turkista

EU:n neuvosto
  • 18.7.2016
  • 16:17
  • Lehdistötiedote
  • 463/16
  • Turvallisuus ja puolustus
  • Ulkoasiat ja kansainväliset suhteet
18.7.2016
Lehdistöyhteydet

Virginie Battu
Lehdistöavustaja
+32 22815316
+32 470182405

EU tuomitsee jyrkästi Turkissa tehdyn vallankaappausyrityksen ja korostaa tukevansa edelleen varauksetta maan legitiimejä instituutioita. EU pitää valitettavana uhrien suurta määrää ja pysyy solidaarisena Turkin kansaa kohtaan. EU panee tyytyväisenä merkille Turkin demokratiaa tukevien poliittisten puolueiden yhteisen kannan.

EU vetoaa Turkin viranomaisiin, muun muassa poliisiin ja turvallisuusjoukkoihin, jotta nämä toimisivat maltillisesti. Väkivallan leviäminen on estettävä kaikin voimin ihmishenkien suojelemiseksi ja rauhan palauttamiseksi.

EU kehottaa noudattamaan täysin Turkin perustuslaillista järjestystä ja korostaa vallitsevan oikeusvaltioperiaatteen tärkeyttä. On olennaisen tärkeää varmistaa, että Turkin kaikkia demokraattisia instituutioita, kuten vaaleilla valittua hallitusta ja maan kansalliskokousta, kunnioitetaan varauksetta. EU korostaa, että demokratiaa, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia sekä jokaisen oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on kunnioitettava noudattaen täysimääräisesti Euroopan yleissopimusta ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi sekä kuolemanrangaistuksen poistamista koskevaa pöytäkirjaa nro 13. Samalla EU muistuttaa, että kuolemanrangaistuksen yksiselitteinen kieltäminen on olennainen osa unionin säännöstöä.

Turkki on Euroopan unionin ehdokasmaa ja unionin keskeinen kumppani. EU sitoutuu edelleen vastaamaan yhdessä demokraattisen, osallistavan ja vakaan Turkin kanssa yhteisiin haasteisiin.