Puheenjohtaja Donald Tuskin kutsukirje Eurooppa-neuvoston jäsenille

Eurooppa-neuvosto
  • 21.6.2017
  • 09:30
  • Lehdistötiedote
  • 391/17
  • Brexit
  • Turvallisuus ja puolustus
  • Sisäasiat
  • Ulkoasiat ja kansainväliset suhteet
  • Talous ja rahoitus
21.6.2017
Lehdistöyhteydet

Preben Aamann
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tiedottaja
+32 22815150
+32 476850543

Voidaan perustellusti sanoa, että tapaamme erilaisessa poliittisessa tilanteessa kuin muutama kuukausi sitten, jolloin EU:n vastaiset voimat olivat kasvussa. Euroopan tämänhetkiset tapahtumat osoittavat, että olemme vähitellen muuttamassa suuntaa. Poliittiset puolueet, jotka ovat monissa EU-maissa hyödyntäneet EU:n vastaisia tunteita, alkavat menettää kannatustaan. Olemme todistamassa EU:n paluuta pikemminkin ratkaisuna kuin ongelmana. Ristiriitaista kylläkin, viime kuukausien suuret haasteet ovat tehneet meistä aiempaa yhtenäisempiä. Mutta on myös teidän määrätietoisuutenne ansiota, että olemme säilyttäneet tämän yhtenäisyyden. Kiitän teitä siitä, mutta pyydän vielä enemmän. Yhtenäisyytemme on juuri se syy, minkä vuoksi olemme nykyään paljon paremmassa asemassa, ja olemme omaksuneet uudenlaista optimismia tulevaisuuden suhteen.

Emme kuitenkaan saa olla ylimielisiä emmekä naiiveja. Meidän on osoitettava kansalaisille, että pystymme jälleen hallitsemaan meitä häkellyttäviä ja joskus myös kauhistuttavia tapahtumia. Viime vuonna sovimme, että EU suojaa kansalaisia turvallisuusuhilta, laittomalta muuttoliikkeeltä ja hallitsemattomalta globalisaatiolta, ja tällä tiellä meidän on jatkettava. Siksi toivon, että tulevassa Eurooppa-neuvostossa saamme edistettyä näitä kolmea aluetta koskevaa toimintapolitiikkaamme.

Ensinnäkin turvallisuuden alalla. Terrorismi on edelleen keskeinen uhka. Viimeaikaiset iskut ovat osoitus uudesta kotikutoisen radikalisoitumisen aallosta. Rehellisesti sanottuna EU ei voi korvata jäsenvaltioita tässä taistelussa, koska poliittiset toimet riippuvat pääasiassa hallituksista. Mutta EU voi edesauttaa taistelun voittamista. Toistaiseksi olemme edistyneet vierastaistelijoiden ja kotimaihinsa palaavien taistelijoiden osalta. Nyt on aika lisätä yhteistyötä verkkotoimialan kanssa. Terroristien propagandalla on suurin vaikutus sivustolla julkaisemisensa jälkeisten muutamien ensimmäisten tuntien aikana. Sen vuoksi meidän olisi kannustettava verkkotoimialaa kehittämään välineitä, jotka automaattisesti tunnistavat ja poistavat sisältöä, joka levittää terroristista aineistoa tai yllyttää väkivaltaan.

Koska olemme yhdessä vastuussa Euroopan turvallisuudesta, haluaisin meidän myös sopivan puolustusalan pysyvän rakenteellisen yhteistyön käynnistämisestä. Jotta tämä onnistuisi, tarvitsemme teidän kunnianhimoisia sitoumuksianne, jotka ulottuvat puolustusvoimavarojen kehittämishankkeista vaativampiin tehtäviin, esimerkiksi sotilasoperaatioihin. Tätä koskevat päätökset osoittavat paitsi määrätietoisuuttamme investoida enemmän Euroopan turvallisuuteen ja puolustukseen, myös vastuutamme transatlanttisista suhteista aikana, jona sitä tarvitaan Atlantin valtameren tällä puolen enemmän kuin koskaan. Jokainen jäsenvaltio olisi kutsuttava osallistumaan uuteen kehittyvään puolustusyhteistyöhön ilman, että ketään jätetään ulkopuolelle. Tämä yhteistyö voi olla paras esimerkki siitä, että emme kannusta "erilaisiin" nopeuksiin, vaan otamme käyttöön työmenetelmän, jonka avulla koko EU voisi edetä "oikealla" nopeudella.

Toiseksi meidän on tarkistettava laittoman muuttoliikkeen osalta keskisen Välimeren reitin tilanne. Italiaan saapuvien laittomien, pääasiassa taloudellisten muuttajien määrä on kasvanut 26 prosentilla viime vuoteen verrattuna, noin 1900 henkilöä on menettänyt henkensä merellä ja salakuljetusliiketoiminta on kasvamassa uusiin ulottuvuuksiin. Päätöksemme ovat johtaneet muutamiin operatiivisiin tuloksiin, muun muassa Libyan laivaston rannikkovartijoiden koulutukseen, yli 100 salakuljettajan pidättämiseen ja yli 400 aluksen tekemiseen toimintakelvottomiksi. Mutta tämä ei selvästikään riitä, enkä ymmärrä, miksi emme voisi ottaa suurempaa taloudellista vastuuta Libyan laivaston rannikkovartijoiden toiminnasta. He ovat liittolaisiamme salakuljettajien torjunnassa. Kiinnitän huomionne tähän, koska muutamat edustajanne eivät työryhmätasolla tee tarvittavia päätöksiä tältä osin.

Lopuksi hallitsematon globalisaatio. Jotta voisimme suojata vapaakauppasuunnitelmaamme, meidän on osoitettava, että voimme puolustaa Eurooppaa niitä vastaan, jotka haluavat käyttää avoimuuttamme väärin. Tämän vuoksi meidän on varmistettava, että kaupan suojatoimemme ovat tehokkaita. Meidän on keskusteltava vakavasti siitä, miten tehostamme vastavuoroisuutta ja seulomme investointeja maista, jotka asettavat epäoikeudenmukaisia rajoituksia. Ihmisten on tiedettävä, että voimme suojata heitä epäterveiltä kaupan käytännöiltä.

Kokouksen esityslistan mukaan aloitamme asioiden käsittelyn perinteisellä näkemysten vaihdolla Euroopan parlamentin puhemiehen Antonio Tajanin kanssa torstaina klo 15.00. Tämän jälkeen pääministeri Joseph Muscat kertoo edellisten päätelmiemme täytäntöönpanon tilanteesta. Ensimmäisessä työistunnossamme keskitymme sisäiseen turvallisuuteen, terrorismin torjuntaan ja puolustukseen. Päätelmien kyseisten kohtien hyväksymisen jälkeen keskeytämme työskentelyn lehdistön tapaamisen ajaksi. Kokoonnumme uudelleen työillalliselle, jolla käsittelemme ulkosuhteita. Liittokansleri Angela Merkel ja presidentti Emmanuel Macron esittävät ensin tilannekatsauksen Minskin sopimusten täytäntöönpanosta. Tämän jälkeen kerron omia näkemyksiäni äskettäin järjestetyistä kansainvälisistä huippukokouksista ja kokouksista, joissa tapasin muun muassa presidentti Donald Trumpin ja presidentti Recep Tayyip Erdoğanin. Tässä yhteydessä haluaisin meidän muistuttavan, että tuemme yhtenäisinä Pariisin ilmastosopimusta. Illallisen päätteeksi pääministeri Theresa May tiedottaa meille aikomuksistaan Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamista koskevien neuvottelujen suhteen. Illallisen jälkeen kutsun muiden 27 jäsenvaltion johtajat kuulemaan lyhyen selonteon neuvotteluista ja hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevien virastojen siirtämistä koskevan menettelyn.

Perjantaina aloitamme klo 10.00 EKP:n pääjohtajan Mario Draghin kanssa, joka esittelee meille nykyistä taloustilannetta. Sen jälkeen siirrymme käsittelemään kauppaa ja hyväksymme siihen liittyvät päätelmät. Sitten käsittelemme muuttoliikettä koskevia päätelmiä, ja pääministeri Joseph Muscat kertoo meille Maltan julistuksen jatkotoimista. Ennen kokouksen päättämistä käsittelemme lyhyesti digitaalisen Euroopan ajatusta pääministeri Jüri Ratasin kanssa tulevan puheenjohtajavaltion työohjelmaa silmällä pitäen. Kokouksemme päättyy suurin piirtein lounasaikaan. Tervetuloa Brysseliin.