Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät, 9.3.2017

Eurooppa-neuvosto
  • 10.3.2017
  • 00:45
  • Lehdistötiedote
  • 125/17
  • Turvallisuus ja puolustus
  • Sisäasiat
  • Ulkoasiat ja kansainväliset suhteet
  • Institutionaaliset asiat
  • Talous ja rahoitus
10.3.2017
Lehdistöyhteydet

Preben Aamann
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tiedottaja
+32 22815150
+32 476850543

Eurooppa-neuvosto käsitteli oheista asiakirjaa. Asiakirjaa kannatti 27 Eurooppa-neuvoston jäsentä, mutta konsensukseen ei päästy syistä, jotka eivät liity sen sisältöön.

Oheisessa asiakirjassa olevien viittausten Eurooppa-neuvostoon ei pitäisi katsoa merkitsevän Eurooppa-neuvoston toimielimenä antamaa muodollista hyväksyntää.