Libyaa käsitelleen ulkoasiainneuvoston tärkeimmät tulokset

EU:n neuvosto
  • 17.7.2017
  • 13:40
  • Lehdistötiedote
  • 467/17
  • Turvallisuus ja puolustus
  • Ulkoasiat ja kansainväliset suhteet
17.7.2017
Lehdistöyhteydet

Virginie Battu
Lehdistöavustaja
+32 22815316
+32 470182405

Neuvoston päätelmät

Neuvosto antoi päätelmät Libyasta. Neuvosto on erittäin tyytyväinen Ghassan Salamén nimittämiseen YK:n pääsihteerin uudeksi erityisedustajaksi, jolla on Libyan poliittisen sopimuksen mukaisesti keskeinen välittäjän rooli.

Päätelmissä todetaan, että viimeaikaiset väkivaltaisuudet uhkaavat Libyan vakautta. EU katsoo, että Libyan kriisiä ei ratkaista voimankäytöllä. Neuvosto muistuttaa kannattavansa lujasti Libyan poliittista sopimusta sekä sen nojalla perustettua presidenttineuvostoa ja pääministeri Fayez Sarrajin johtamaa kansallisen sovinnon hallitusta maan ainoina laillisina vallanpitäjinä. EU kehottaa kaikkia aseellisia ryhmiä pidättymään väkivallasta, sitoutumaan demobilisaatioon ja tunnustamaan Libyan poliittisen sopimuksen mukaiset viranomaiset ainoiksi viranomaisiksi, joilla on oikeus valvoa Libyan puolustusvoimia ja turvallisuusjoukkoja.

YTPP-toimet

Neuvosto päätti lisäksi jatkaa EUBAM Libya -operaatiota 31. joulukuuta 2018 saakka. Tällä hetkellä YTPP-operaatio EUBAM Libya avustaa ja tukee Libyan viranomaisia rajavalvonnassa, lainvalvonnassa ja rikosoikeudellisissa toimissa ja painottuu erityisesti maan eteläosaan. Jatkossa operaatio tukee myös mahdollisen siviilivalmiuksien kehittämis- ja kriisiapuoperaation suunnittelua.

Neuvosto korosti myös SOPHIA-operaation merkitystä. EUNAVFOR MED SOPHIA -operaatio on EU:n laivasto-operaatio, jonka tavoitteena on ihmissalakuljettajien ja -kauppiaiden liiketoimintamallin hajottaminen keskisen Välimeren eteläosassa. Operaatiolla on myös kaksi tukitehtävää. Niiden puitteissa koulutetaan Libyan rannikkovartiostoa ja laivastoa sekä tuetaan YK:n asevientikiellon täytäntöönpanoa.

Pakotteet

Ihmissalakuljettajien ja -kauppiaiden toiminnan vaikeuttamiseksi neuvosto asetti rajoituksia ilmatäytteisten veneiden (laivaveneiden) ja perämoottoreiden viennille ja toimittamiselle Libyaan. EU:n jäsenmailla on nyt oikeusperusta, jolla tällaisten tarvikkeiden vienti tai toimittaminen Libyaan voidaan estää, jos on perusteltua olettaa, että niitä päätyy ihmissalakuljettajien ja -kauppiaiden käyttöön. Rajoituksia sovelletaan myös EU:n alueen kautta Libyaan kulkeviin laivaveneisiin ja moottoreihin. Tänään hyväksytyt rajoitukset eivät estä tällaisten tarvikkeiden vientiä tai myyntiä silloin, kun ne on tarkoitettu siviiliväestön lailliseen käyttöön (esim. veneisiinsä moottoreita hankkiville kalastajille).