Fógra cóipchirt

© An tAontas Eorpach, 2017.

Údaraítear an t-ábhar a atáirgeadh ach an fhoinse a admháil, mura sonraítear a mhalairt.

I gcás inar gá réamhchead a fháil chun atáirgeadh a dhéanamh ar fhaisnéis théacsach ilmheán (fuaim, íomhánna, bogearraí, etc.), nó chun an fhaisnéis sin a úsáid, cealóidh an réamhchead sin an cead ginearálta thuasluaite agus déanfaidh sé aon srian úsáide a bhaineann léi a léiriú go soiléir.

Teorainneacha cóipchirt le haghaidh roinn PRADO den láithreán gréasáin

In imthosca ar bith, ní fhéadfar na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • aon ábhar ar roinn PRADO a dháileadh, a úsáid, a chóipeáil, nó a mhacasamhlú ar bhealach eile, seachas nuair a údaraítear sin go sainráite, mar a fheictear thíos, nó nuair a údaraíonn Ardrúnaíocht na Comhairle (ARC) sin
  • roinn PRADO nó codanna de a dhíol, a iasachtú, a léasú, a athcheadúnú, a fhocheadúnú, a tharchur, a dháileadh, a athdháileadh nó a amroinnt, nó "fráma" nó "scáthán" a dhéanamh den ábhar nó de na seirbhísí atá ar láithreán PRADO nó a bhfuil rochtain orthu ón suíomh ar aon fhreastalaí eile, nó aon fheiste eile atá bunaithe ar an idirlíon gan sainúdarú roimh ré i scríbhinn ó Ardrúnaíocht na Comhairle; leis seo tugtar údarú chun naisc idirlín le leathanaigh PRADO a chruthú; chun nasc mar sin a fhoilsiú ní gá ceadúnú breise a fháil ón Ardrúnaíocht
  • aon teideal, trádmharc, aon chóipcheart, aon fhógra maidir le cearta srianta, nó aon eochair eolais do chearta dílseánaigh, nó aon chomhaontú ceadúnaithe, atá i roinn PRADO, nó atá curtha ar fáil sa roinn sin, a bhaint, a athrú, a leasú nó cur isteach orthu ar aon bhealach eile
  • aon ábhar a bhuaint, a bhailiú, a charnadh nó a chur i dtoll a chéile seachas le haghaidh úsáid oifigiúil agus neamhthráchtála
  • faisnéis nó sonraí maidir le húsáideoirí eile, lena n-áirítear seoltaí r-phoist, a bhuaint, a bhailiú, a charnadh nó a chur i dtoll a chéile, gan toiliú