Puheenjohtaja Donald Tuskin kommentit Bratislavan huippukokouksen jälkeen

Eurooppa-neuvosto
  • 16.9.2016
  • 21:00
  • Lausunto ja kommentit
  • 518/16
  • Institutionaaliset asiat
16.9.2016
Lehdistöyhteydet

Preben Aamann
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tiedottaja
+32 22815150
+32 476850543

Haluaisin ensin kiittää pääministeri Ficoa kutsusta Bratislavaan. Samalla lausun myös Slovakian kansalle kiitokseni vieraanvaraisuudesta ja kärsivällisyydestä. Tiedän että erityisesti turvajärjestelyt aiheuttavat oman hankaluutensa, mutta te teitte hienoa työtä.

Bratislava oli ensimmäinen huippukokous, jossa keskusteltiin tulevasta 27 jäsenmaan EU:sta, jossa Iso-Britannia ei ole mukana. Britannian kansan päätös erota EU:sta oli surullinen asia ja edellytti rehellistä analyysia. Tänään keskustelimme avoimesti Euroopan nykyisen poliittisen tilanteen perimmäisistä syistä. On tosiasia, että miljoonat eurooppalaiset tuntevat olonsa turvattomaksi. Ihmiset ovat huolissaan asioista, jotka he kokevat valvonnan puutteeksi, ja kertovat pelkäävänsä maahanmuuton ja terrorismin vuoksi sekä erityisesti oman taloutensa ja sosiaalisen tilanteensa puolesta.

Arviomme on karu mutta ei pessimistinen. Myönnämme kaikki, että Euroopan unioni ei ole täydellinen, mutta katsomme silti, että se on parasta, mitä meillä on. Sen vuoksi pyrimme päättäväisesti korjaamaan aiemmat virheet ja tekemään jatkossa yhteisiä ratkaisuja 27 jäsenmaan EU:na. Jatkossa toimimme hiukan toisin. Olemme keskustelleet Bratislavan etenemissuunnitelmasta, jossa määritellään tavoitteet toimillemme ennen ensi maaliskuussa pidettävää Rooman kokousta, jossa haluamme saattaa prosessin päätökseen.

Haluaisin mainita muutamia tänään käsitellyistä tavoitteista:

– Meidän on estettävä viime vuoden kaltaiset hallitsemattomat pakolaisvirrat ja saatava ulkorajat täysin hallintaan, jotta paluu Schengeniin olisi mahdollinen. Aiomme jatkaa yhteistyötä Turkin ja Länsi-Balkanin maiden kanssa, mutta myös tehdä muuttoliikesopimuksia Afrikan maiden kanssa.

– Meidän on tehtävä kaikki tarpeellinen, jotta jäsenmaita tuetaan sisäisen turvallisuuden varmistamisessa ja terrorismin torjunnassa. Tietojenvaihdon tiivistäminen jäsenmaiden turvallisuuspalvelujen kesken on kiireellinen prioriteetti.

– Meidän on tehostettava EU:n yhteistyötä ulkoisen turvallisuuden ja puolustuksen osalta. Eurooppa-neuvosto päättää joulukuussa, kuinka perussopimusten tarjoamia mahdollisuuksia voidaan parhaiten hyödyntää.

– Meidän on luotava lupaavia talousnäkymiä kaikille vahvistamalla yhteismarkkinoita ja lisäämällä investointeja.

– Ja lopuksi meidän on turvattava oma elämäntapamme ja tarjottava parempia mahdollisuuksia nuorille eurooppalaisille. Näihin tavoitteisiin pyritään erittäin konkreettisilla toimilla. En mene tässä yksityiskohtiin, ne löytyvät etenemissuunnitelmasta. Haluaisin vain mainita, että eräät johtajat ovat päättäneet osoittaa viipymättä lisähenkilöstöä ja -välineistöä auttamaan Bulgarian ja Turkin välisen rajan vartioinnissa. Haluan kiittää heitä yhteistyöstä.

Seuraavina kuukausina olisi tehtävä käytännönläheisempiä ja konkreettisempia päätöksiä. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää puheenjohtaja Junckeria erinomaisista aloitteista, joita hän esitti Euroopan unionin tilaa koskeneessa puheessaan. Tänään keskustelimme monista hänen aloitteistaan, ja toivon, että kaikki toimielimet panevat ne täytäntöön yhteistyössä.

Lopuksi haluaisin sanoa, että Bratislavan etenemissuunnitelma ohjaa toimiamme, kun tapaamme sääntömääräisissä Eurooppa-neuvoston kokouksissa lokakuussa ja joulukuussa sekä epävirallisissa kokouksissa Vallettassa ja sen jälkeen Roomassa. Toivon, että Bratislavan huippukokous palauttaa luottamuksen Euroopan unionia kohtaan. Näin tapahtuu vain, jos ja kun ihmiset näkevät, että lunastamme lupauksemme jäsenmaiden ja toimielinten välisen lojaalin yhteistyön kautta. Tänään voin todeta, että siihen on toivoa. Kiitos.