Puheenjohtaja Donald Tuskin kutsukirje Eurooppa-neuvoston jäsenille

Eurooppa-neuvosto
  • 7.3.2017
  • 13:30
  • Lehdistötiedote
  • 115/17
  • Turvallisuus ja puolustus
  • Sisäasiat
  • Ulkoasiat ja kansainväliset suhteet
  • Institutionaaliset asiat
  • Talous ja rahoitus
7.3.2017
Lehdistöyhteydet

Preben Aamann
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tiedottaja
+32 22815150
+32 476850543

Aloitamme maaliskuun Eurooppa-neuvoston torstaina kello 15.30 perinteisellä näkemystenvaihdolla Euroopan parlamentin puhemiehen Antonio Tajanin kanssa. Näkemystenvaihdon jälkeen ja ennen siirtymistä muihin aiheisiin valitsemme Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan kesäkuusta 2017 marraskuuhun 2019 kestäväksi kaudeksi. Vakiintuneen käytännön mukaisesti tämä on esityslistamme ensimmäinen asia, jonka hoitamisen jätän pääministeri Muscatin tehtäväksi.

Seuraavaksi jatkamme kokousta tavanomaiseen tapaamme. Pääministeri Muscat kertoo edellisten päätelmiemme täytäntöönpanosta muun muassa muuttoliikkeen alalla. Hyväksyttyämme päätelmät muuttoliikkeestä käymme perinteisen kevätkeskustelumme taloudesta. Näkymät ovat kasvun, työllisyyden ja julkisen talouden osalta yleisesti ottaen parantumassa. Meidän on käytettävä tämä tilanne hyväksi, jotta voimme vahvistaa talouksiamme ja levittää kasvusta saatavia hyötyjä laajemmalle ja oikeudenmukaisemmin kansalaistemme keskuudessa. Sisämarkkinoiden syventäminen ja vakaa talouspolitiikka ovat kaksi mahdollisuutta, joiden avulla kyseiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Meidän on myös samanaikaisesti vältettävä luomasta uusia esteitä sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Olen pyytänyt Euroopan keskuspankin pääjohtajaa kertomaan meille EU:n ja euroalueen talouspolitiikkaa koskevista huomioistaan.

Työistunnon päätteeksi käsittelemme lyhyesti Euroopan syyttäjänviraston mahdollista perustamista. Päätelmien asiaankuuluvien osien hyväksymisen jälkeen pidämme tauon, jonka aikana tapaamme lehdistöä.

Illallisella käsittelemme Länsi-Balkanin tilannetta, joka on hauras. Useat teistä pyysivät tätä keskustelua viime kokouksessamme viimeaikaisten hälyttävien tapahtumien johdosta. EU aikoo jatkaa toimintaansa Länsi-Balkanilla ja pitää kiinni sitoumuksistaan. Illallisen kuluessa tarkastelemme myös sitä, miten pitää yllä yhteistä tavoitettamme lujittaa Euroopan turvallisuutta ja puolustusta.

Eurooppa-neuvostoa seuraavana päivänä 27 valtion- tai hallitusten päämiestä kokoontuvat epävirallisesti kello 10.00 valmistelemaan Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhlaa. Tämän keskustelun on tarkoitus pohjautua Maltassa käymäämme hedelmälliseen keskusteluun. Keskustelut on tarkoitus saada päätökseen lounaaseen mennessä.

Toivokaamme näin ensimmäistä kertaa uuteen Europa-rakennukseen kokoontuessamme, että uudet tilat innoittavat meitä käymään perusteellisia keskusteluja ja ennen kaikkea saamaan aikaan hyviä tuloksia Euroopalle ja sen kansalaisille. Tervetuloa Brysseliin.