Tämä sivusto on EU:n neuvoston ja Eurooppa-neuvoston virallinen verkkosivusto. Se korvaa EU:n neuvoston ja Eurooppa-neuvoston aiemmat sivustot ja euroalueen portaalin. 

Sivustolla on tietoja mainituista toimielimistä ja niiden toiminnasta mahdollisuuksien mukaan kaikilla EU:n 24 virallisella kielellä. 

Mitä tällä sivustolla on

Sivustolta löytyy

  • tietoja EU:n neuvoston, Eurooppa-neuvoston ja euroryhmän organisaatiosta, tehtävistä, jäsenistä ja toiminnasta
  • ajankohtaisia tietoja kyseisten toimielinten työstä
  • opastusta, yhteystietoja, lehdistötiedotteita sekä audiovisuaalista ja muuta materiaalia toimittajille
  • tietoja vierailumahdollisuuksista EU:n neuvoston ja Eurooppa-neuvoston rakennuksiin
  • tietoja siitä, keneen voi ottaa yhteyttä EU:n neuvostoa ja Eurooppa-neuvostoa koskevissa kysymyksissä
  • tietoja EU:n neuvoston pääsihteeristöstä
  • asiakirjoja ja julkaisuja 

Sisällön käyttö

Tämän sivuston sisältöä saa käyttää, kunhan lähde mainitaan. Tämä ei koske kolmansien osapuolten tekijänoikeuksien alaisia asiakirjoja tai materiaalia. 

Evästeet

Evästeillä varmistetaan, että sivusto toimii asianmukaisesti. Niitä ei käytetä henkilötietojen keräämiseen, tallentamiseen eikä jakamiseen. Sivustolla käytetään Google Analytics -ohjelmaa. Evästeitä koskevalla sivullamme on tietoja evästeiden valvonnasta ja hallinnasta omalla selaimella. 

Saavutettavuus

Sivusto on suunniteltu siten, että se täyttää W3C:n verkkosisällön saavutettavuusohjeet. Saavutettavuutta koskevalla sivullamme selostetaan, mitä teknologioita sivustolla käytetään ja minkä saavutettavuusvälineiden kanssa se on yhteensopiva. 

Käyttäjäpalaute

Palautetta voi antaa lomakkeella, joka löytyy useimmilta sivuston sivuilta. Käyttäjien kommentit ja ehdotukset auttavat meitä parantamaan sivustoa. Kaikki kommentit ovat nimettömiä, eikä sivuston käyttäjistä tai palautteenantajista säilytetä tietoja. 

Sivuston ylläpitäjä

Sivustoa ylläpitää neuvoston pääsihteeristön verkkoviestintäyksikkö. Jos sinulla on kysyttävää sivustosta, ota yhteyttä sivustovastaavaamme sähköpostitse.