Siirry sisältöön
Tilaa sähköpostit
  • 11.5.2017
  • 10:25
  • Lehdistötiedote
  • 244/17
  • Sisäasiat
Neuvosto on antanut asetuksen Ukrainan kansalaisten viisumivapaudesta

Neuvosto hyväksyi 11. toukokuuta 2017 asetuksen viisumivapaudesta EU:hun matkustaville Ukrainan kansalaisille, kun oleskelun kesto on enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

"Ukrainan kansalaisten viisumivapautta koskevan asetuksen hyväksyminen on tärkeä tapahtuma, joka auttaa lujittamaan Ukrainan kansan ja EU:n välisiä siteitä. Se oli mahdollista Ukrainan toteutettua tärkeitä uudistuksia monilla aloilla, kuten muuttoliike, yleinen järjestys ja turvallisuus, ulkosuhteet ja perusoikeudet. Lisäksi EU:n äskettäin hyväksymä tarkistettu keskeyttämismekanismi antaa unionille mahdollisuuden keskeyttää viisumivapauden, mikäli Ukrainassa ilmenee vakavia muuttoliike- tai turvallisuusongelmia."

Carmelo Abela, Maltan sisäasiain- ja kansallisen turvallisuuden ministeri   

Asetuksella muutetaan virallisesti asetusta 539/2001 ja siirretään Ukraina liitteestä I (maat, joiden kansalaisilta vaaditaan viisumi Schengen-alueelle tuloa varten) liitteeseen II (viisumivapaat maat). Ukrainan kansalaiset, joilla on biometrinen passi, eivät enää tarvitse viisumia matkustaessaan EU:n alueelle enintään 90 päiväksi liike-, vapaa-ajan tai perheasioissa.

Näitä toimenpiteitä ei sovelleta Irlantiin eikä Isoon-Britanniaan EU:n perussopimuksiin liitettyjen pöytäkirjojen mukaisesti. Kyseiset jäsenmaat noudattavat viisumijärjestelyissään edelleen omaa kansallista lainsäädäntöään.

Seuraavat vaiheet

Neuvoston ja Euroopan parlamentin on nyt allekirjoitettava hyväksytty asetus. Allekirjoitettu teksti julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan 20 päivää myöhemmin.

Taustatietoa

Joulukuussa 2015 komissio totesi, että Ukraina täyttää kaikki viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman edellytykset ja on siis valmis vapautukseen viisumivaatimuksesta. Komissio julkaisi 20. huhtikuuta 2016 ehdotuksen Ukrainan passin haltijoiden viisumivapaudesta. Neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät ehdotuksesta yhteisymmärrykseen 28. helmikuuta 2017.