Eurooppa-neuvoston päätelmät, 22. ja 23. kesäkuuta 2017

Eurooppa-neuvosto
  • 23.6.2017
  • 15:05
  • Conclusion
  • 406/17
  • Turvallisuus ja puolustus
  • Kansainvälinen kauppa ja tulli
  • Sisäasiat
  • Ulkoasiat ja kansainväliset suhteet
  • Ympäristö
  • Talous ja rahoitus
23.6.2017
Lehdistöyhteydet

Preben Aamann
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tiedottaja
+32 22815150
+32 476850543

Eurooppa-neuvosto antoi kokouksessaan 22.–23. kesäkuuta 2017 päätelmät turvallisuudesta ja puolustuksesta, Pariisin ilmastosopimuksesta, taloudesta, muuttoliikkeestä ja digitaalisesta Euroopasta.