Is é seo an suíomh gréasáin oifigiúil atá ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus ag an gComhairle Eorpach. Tagann sé in ionad na suíomh gréasáin a bhí ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus ag an gComhairle Eorpach roimhe seo agus in ionad thairseach an limistéir euro. 

Cuirtear ar fáil ann faisnéis maidir leis na hinstitiúidí sin agus a ngníomhaíochtaí i 24 theanga oifigiúla an Aontais a mhéid agus is féidir. 

Cad atá ar an suíomh gréasáin seo

Ar an suíomh gréasáin sin gheobhaidh tú na nithe seo a leanas:

  • faisnéis faoi eagrúchán, ról, comhaltaí agus gníomhaíochtaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh, na Comhairle Eorpaí agus an Ghrúpa Euro
  • na forbairtí is déanaí i ngníomhaíochtaí na n-institiúidí sin
  • treoir, teagmhálacha, preaseisiúintí, agus ábhar closamhairc agus eile le haghaidh iriseoirí
  • faisnéis faoina bhfuil le déanamh i gcás go mbeidh fonn ort cuairt a thabhairt ar fhoirgnimh Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus na Comhairle Eorpaí
  • faisnéis maidir leis an té ar cheart dul i dteagmháil leis/léi má tá ceisteanna agat faoi Chomhairle an Aontais Eorpaigh nó faoin gComhairle Eorpach
  • faisnéis faoi Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh
  • doiciméid agus foilseacháin 

Ábhar a athúsáid

Féadfaidh tú ábhar an tsuímh ghréasáin seo a athúsáid ar an gcoinníoll go dtabharfaidh tú aitheantas don fhoinse. Ní bhaineann sé sin le doiciméid nó le hábhair eile atá faoi réir chearta maoine intleachtúla tríú páirtithe. 

Fianáin

Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go bhfeidhmíonn ár suíomh gréasáin mar is cuí, ach ní dhéanaimid aon fhaisnéis phearsanta a bhailiú, a stóráil ná a chomhroinnt. Úsáidimid bogearraí Google Analytics ar ár suíomh gréasáin. Féach ár leathanach maidir le fianáin chun a fháil amach conas is féidir fianáin a rialú agus a bhainistiú i do bhrabhsálaí. 

Inrochtaineacht

Dearadh an suíomh gréasáin seo chun treoirlínte W3C maidir le hinrochtaineacht ábhair idirlín a chomhlíonadh. Féach ár leathanach maidir le beartas inrochtaineachta chun a fháil amach cén teicneolaíochtaí a úsáidimid agus cén uirlisí inrochtaineachta a bhfuil an suíomh comhoiriúnach dóibh. 

Aiseolas ó úsáideoirí

Féadfaidh tú aiseolas a thabhairt trí na foirmeacha a úsáid atá ar fhormhór na leathanach ar an suíomh gréasáin. Cuidíonn do thuairimí agus do mholtaí linn an suíomh gréasáin a fheabhsú. Bíonn gach tuairim a nochtar anaithnid agus ní choimeádaimid aon sonraí maidir le duine ar bith a úsáideann an suíomh nó a thugann aiseolas uaidh. 

Cé a dhéanann bainistiú ar an suíomh gréasáin seo

Is í foireann chumarsáide shuíomh gréasáin Ardrúnaíocht na Comhairle (ARC) a dhéanann an suíomh a chothabháil. Má bhíonn aon cheist agat maidir leis an suíomh gréasáin seo téigh i dteagmháil, le do thoil, lenár stiúrthóir gréasáin tríd an ríomhphost.