Fianáin

Cad is fianáin ann?

Is éard is fianán ann téacschomhad beag a shábhálann láithreán gréasáin ar do ríomhaire nó ar ghléas soghluaiste nuair a thugann tú cuairt ar an láithreán. Úsáidtear fianáin go forleathan chun go mbeidh láithreáin ghréasáin in ann feidhmiú, nó feidhmiú ar bhealach níos éifeachtúla, agus chun faisnéis a sholáthar d'úinéirí an láithreáin.

An úsáid a bhainimid as fianáin?

Úsáidtear Google Analytics ar láithreán gréasáin na Comhairle, seirbhís anailís a sholáthraíonn Google, Inc. (“Google”) chun cuidiú le hanailís a dhéanamh ar úsáid an láithreáin ghréasáin seo. Chuige sin, úsáideann Google Analytics “fianáin”, ar téacschomhaid iad a chuirtear ar do ríomhaire.

Déantar an fhaisnéis a chuireann na fianáin le chéile maidir le húsáid an láithreáin ghréasáin seo - faisnéis chaighdeánach loga idirlín (lena n-áirítear do sheoladh IP) agus faisnéis faoi iompar an chuairteora i bhfoirm anaithnid - a chur chuig Google agus stórálann Google í, lena n-áirítear ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe. Sula gcuirimid do sheoladh IP chuig Google bainimid do thréithe pearsanta.

I gcomhréir lena Dheimhniú i ndáil le Cosaint Sonraí, dearbhaíonn Google go gcomhlíonann sé Creat AE-SAM maidir le Cosaint Sonraí. Féadfaidh Google an fhaisnéis a bhailítear le Google Analytics a aistriú go tríú páirtithe nuair a éilítear sin de réir dlí, nó nuair a dhéanann na tríú páirtithe sin an fhaisnéis a phróiseáil thar ceann Google.

De réir téarmaí seirbhíse Google Analytics, ní nascfaidh Google seoladh IP an ábhair sonraí le sonraí eile atá i seilbh Google.

Féadfaidh tú diúltú d'úsáid na bhfianán Google Analytics trí Google Analytics Opt-out Browser Add-on a íoslódáil agus a shuiteáil.

Úsáidtear fianáin freisin mar thaifead ar ar aontaigh an t-ábhar sonraí (nó nár aontaigh) leis an úsáid a bhaintear as fianáin ar láithreán gréasáin na Comhairle, ionas nach n-iarrfar é sin ort gach uair a thabharfaidh tú cuairt ar an láithreán.

úsáideann láithreán gréasáin na Comhairle Siteimprove chun earráidí i ndáil le hinrochtaineacht a shainaithint agus a cheartú. Cuireann Siteimprove seirbhís anailís ar fáil freisin le cabhrú chun anailís a dhéanamh ar úsáid an láithreáin ghréasáin seo.

Úsáideann Siteimprove fianáin chun a sheirbhísí a chur ar fáil: stóráltar na sonraí uile arna bailiú ag Siteimprove san Aontas (sa Danmhairg). Bailíonn Siteimprove sonraí amhail seoltaí IP, cineál brabhsálaí, leathanaigh ar tugadh cuairt orthu ar an láithreán gréasáin.

Tuilleadh faisnéise anseo:

Conas a choinnítear smacht ar na fianáin

Féadfaidh tú na fianáin a rialú agus/nó a scrios de réir mar is mian leat. Féadfaidh tú na fianáin uile atá ar do ríomhaire cheana a scriosadh agus féadfaidh tú tromlach na mbrabhsálaithe a shocrú chun nach bhféadfar iad a chur ar do ríomhaire.

Fianáin a bhainistiú ar do bhrabhsálaí

Le tromlach na mbrabhsálaithe, is féidir leat:

  • na fianáin atá agat a fheiceáil agus iad a scriosadh ar bhonn indibhidiúil
  • bac a chur ar fhianáin ó thríú páirtithe
  • bac a chur ar fhianáin ó láithreáin ghréasáin ar leith
  • bac a chur ar na fianáin uile chun nach bhféadfar iad a shocrú
  • na fianáin uile a scriosadh nuair a dhúnfaidh tú do bhrabhsálaí

Má chinneann tú na fianáin a scriosadh, ba cheart go mbeadh a fhios agat go gcaillfear do roghanna. Sa bhreis air sin, má chuireann tú bac iomlán ar fhianáin ní oibreoidh roinnt mhaith láithreán gréasáin (lena n-áirítear an ceann seo againne) i gceart agus ní oibreoidh na craoltaí gréasáin ar chor ar bith. Ar na cúiseanna sin, ní mholaimid na fianáin a chasadh as nuair a bheidh ár seirbhísí craolta ar an ngréasán á n-úsáid agat.