Tällä sivulla on tietoa viimeisimmistä ja tulevista kokouksista, lehdistötiedotteista ja politiikoista, jotka liittyvät EU:n neuvoston ja Eurooppa-neuvoston työhön energian alalla.

Lisää kokouksia

European Council

International Summit

General Affairs Council

Transport, Telecommunications and Energy Council

Valmisteluelimet

Jos käännöstä ei ole saatavilla, sisältö näkyy alkuperäisellä kielellä

Kehys Euroopan energiaunionille

Energiaunioni oli yksi Eurooppa-neuvoston 26.–27. kesäkuuta 2014 hyväksymän strategisen ohjelman viidestä prioriteetista. EU-johtajat korostivat erityisesti, että energiaunioni on tärkeä, jos halutaan välttää EU:n riippuvuus tuontienergiasta. Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota esittämään energiaunionia koskevan kattavan ehdotuksen vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.

Energiaunionipaketti julkaistiin 25. helmikuuta 2015. Sen tavoitteena on tarjota Euroopalle ja sen kansalaisille kohtuuhintaista, varmaa ja kestävää energiaa. Erityistoimenpiteitä sovelletaan viidellä avainalalla, joita ovat esimerkiksi energiaturvallisuus, energiatehokkuus ja vähähiiliseen talouteen siirtyminen. Paketti pohjautuu ilmasto- ja energiapuitteisiin 2030 ja vuoden 2014 energiaturvallisuusstrategiaan ja yhdistää useat politiikan alat yhdeksi johdonmukaiseksi strategiaksi

Eurooppa-neuvoston kokouksessa 19. ja 20. maaliskuuta 2015 EU-johtajat kävivät perusteellisen keskustelun energiaunionia koskevista ehdotuksista.

Kehys Euroopan energiaunionille

Energiaunioni oli yksi Eurooppa-neuvoston 26.–27. kesäkuuta 2014 hyväksymän strategisen ohjelman viidestä prioriteetista. EU-johtajat korostivat erityisesti, että energiaunioni on tärkeä, jos halutaan välttää EU:n riippuvuus tuontienergiasta. Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota esittämään energiaunionia koskevan kattavan ehdotuksen vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.

Energiaunionipaketti julkaistiin 25. helmikuuta 2015. Sen tavoitteena on tarjota Euroopalle ja sen kansalaisille kohtuuhintaista, varmaa ja kestävää energiaa. Erityistoimenpiteitä sovelletaan viidellä avainalalla, joita ovat esimerkiksi energiaturvallisuus, energiatehokkuus ja vähähiiliseen talouteen siirtyminen. Paketti pohjautuu ilmasto- ja energiapuitteisiin 2030 ja vuoden 2014 energiaturvallisuusstrategiaan ja yhdistää useat politiikan alat yhdeksi johdonmukaiseksi strategiaksi

Eurooppa-neuvoston kokouksessa 19. ja 20. maaliskuuta 2015 EU-johtajat kävivät perusteellisen keskustelun energiaunionia koskevista ehdotuksista.

Päivitetty viimeksi 20.4.2015