Puheenjohtaja Donald Tuskin kirje EU-johtajille ennen Tallinnan epävirallista illallista

Eurooppa-neuvosto
  • 21.9.2017
  • 18:25
  • Lehdistötiedote
  • 529/17
  • Sisämarkkinat
  • Sisäasiat
  • Ulkoasiat ja kansainväliset suhteet
  • Euroalue
  • Institutionaaliset asiat
  • Budjetti
21.9.2017
Lehdistöyhteydet

Preben Aamann
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tiedottaja
+32 22815150
+32 476850543

Kirjoitan Teille, koska pääministeri Ratas on pyytänyt minua toimimaan puheenjohtajana Tallinnan digitaalihuippukokousta edeltävällä illallisellamme.

Kesäkuun 29. päivänä 2016, muutama päivä Ison-Britannian brexit-äänestyksen jälkeen, päätimme aloittaa pohdinnan 27 jäsenvaltion Euroopan unionin tulevaisuudesta. Syyskuussa 2016 pidetty ensimmäinen tähän keskittynyt kokous johti Bratislavan etenemissuunnitelmaan. Päätimme keskittää huomiomme kansalaistemme välittömimpiin huolenaiheisiin: muuttoliikkeeseen, turvallisuuteen sekä talous- ja sosiaalialan kysymyksiin. Jatkoimme tämän ohjelman kehittämistä tänä vuonna Maltalla ja Brysselissä. Tuloksena oli Rooman julistus, jossa esitettiin aiempaa kokonaisvaltaisempi visio tuleviksi vuosiksi.

Samaan aikaan päätimme toteuttaa tätä ohjelmaa myös sääntömääräisissä Eurooppa-neuvoston kokouksissamme. Onnistuimme ratkaisemaan monia kysymyksiä, minkä vuoksi EU:n tilanne on tänään parempi ja voimme katsoa tulevaisuuteen optimistisemmin. Muuttoliikkeen alalla keskityimme aluksi itäisen Välimeren reittiin ja sen jälkeen keskisen Välimeren reittiin ottamalla ulkorajojemme valvonnan jälleen hallintaamme ja vähentämällä laittomien muuttajien ja hukkuneiden määrää. Turvallisuuden alalla jatkoimme terrorismin vastaisten välineidemme vahvistamista ja edistimme merkittävästi Euroopan puolustusta, myös yhteistyössä Naton kanssa. Talouden alalla päätimme kauppapolitiikkamme uudelleensuuntaamisesta lieventääksemme globalisaation kielteisiä vaikutuksia. Suhtaudumme edelleen erittäin kunnianhimoisesti markkinoiden avaamiseen (kauppasopimukset Kanadan ja Japanin kanssa) samalla kun lujitamme kykyämme torjua epäterveitä kaupan käytäntöjä.

Kaikki nämä kysymykset edellyttävät meiltä vielä paljon kovaa työtä. Meidän on vakiinnutettava ulkoinen muuttoliikepolitiikkamme, parannettava palauttamisvalmiuksiamme ja päästävä kestäviin ratkaisuihin uudistetun turvapaikkajärjestelmän alalla. Meidän on jatkettava Euroopan puolustuksen vahvistamista, ensi kädessä käynnistämällä pysyvä rakenteellinen yhteistyö joulukuussa. Lisäksi meidän on parannettava edelleen taloudellista perustaamme muun muassa digitaalisten sisämarkkinoiden avulla (Tallinnan huippukokous) varmistaen, että se on sosiaalisesti tasapainoinen (Göteborgin huippukokous marraskuussa).

Meidän on päätettävä myös euroalueen jatkokehityksestä. Käytössämme ei ole mitään patenttiratkaisua talous- ja rahaliiton viimeistelemiseksi kertaheitolla. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että meillä on velvollisuus parantaa EMUn toimintaa ja vahvistaa sitä vähitellen. Prioriteettinamme tulisi olla pankkiunionin täydentäminen sovitun etenemissuunnitelman mukaisesti, jotta euroalueen rakenne vahvistuu. Tämä tarkoittaa, että meidän on suunniteltava pankkiunionia varten yhteinen varautumisjärjestely voidaksemme edistää riskien vähentämistä ja luoda edellytykset eurooppalaiselle talletussuojajärjestelmälle. Meidän olisi myös parannettava Euroopan toimintavalmiutta, mihin voisi liittyä Euroopan vakausmekanismin kehittäminen eurooppalaisen valuuttarahaston suuntaan. Euroalueen hallinnosta ja budjettiresursseista on esitetty lukuisia ideoita, jotka edellyttävät vielä paljon keskustelua. Tämän asialistan edistämiseksi kutsun joulukuussa koolle eurohuippukokouksen osallistavassa kokoonpanossa. Eurooppa-neuvoston pitäisi tehdä näistä kysymyksistä konkreettisia päätöksiä viimeistään ensi vuoden kesäkuussa.

Samaan aikaan meidän olisi kehitettävä edelleen unionin kansainvälistä roolia niin naapurustossamme kuin maailmanlaajuisesti. Ehdotan, että keskustelemme lokakuun Eurooppa-neuvostossa vastauksestamme Turkin suhteiden kehitykseen. Lisäksi ehdotan, pääministeri Borisovin suostumuksella, että kokoonnumme ensi vuoden toukokuussa Bulgariaan Länsi-Balkanin huippukokoukseen. Myös kauppa säilyy yhtenä työmme tärkeimpänä prioriteettina.

Näiden välittömien prioriteettien lisäksi meillä on edessämme suuri tehtävä EU:n seuraavan monivuotisen talousarvion muodossa. Tämä keskustelu, joka muovaa tulevien vuosien toimintalinjojamme, alkaa toden teolla, kunhan olemme tehneet sopimuksen Ison-Britannian erosta. Se pysyy keskeisenä aiheena asialistallamme, kunnes pääsemme yhteisymmärrykseen riittävän ajoissa, jotta uusi monivuotinen rahoituskehys voi tulla voimaan vuonna 2021.

Emme voi käsitellä näitä kaikkia asioita saati päättää niistä Tallinnassa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tämä kokous on hyvä tilaisuus keskustella siitä, miten lähestymme tätä pohdintaa, ottaen erityisesti huomioon ne monet kiinnostavat näkemykset, joita olemme viime aikoina kuulleet asiasisällön, menetelmien ja tavoitteiden suhteen. Aion pyytää teidän neuvojanne voidaksemme keskustelumme jälkeen päättää Eurooppa-neuvoston työn organisoinnista tältä osin. Varmistaaksemme näistä asioista käytävän avoimen, rehellisen ja epävirallisen keskustelun pöydällä ei ole mitään asiakirjoja eikä keskusteluistamme laadita kirjallisia päätelmiä.

Lopuksi haluan muistuttaa, että brexit on edelleen yksi tärkeimpiä tehtäviämme. Se on aiheena seuraavassa artiklan 50 mukaisesti 27 jäsenvaltion kokoonpanossa pidettävässä kokouksessamme lokakuussa.