Konfliktialueiden mineraalit: neuvosto hyväksyi uusia sääntöjä aseellisten ryhmien rahoittamisen vähentämiseksi

  • 3.4.2017
  • 10:15
  • Lehdistötiedote
  • 181/17
  • Kansainvälinen kauppa ja tulli
3.4.2017
Lehdistöyhteydet

Maria Tomasik
Lehdistövastaava
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

Neuvosto hyväksyi 3. huhtikuuta 2017 asetuksen, jolla pyritään lopettamaan aseellisten ryhmien rahoittaminen konfliktialueilta tuotavien mineraalien kaupan avulla.

Asetus velvoittaa EU:n yritykset hankkimaan tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa vastuullisesti ja varmistamaan, että niiden käyttämät toimitusketjut eivät tue aseellisia konflikteja. Nämä due diligence -säännöt muuttuvat sitoviksi 1. tammikuuta 2021, vaikkakin tuojia kannustetaan noudattamaan niitä mahdollisimman pian.

Tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa käytetään kulutushyödykkeissä, kuten matkapuhelimissa, autoissa ja koruissa. Konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla aseelliset ryhmät käyttävät usein pakkotyötä näiden mineraalien louhintaan, joita ne sitten myyvät rahoittaakseen toimintaansa. Asetuksella varmistetaan tuotteiden jäljitettävyys ja pyritään siten poistamaan aseellisten ryhmien merkittävä tulonlähde.

Asetuksessa on selkeä vastuullista hankintaa koskeva velvoite tuotantoprosessin alkuvaiheen osalta, johon kuuluu kyseisten mineraalien louhinta ja jalostus. Asetuksen piiriin kuuluu ainakin 95% kaikista EU:hun tuotavista metalleista ja mineraaleista, mutta pienten määrien maahantuojia se ei koske. Toimivaltaisten viranomaisten tarkastuksilla varmistetaan, että EU:n mineraalien ja metallien maahantuojat noudattavat due diligence -velvoitteita.

Komissio toteuttaa muitakin toimenpiteitä sellaisten suurempien ja pienempien EU:n yritysten vastuullisuuden lisäämiseksi, jotka käyttävät kyseisiä mineraaleja tavarantuotannossa. Komissio laatii myös käsikirjan ei-sitovista ohjeista, joilla autetaan yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, tunnistamaan konfliktialueet ja korkean riskin alueet.

Asetus perustuu OECD:n vuonna 2011 antamiin toimintaohjeisiin, joissa vahvistetaan tavarantoimitusketjun due diligence -järjestelmää koskeva kansainvälinen viitekehys. Neuvoston hyväksymästä säädöksestä päästiin yhteisymmärrykseen Euroopan parlamentin kanssa marraskuussa 2016, minkä jälkeen Euroopan parlamentti hyväksyi sen 16. maaliskuuta 2017 täysistuntoäänestyksessä.