Beartas inrochtaineachta

Tá sé mar aidhm ag Ardrúnaíocht na Comhairle (ARC) go mbeidh a láithreán gréasáin chomh hinrochtana agus chomh hinúsáidte agus is féidir.

Cad is brí leis sin?

Is éard is brí leis sin ná gur cheart go mbeadh téacsanna, íomhánna, foirmeacha agus nascleanúint inrochtana agus intuigthe don méid is mó daoine agus is féidir. Ba cheart go mbeadh an taithí brabhsála is fearr is féidir ar fáil do na saoránaigh uile, bíodh míchumas acu nó ná bíodh.

Chun sin a bhaint amach, rinneadh an láithreán gréasáin a optamú chun go gcomhlíonfaí treoirlínte W3C maidir le hInrochtaineacht ábhair idirlín (WCAG) 2.0, leibhéal AA. 

Mar shampla:

  • tá 'clibeanna alt' sna híomhánna ar an láithreán, le cuidiú le húsáideoirí a úsáideann léitheoir scáileáin a thuiscint cad faoi atá an pictiúr
  • tá an chodarsnacht idir téacs agus cúlra optamaithe ar mhaithe lena inléiteacht
  • d'úsáideoirí a bhfuil deacracht acu luchóg a úsáid, féadfar nascleanúint a dhéanamh tríd an láithreán leis an méarchlár é féin amháin
  • leis an nasc 'scipeáil go dtí' tugtar an deis d'úsáideoirí gabháil thar an gceanntásc agus teacht go díreach ar an bpriomhábhar
  • cosnaítear foirmeacha ó spamáil tríd an mhodh 'honeypot' seachas 'captcha', ar modh é an ceann seo a chothaíonn fadhbanna do roinnt úsáideoirí

In ainneoin ár n-iarrachtaí an láithreán a dhéanamh chomh hinrochtana agus is féidir, féadfaidh nach mbeidh roinnt físeán agus doiciméad i bhfoirm PDF de chuid de na leathanaigh optamaithe go fóill ó thaobh a n-inrochtana de. Leanfaimid lenár dtréaniarrachtaí le go mbeidh an láithreán comhlíontach go huile agus go hiomlán. 

Teicneolaíochtaí a úsáidtear

Braitheann an láithreán ar na teicneolaíochtaí a leanas: HTML5, CSS 3, JQuery 1.11, JPEG, GIF, PNG, MP4 agus Silverlight (beoshruth).

Tá sé comhoiriúnach le réimse leathan de bhrabhsálaithe (síos go dtí Internet Explorer 7) agus de chineálacha ríomhairí.

Comhoiriúnacht le huirlisí inrochtaineachta

Tá an láithreán Consilium.europa.eu comhoiriúnach leis na léitheoirí scáileáin a leanas:

  • Jaws
  • NVDA
  • Windows Eyes
  • VoiceOver